وکیل طلاق توافقی در مشهد

 وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد

طلاق توافقی در اصطلاح عامیانه به معنای توافق زن و شوهر برای جدایی است و این به معنای الزامی نبودن مراجعه به دادگاه نیست، بلکه بایستی زوجین مشاوره و تمام مراحل آن را بایستی شخصا یا توسط وکیل طی نمایند و در نهایت از دادگاه تقاضای گواهی عدم امکان سازش نمایند تا بتواند طلاق خود را ثبت نمایند. به اقتضای اخلاق حرفه ای تاکید می کنیم که طلاق اولین راهکار نیست

در چه مواردی نوع طلاق، توافقی است؟

در طلاق توافقی زن و مرد راضی به طلاق و جدایی بوده و قصد دارند تا رابطه‌شان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اتمام برسانند، برای هرچه زودتر رسیدن به این هدف، طرفین می‌توانند در مورد کلیه مسائل مربوطه به زوجیت توافق کنند تا مشکلی در پروسه طلاق توافقی  پیش نیاید. دادگاه به‌تمامی توافقات صورت گرفته توجه کرده و آن را در  رای خود که در قالب گواهی عدم امکان سازش می باشد ، ذکر می‌کند.

۱٫ توافق زوجین

شایع ترین نوع طلاق توافقی بدین صورت است که زوج و زوجه به این نتیجه می رسند که به زندگی مشترک خاتمه دهند و توافقاتی را بین خود انجام داده اند و سپس به یک دفتر وکالت  مراجعه و ضمن دریافت مشاوره از وکیل د ادگستری، توافقات خود را نیز مکتوب و قطعی می نمایند، پرونده خود را به وکیل مربوطه واگذار نمایند.

۲٫ زوجه وکالت در طلاق داشته باشد

این نوع وکالت بدین صورت است که مرد در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و وکالت به زوجه با انتخاب نوع طلاق می دهد که هر زمان بخواهد بدون حضور زوج و با اخذ وکیل بتواند خود را مطلقه نماید، این نوع وکالت ها اصولا بلاعزل است. در رویه قضایی اگر زوجه بخواهد از طریق این وکالت اعطایی، طلاق خود را بگیرد نوع طلاق، توافقی است.

۳٫ وکالت به صورت شرط ضمن عقد

در وکالت در طلاق به صورت شرط در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) چون به اصطلاح حقوقی ازدواج عقد لازم است وکالت مذکور قابل عزل نیست به عبارت دیگر مرد (موکل) نمی تواند زن (وکیل) را عزل نماید. در این نوع در صورتی که تصریح به اختیار انتخاب نوع طلاق نیز شده باشد زوجه در زمان جدایی وکالت را توافقی انجام می دهد.

در طلاق توافقی چه مواردی باید تعیین تکلیف شود؟

مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

• مهریه در طلاق توافقی

در خصوص مهریه هر توافقی محترم و معتبر است و زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را در قبال طلاق توافقی به زوج بذل نمیاد و حتی می توانند توافق کنند که به نحو اقساط پرداخت کند. از نظر وکیل مهریه در مشهد در طلاق خلع بایستی مالی از طرف زوجه بذل شود که این مال می تواند مهریه ( بخشی یا تمام ) آن باشد.

• جهیزیه در طلاق توافقی

اگر زوجه دارای جهیزیه باشد زوجین مکلف به توافق بر تعیین تکلیف جهیزیه در طلاق توافقی به زوجه و یا عدم استرداد آن هستند و طبق توافقاتی زمانی از طرف زوجین مشخص می شود که این زمان بعد از اجرای صیغه طلاق می باشد که زوجه به محل زندگی مشترک مراجعه نماید و جهیزیه به هر مکان که بخواهد انتقال بدهد. بنابراین زوجین در مورد استرداد جهیزیه در طلاق توافقی مثل سایر موارد دیگر با هم توافق می کنند اما اگر بر سر جهیزیه توافقی نکردند ، زن می تواند پس از طلاق با استناد به سیاهه برای استرداد جهاز خود اقدام کند.

• اجرت المثل در  توافقی

اجرت المثل مبلغی است که به زن بابت کارهایی که در زندگی مشترک برای مرد انجام داده است و قانونا و شرغا تکلیف زن نیز نبوده به دستور دادگاه پرداخت می گردد. در مورد اجرت النثل زن و مرد می توانند هر مبلغی را توافق نمایند یا اصلا توافق نمایند که زن نسبت به اجرت المثل خود ادعایی ندارد که اصولا نیز این چنین است و زوجه از اجرت المثل صرف نظر می نماید. لذا در طلاق توافقی باید در خصوص اجرت المثل با زوج توافق کنید.

• حضانت در طلاق توافقی

طبق قانون حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر و بعد از ۷ سالگی با پدر استاما در طلاق توافقی زن و مرد یا وکیل آنها میتوانند به نحو دیگری توافق بکنند. مثلا شرط کنند که حضانت دختر ۸ ساله با مادر باشد.از نظر وکیل حضانت ، حضانت مربوط به سرپرستی و نگهداری فرزند بوده و جدای از ولایت استیعنی کلیه اقدامات حقوقی اولاد باید با موافقت پدر باشد البته پدر میتواند ان اختیارات را با دادن وکالت جامع حضانت به زن تفویض نمیاد.

• نفقه فرزند در طلاق توافقی

پرداخت نفقه فرزندان مشترک بر عهده پدر است ولی می توان توافق نمود که پرداخت نفقه بر عهده زن باشد که زن بایستی به تعهد خود عمل کند بنابراین در زمان طلاق توافقی پدر میتواند شرط کند که در قبال طلاق توافقی و دادن حضانت فرزند به مادر دیگر وظیفه ای در خصوص پرداخت نفقه به فرزند نداشته باشد و هزینه نگهداری از فرزند بر عهده مادر باشدکه چنین توافقی محترم و معتبر است. وکیل نفقه در مشهد : لازم به ذکر است این تعهد زن مانع مطالبه نفقه بر علیه همسر در آینده نیست مخصوصا زمانیکه زوجه توانایی مالی خوبی نداشته باشد.

ملاقات فرزند در طلاق توافقی

در زمانیکه حضانت فرزند با مادر باشد پدر حق ملاقات با فرزند را خواهد داشتو بالعکس در زمانیکه حضانت فرزند با پدر است مادر حق ملاقات خواهد داشت لذا اگر خود زوجین زمان و مکان خاصی جهت ملاقات تعیین نکردند یا اگر تعیین کردن ولی همکاری نکردندمی توان علیه فردی که فرزند تحت سرپرستی او است اقامه دعوی ملاقات فرزند را نمود و در صورت فوریت می تواند درخواست دستور ملاقات فوری نیز نمود. مشاوره با یک وکیل خوب دادگستری قبل از طرح دعوی ضرورت دارد.

مراحل طلاق توافقی در مشهد

در صورت داشتن وکیل دادگستری، نیازی به حضور زوجین در دادگاه خانواده نیست و وکلای آنها ، همه مراحل طلاق توافقی را بدون حضور موکلین انجا می دهند و حتی اجرای صیغه طلاق توافقی نیز توسط وکیل قابل انجام است. در خصوص مراحل طلاق توافقی با وکیل در مشهد باید به این نکته توجه کرد که یک وکیل نمی تواند همزمان وکالت زن و مرد را در پرونده طلاق توافقی قبول نماید.هر کدام از زوجه یا زوجه بایستی وکیل جداگانه اخذ نمایند.

مراحل:

۱٫ مشاوره حضوری با یک وکیل خوب  توافقی

۲٫تنطیم صورتجلسه طلاق توافقی توسط وکیل

۳٫ ثبت نام در سایت مشاوره طلاق توافقی مشهد

۴٫تنظیم و امضا دادخواست طلاق توافقی در دفتر خدمات قضایی مشهد

۵٫حضور در جلسه دادگاه خانواده ، اعلام توافقات و درخواست گواهی قطعیت

مدت زمان طلاق توافقی

مدت زمان طلاق توافقی  در مشهد را زوجین متقاضی طلاق توافقی بارها از وکلای دادگستری می پرسند که طلاق توافقی در مشهد چقدر طول می کشد ، چرا که  مدت انجام طلاق توافقی برایشان اهمیت دارد، ما در این نوشته مدت زمان طلاق توافقی را در حالت داشتن وکیل طلاق توافقی در مشهد بررسی می کنیم.

مدت زمان طلاق توافقی توافقی در مشهد یا سایر شهرها در حالت بدون وکیل، حدود ۳ تا ۵ ماه زمان می برد و با اجباری شدن مشاوره های طلاق این پروسه کمی طولانی تر شده است

آنچه مسلم است این است که مدت زمان طلاق توافقی با وکیل دادگستری بسیار کوتاه تر از بدون وکیل است آن هم به جهت اینکه وکیل طلاق توافقی به تمام مراحل آن تسلط کامل دارد و تا جایی که امکان دارد برای انجام زودتر طلاق توافقی حتی برای چند روز نیز اقدام لازم را انجام می دهد.

اسناد و مدارک لازم برای طلاق توافقی

جهت اخذ وکیل برای هر نوع دعوی، بایستی یک سری اصول و مدارک تحویل گردد تا بتواند پروسه پرونده را انجام دهد، طلاق توافقی نیز از این قاعد مستثنی نیست و مدارکی که برای اخذ رای توافقی لازم است عبارتنداز:

♦ اصل سند ازدواج یا رونوشت

♦ اصل شناسنامه زوج و زوجه

♦ کپی کارت ملی هر دو نفر

♦ اصل وکالت حق طلاق

♦ آزمایش عدم بارداری

چنانچه به اصل سند ازدواج دسترسی ندارید یا گم کرده اید، باید رونوشت یا کپی سند ازدواج توسط یکی از زوجین از دفترخانه ( عقد و طلاق ) محل انعقاد عقد نکاح دریافت شود و به وکیل توافقی در مشهد ارائه گردد.

مزایای داشتن وکیل طلاق توافقی

اگر برای انجام تمام مراحل طلاق توافقی اقدام به واگذاری پرونده خود به وکیل متخصص و ماهر در این زمینه نمایید می‌توان گفت مزایایی بسیار وجود دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد:

جدایی در کوتاهترین زمان ممکن  و با توجه به گونه‌ی دعاوی انجام خواهد شد.
باتوجه به درگیری‌ها، نیازی به حضور  زن و شوهر در دادگاه نیست وکیل طلاق توافقی در مشهد همه مراحل را دنبال خواهند کرد.
نیازی به حضور زوجین در جلسات مشاوره و داوری میان زوجین ندارند و وکیل به‌جای ایشان در جلسات مشاوره و داوری حضور خواهد یافت.
توافقات زن و شوهر توسط وکیل تنظیم و  رسمی خواهد شد و بر اساس همان توافقات حکم صادر می‌شود.