وکیل کلاهبرداری اینترنتی در مشهد مقدس

مفهوم کلاهبرداری

از نظر عموم مردم کلاهبردار کسی است که از برگشت پول به فرد بستانکار سر باز می زند. اما در علم حقوق تعریف کلاهبرداری به گونه ای دیگر بیان شده است. طبق این قانون کلاهبردار کسی است که مردم را به وجود شرکت ها، کارخانه ها، موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و آن ها را به امور غیر واقع امیدوار نماید.

منظور از کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

استفاده غیر مجاز از سامانه ها و رسانه های اینترنتی و مخابراتی برای ارتکاب انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر و یا محو داده ها یا مختل کردن رسانه و سامانه های اینترنتی برای خود و یا دیگر افراد ذینفع در این جرم، کلاهبرداری اینترنتی محسوب می گردد. رسیدگی به این جرایم اینترنتی در حوزه کاری پلیس فتا می باشد.

انواع کلاهبرداری

پیچیدگی کلاهبرداری در دنیای امروزِ، جرم کلاهبرداری را به دسته های متفاوتی تقسیم بندی کرده است که برخی از این تقسیم بندی عبارت اند از:

کلاهبرداری فیشینگ یا جعل آدرس سایت

در این روش کلاهبرداران آدرس و ظاهر سایت های معروف مانند سایت های بانکی را جعل کرده تا اطلاعات کارت بانکی افراد عادی را به بهانه ی بانک بودن و معتبر بودن کار خود بربایند. همچنین این افراد ممکن است ایمیل یک بانک یا یک سازمان خاص را جعل کرده و با ارسال نامه به افراد عادی خواستار دریافت اطلاعات بانکی آن ها شود.

کلاهبرداری پیامکی

در این نوع کلاهبرداری فرد کلاهبردار از حربه ی ارسال پیامکی با این عنوان که «به این شماره کارت بزن» برای تمام افراد عادی پیامک می کنند و معمولا در طول روز ممکن است افرادی باشند که منتظر پیامک از طرف شخص خاصی باشند که قرار است به کارت او پول واریز نماید. برای همین این می تواند فرصتی خوبی برای افراد کلاهبردار باشد.

کلاهبرداری در پوشش کار خیر

این روش کلاهبرداری می تواند بسیار اتفاق بیفتد چرا که در این روش فرد کلاهبردار با بیان اینکه به دنبال جمع آوری امورات خیریه می باشد فرد عادی را متقاعد می کند که برای کمک به موسسات خیریه و یا مواردی از این قبیل پول پرداخت کنند. اینجاست که کلاهبردار از این نیت خیرخواهانه سوء استفاده کرده و پول های جمع آوری شده را به نفع خود استفاده می کند.

کلاهبرداری در پیدا کردن شغل

این روش کلاهبرداری بیشتر برای افراد جویای کار می تواند اتفاق بیفتد چرا که در این نوع کلاهبرداری، فرد کلاهبردار با فریب دادن فرد عادی و گرفتن پول از او این فتوا را خواهد داد که می تواند در یک نهاد دولتی یا خصوصی برای شما کار پیدا کند. و فرد را با دادن این وعده ی دروغین مجاب به دادن پول می نماید.

کلاهبرداری در پوشش قضایی

این افراد کلاهبردار خود را نماینده رسمی دادگاه یا دادسرا معرفی می کنند و ادعا می کنند که شما طی یک پرونده قضایی محکوم شده اید و باید بازداشت شوید. بعد از اینکه فرد در موضع ترس قرار گرفت. ممکن است کلاهبردار برای حل مشکل درخواست وجه نماید.

اثبات جرم کلاهبرداری

چهار عنوان باید در فرد کلاهبردار وجود داشته باشد تا بتوان او را کلاهبردار تعریف کرد. این چهار عنوان عبارت اند از:

توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تصاحب مال غیر باشد، نخستین موردی که باید برای فرد کلاهبردار به اثبات برسد توسل فرد کلاهبردار به حیله و فریب برای تصاحب مال غیر است. بدین منظور که اگر فردی خود را فقیر نشان دهد و با جلب ترحم و مهربانی بستانکار خود باعث شود که طلبکار از طلب خود بگذرد، به دلیل اینکه این جلب نظر برای بخشش دین بوده است نه برای بردن عین مال، نمی توان آن را از مصداق جرم کلاهبرداری دانست.

استفاده از وسایل متقلبانه برای اغفال فرد دیگری، در مورد فرد کلاهبردار برای اغفال فرد مقابل باید حتما از وسایل و روش های متقلبانه برای فریب طرف مقابل استفاده نماید تا ما بتوانیم او را مجرم و کلاهبردار بدانیم. بدین صورت که اگر فردی با وعده های دروغین قرار ازدواج را بگذارد اما در این راه متوسل به حیله و تقلب نشود، نمی توان وی را کلاهبردار دانست.

فریب خودرن و اغفال شدن فرد مقابل کلاهبردار، چنانچه که وقتی فرد کلاهبردار با استفاده از وسایل و روش های متقلبانه موجب شود که فرد مقابل فریب بخورد و این فریب او به خاطر نتیجه ی اعمال کلاهبردار باشد. این کلاهبرداری جرم محسوب می گردد.

مال از دست رفته از آن فرد مقابل باشد، در توضیح این مورد باید گفت که چنانچه شخصی مال متعلق به خود را که به ناحق در اختیار دیگری قرار گرفته است را بخواهد با حلیه و فریب کاری از دست فرد مقابل در بیاورد انجام این عمل مشمول جرم کلاهبرداری نمی باشد. چرا که مال از دست رفته از آن خود شخص بوده است.

آیا بین انجام کلاهبرداری و اقدام به شروع آن تفاوت وجود دارد؟

آنچه که سبب تفاوت و تمایز جرم کلاهبرداری و شروع کلاهبرداری می شود مسئله ی بردن «مال» می باشد. یعنی چنانچه که مالی که منتسب به غیر باشد به خاطر کلاهبرداری و حیله و تقلب فرد دیگر از دست رفته باشد این جرم کلاهبرداری محسوب می گردد. در غیر اینصورت، یعنی در صورتی که تنها اسباب و وسایل فریب و کلاهبرداری مهیا شده باشد اما مالی از دست نرفته باشد نمی توان این شروع کلاهبرداری را جرم تعریف کرد.

مجازات کلاهبرداری

مجازات کلاهبردار براساس جرم صورت گرفته می باشد یعنی چنانچه جرم صورت گرفته ساده باشد قانون یک مجازات تعریف کرده است و اگر جرم کلاهبرداری مشدد یا سنگین باشد مجازات آن با کلاهبرداری ساده متفاوت تر خواهد بود.

جرم کلاهبرداری ساده:

مجازات کلاهبردار در این نوع کلاهبرداری ساده به حبس یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب مال در نظر گرفته شده است.

جرم کلاهبرداری مشدد:

اگر کلاهبرداری صورت گرفته از نوع مشدد باشد مجازات کلاهبردار متفاوت تر خواهد بود به این صورت که کلاهبردار به حبس دو تا ده سال زندان و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد اصل مال به صاحب مال و انفصال از خدمات دولتی به نحو دائم است. (بدیهی است که این انفصال دائم از خدمات برای کارمندان دولتی می باشد.)

مجازات تکرار کلاهبرداری

طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی، تکرار کنندگان جرم کلاهبرداری، محکوم به ممنوعیت از اقامت در محل خود به مدت یک تا پنج سال، و برای شروع کنندگان این جرم، به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و یا تادیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده، که این تعیین مجازات با تشدید کلاهبرداری ها زیادتر و سخت گیرانه تر از قبل شده است.

نحوه ی رسیدگی به جرایم کلاهبرداری

در این مورد فرد زیان دیده یا وکیل او باید شکایت خود را در خصوص مورد کلاهبرداری شده به دادسرا تسلیم نماید. تا دادسرا با تحقیقات و بررسی های لازم و با شنیدن اظهارات شخص مظنون نسبت به اتفاق افتادن جرم کلاهبرداری، پرونده را برای فرستادن به دادگاه تایید کند. بعد از صحت کلاهبرداری اتفاق افتاده، دادسرا پرونده را به همراه شواهد و مدارک جمع آوری شده به دادگاه مربوطه ارجاع می دهد. پس از آن، دادگاه نسبت به میزان جرم کلاهبرداری (ساده یا مشدد) نظر خود را در مورد نحوه ی اجراییه مجازات اعلام خواهد کرد.

مزایایی استفاده از وکیل کلاهبرداری

از آنجا که کلاهبرداران افراد باهوشی هستند و همواره از اعتماد طرف مقابل خود سوء استفاده کرده اند و اثبات جرم کلاهبرداری آن ها برای فرد زیان دیده کاری سخت و پیچیده ای است. وکیل کلاهبرداری می تواند برای این افراد کمک کننده باشد. چرا که اثبات ارکان جرم کلاهبرداری بر عهده ی شاکی می باشد. و از دیگر مزایای استفاده از وکیل کلاهبرداری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • در صورت استفاده از وکیل کلاهبرداری برای اثبات جرم کلاهبردار، می توان مدت زمان این اثبات را با حضور وکیل کمتر نمود.
  • با حضور وکیل کلاهبرداری در دادگاه، دیگر نیازی به حضور شاکی نیست.
  • در صورت شناسایی اموال کلاهبردار، وکیل می تواند با علمی که دارد سریعا اقدام به توقیف اموال کلاهبردار نماید.
  • وکیل می تواند بعد از محکوم شدن کلاهبردار به رد مال، برای استرداد مال اقدام نماید.
  • در صورتی که کلاهبرداری ساده باشد این امکان وجود دارد که شاکی بخواهد بعد از بدست آوردن مال و خسارت آن، رضایت خود را برای شکایت اعلام نماید که این رضایت می تواند توسط وکیل کلاهبرداری اعلام شود.