معرفی وکیل سفته در مشهد

وکیل سفته

مشاوره با وکیل سفته در خصوص سفته و شرایط شکلی و تعریف سفته در قانون تجارت به اختصار قانونگذار سعی در قانونگذاری نیز داشته برای مثال برای تعریف سفته برطبق ماده ۳۰۷ قانون تجارت اعلام نموده است که در فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کار ساز می نماید.

( وکیل سفته )  بر طبق مشاوره با وکیل سفته در خصوص شرایط شکلی سفته ایشان موارد ذیل را که در ماده ۳۰۸ قانون تجارت ذکر شده به عنوان موارد شکلی عنوان نموده فته طلبعلاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد : ۱ ) مبلغی که باید تأیید شود با تمام حروف ۲ ) گیرنده وجه ۳ ) تاریخ پرداخت و لذا طبق نظر وکیل سفته شرایط فوق در صورت عدم درج و عدم تکمیل باعث عدم اعتبار در مراجع قضایی و به طور کلی سفته می باشد و شرایط خاص اسناد تجاری را که در منجله توقیف اموال بدون سپردن تأمین مالی به صندوق دادگستری است را دربر می گیرد.

طبق سؤال و مشاوره با وکیل سفته ایشان اعلام نموده اند که در صورت عدم تکمیل و امضا ذیل سفته این امکان را به شخص داده اند. در واقع وکالت می دهید که نسبت به درج سایر موارد اقدام نموده و در موعدی که مشخصاً اعلام نموده امکان استفاده از شرایط سفته را دارد پس به این گمان که سفته سفید امضا می باشد و قابل وصول نمی باشد به افراد سفته برای تضمین حسن انجام کار یا امانت ندهید یا در صورت این امر نسبت به اخذ رسید به عنوان امانت اقدام نمایید. مشاوره با وکیل سفته سؤال : آیا با سررسیدن زمان سفته امکان رجوع به دادگاه وجود دارد؟ پاسخ وکیل سفته : بله این امکان وجود دارد ولیکن شرایط اصلی سفته که برای دارنده دارایی محاسنی می باشد امکان مطالبه از دادگاه نمی باشد مانند درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال زیرا که دارنده سفته می بایست پس از سررسید نسبت به وخواست سفته اقدام نماید و مبلغی که در این خصوص می بایست پرداخت نماید ۲ درصد مبلغ کل سفته می باشد و واخواست صورت می گیرد.‌ مؤسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص   تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت ۶ نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .