وکیل شرکت های تجاری چه کسی است؟

وکیل شرکت های تجاری چه کسی است؟

وکیل در همه جا یک انسان مستقل است که عموماً به تنهایی یا با تعداد محدودی از شرکاء فعالیت می‌کند و حرفه‌ای بودن ویژگی متمایز اوست؛ اما ویژگی‌های کلی یک وکیل:

۱-متخصص در دانش حقوق

۲-آموزش دیده به اصول حرفه‌ای گری توسط انجمن‌های حرفه‌ای در زمینۀ حقوقی

۳-فعالیت بر اساس استانداردهای جهانی

۴-برخورد غیر شخصی در مواجه با مشتری

۵-کسب مهارت‌های حرفه‌ای با قرار گرفتن در موقعیت‌های تجربی مختلف

۶-جداسازی امور شخصی و حرفه‌ای

تمام ویژگی هایی که ذکر شد و موارد دیگری هم قطعا وجود دارند برای ارائه خدمات حقوقی درجه یک به نحوی که بسیاری از مشکلات شرکت را حل کرده و از سود و ثروت و منافع آن محافظت کند.

وکیل شرکت های تجاری

وکیل شرکت های تجاری برای یک شرکت در حکم سپری جهت حفظ و دفاع از منافع یا میانبری جهت رهایی از پیچ و خم مشکلات حقوقی و بهبود کارایی یک شرکت و سیستم بوده و انتخاب وکیلی شایسته در این حوزه بسیار مهم است. برای پی بردن به اهمیت و فایده داشتن یک وکیل شرکت های تجاری یا ( corporate lawyer ) لازم است ابتدا با وظایف و نقش مهمی که می تواند برای شرکت و کسب و کار شما داشته باشد آشنا شده و بدانیم یک وکیل شرکت های تجاری چه ویژگی ها و مهارت هایی باید داشته باشد. بخش اول کار وکیل شرکت های تجاری مروبط به امور حقوقی خود شرکت است از جمله می توان به نظارت بر نحوه صحیح برگذاری مجمع سالیانه شرکت در شرکتهای سهامی عام و خاص ، تنظیم صورتجلسات هیات مدیره و به طور کلی پیگیری امور قانونی شرکت را اشاره نمود و بخش دوم مدیریت صحیح حقوقی در ارتباط با مشتریان و اشخاص خارج از شرکت می باشد به عنوان مثال زمانی که شرکت یک قرارداد تجاری یا استخدامی با پیمانکار می بندد یا مشاوری را برای شرکت استخدام می کند در صورتی که مشکلی بوجود بیاید نحوه صحیح و قانونی عقد قرارداد تاثیر بسیار زیادی بر حفظ منافع شرکت دارد.