قوانین مهریه(وکیل مهریه در مشهد)

مهریه یک سند لازم الجرا است و این موضوع از آن رو اتفاق می افتد که در سند رسمی ازوداج ثبت می شود.در این صورت مزایای بسیاری می تواند داشته باشد که از آن جمله این است که لزومی برای اقدام از طریق دادگاه وجود ندارد بدین ترتیب که فرد می تواند از طریق دفتر خانه تنظیم سند ازدواج و گرفتن اجراییه و مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مهریه را به اجرا بگذارد

پس در نتیجه مهریه را با توجه به آنکه جز اسناد لازم الاجرا است می توان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگاه حقوقی قابل وصول و دست یابی است.

با وجود این در بسیاری از موارد افراد برای مطالبه و وصول مهریه خود با مراجعه به وکیل مهریه از طریق دادگاه حقوقی اقدام می کنند. در اینصورت زن می تواند از طریق دادگاه محل سکونت خود دادخواست مطالبه مهریه خود را ارئه دهد که پس از گذراندن مراحل قانونی و طرح دعاوی زوج باید اقدام به پرداخت مهریه کند. البته این موضوع نیز به عوامل دیگری وابسته است. مهریه بر دو نوع عندالمطالبه و عندالاستطاعه است. در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، زوج تنها در صورتی که توانایی مالی داشته باشد باید مهریه را پرداخت کند و در صورتی که نداشته باشد زن نمی تواند آن پول را از او طلب کند. اما در عندالمطالبه بودن مهریه چه مرد دارا باشد چه ندار ملزم به پرداخت مهریه است و هیچ دلیلی برای نپرداختن مهریه وجود ندارد.

شرایط مالی که می تواند مهریه قرار گیرد:

مالیت داشتن:

مالیت داشتن بدان معناست که مال ارزش اقتصادی داشته باشد و امکان خرید و فروش آن نیز وجود داشته باشد.این موضوع در رابطه با مواردی همچون کالاهای تجاری ، خودرو، زینت آلات،طلا، سکه و … صدق می کند.

قابل تملیک بودن:

زوج باید مالی را به عنوان مهریه مشخص کند که مالک آن باشد، از این رو اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی توان به عنوان مهریه معرفی کرد. بدان معناست که مال باید به صورتی باشد که زن بلافاصله پس از عقد نکاح بتواند مالک آن شود

معین بودن:

تعیین دقیق مهریه است مانند آنکه مهریه دقیقا کدام خانه یا وسیله است.

معلوم بودن

در هنگام تعیین مهریه باید مقدار، جنس و وصف مهر معلوم باشد و قابلیت تعیین داشته باشد. در این مورد می توانید از وکیل مهریه درباره جزئیات این امر مشاوره حقوقی بگیرید.

بر اساس ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، (مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.)

معلوم شدن مهریه بدان معناست که برای طرفین، به وسیله مشاهده تعیین آن ممکن باشد. در صورتی که مقدار مهریه با مشاهده معلوم نباشد باید ببا استفاده از وسایل خاص وزن، عدد،مساحت و …  معین شود.

با تمام این اوصاف اگر مورد نامعلومی به عنوان مهر در نظر گرفته شود، یا آنکه مهر مالیت نداشته باشد، با توجه به قوانین مدنی عقد باطل نخواهد شد و فقط مهر باطل می شود.در این صورت شرایط مانند زمانی است که حین عقد مهر مشخص نشده باشد و بایستی مهرالمثل تعیین گردد.

قابل تسلیم بودن:

مهریه باید قابل تسلیم شدن به زن باشد. تعیین مهریه ای که پنهان باشد یا نتوان به آن دسترسی پیدا کرد نمی تواند به عنوان مهریه تعیین گردد.

منفعت مشروع و عاقلانه داشتن:

از موارد دیگری که باعث تعیین مهرالمثل می شود آن است که نباید مهریه از مواردی باشد که قانون و یا احکام شرعی فروش، استعمال و یا مالکیت آن را ممنوع و غیرقانونی کرده باشد. مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره. در این صورت نکاح صحیح تلقی شده اما مهرالمثل تعیین می شود

اختیار تعیین مهریه:

زوجین هر دو باید از میزان مهریه رضایت داشته باشند و در مورد آن رضایت خود را اعلام کنند.

شخص ثالث:

اختیار تعیین میزان مهریه تنها نمی تواند منحصر به زوجین باشد بلکه علاوه بر زوجین، ممکن است به عهده شخص ثالث هم گذاشته شود.

امکان دارد اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت، شوهر یا شخص ثالث این حق را دارد که مهر را هر قدر بخواهد تعیین کند.شخص ثالث به عنوان داور توسط طرفین تعیین می شود و هیچ یک از دو طرف حق عزل وی را بدون هماهنگی با طرف دیگر ندارد.

نکته: این امکان وجود دارد که پرداخت مهر به عهده شخص ثالث قرار گیرد. در این صورت همچنان شوهر ملزم به دادن مهریه است و ثالث تنها در حکم ضامن است.

شوهر: اگر اختیار تعیین مهر به عهده شوهر گذاشته شود، وی می تواند هر مبلغی که بخواهد را معین کند.

زن: اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن تنها می تواند کمتر از مهرالمثل مهریه را معین نماید.

گروه عدل و حق با تیمی متشکل از وکلای مجرب و پایه یک دادگستری که تلاش می کنند تا به عنوان وکیل مهریه حداکثر قوای خود در جهت احقاق حقوق افراد به کار گیرند.

زوجین هر دو باید از میزان مهریه رضایت داشته باشند و در مورد آن رضایت خود را اعلام کنند.

شخص ثالث:

اختیار تعیین میزان مهریه تنها نمی تواند منحصر به زوجین باشد بلکه علاوه بر زوجین، ممکن است به عهده شخص ثالث هم گذاشته شود.

امکان دارد اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت، شوهر یا شخص ثالث این حق را دارد که مهر را هر قدر بخواهد تعیین کند.شخص ثالث به عنوان داور توسط طرفین تعیین می شود و هیچ یک از دو طرف حق عزل وی را بدون هماهنگی با طرف دیگر ندارد.

نکته: این امکان وجود دارد که پرداخت مهر به عهده شخص ثالث قرار گیرد. در این صورت همچنان شوهر ملزم به دادن مهریه است و ثالث تنها در حکم ضامن است.

شوهر: اگر اختیار تعیین مهر به عهده شوهر گذاشته شود، وی می تواند هر مبلغی که بخواهد را معین کند.

زن: اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود، زن تنها می تواند کمتر از مهرالمثل مهریه را معین نماید.

گروه عدل و حق با تیمی متشکل از وکلای مجرب و پایه یک دادگستری که تلاش می کنند تا به عنوان وکیل مهریه حداکثر قوای خود در جهت احقاق حقوق افراد به کار گیرند.