دیه به کما رفتن

یکی از موارد دیه ، دیه منفعتی است که انسان از اعضای بدنش دریافت می کند ، مثلا از دست دادن منافع ناشی از عقل ، دیه دارد ؛ مثل دیه جنون ، دیه از دست دادن حافظه ، دیه از دست دادن بویایی و مسائلی از این قبیل . برای به کما رفتن از این رو دیه در نظر گرفته می شود که فرد توانایی های خود را برای ادامه حیات از دست می دهد و به همین دلیل ، در صورتی که شخصی آسیب هایی را بر دیگری وارد سازد که به خاطر آن آسیب ها فرد به کما برود ، به خاطر کما رفتن و در حالت اغما قرار گرفتن نیز دیه ای جداگانه مشخص و تعیین خواهد شد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی دیه به کما رفتن و اغما پرداخته و سپس ، دیه کمای منجر به مرگ ، و دیه عوارض ناشی از به کما رفتن را مورد بررسی قرار دهیم .

 

 آسیبی که منجر به کما شود در قانون دارای دیه است 

 

دیه کما

به کما رفتن یا به اغماء رفتن حالتی است که فرد در وضعیت ناهوشیاری قرار دارد و با دردناک ترین محرک های فیزیکی هم به حالت هوشیاری بر نمی گردد . عوامل مختلفی موجب به وجود آمدن حالت کما می شوند ؛ مانند عفونت ، سموم یا خوردن ضربه به سر می تواند باعث به کما رفتن فرد می شود .

آسیبی که منجر به کما شود در قانون مجازات اسلامی ، دارای دیه است . دیه ، یک مجازات اصلی است که در قانون برای مرتکبان جرایم عمدی که امکان اعمال مجازات قصاص برای آنها وجود ندارد ، در نظر گرفته می شود . البته در مواردی مقدار دیه در قانون مشخص نشده است ، در این صورت قاضی با توجه به نظر کارشناس اقدام به تعیین دیه می کند و به دیه ای که از طریق نظر کارشناس پزشکی قانونی تعیین می شود ، ارش گفته می شود .

لذا همانطور که اشاره شد ، بر اساس قانون مجازات اسلامی ، اگر کسی بر اثر حادثه ای به کما برود ، مرتکب ، مطابق قانون باید دیه کما رفتن پرداخت کند . دیه به کما رفتن ، در ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی به این صورت بیان شده است : ” هرگاه در اثر جنایتی ، قربانی بیهوش شود و به کما برود … و بعد از مدتی به هوش بیاید ، نسبت به زمانی که بیهوش بوده است ، ارش ثابت خواهد بود ” . بنابراین دیه یا ارش کما ، در صورتی که فرد به هوش بیاید ، توسط پزشک قانونی با توجه به هر مورد خاص ، مشخص خواهد شد .

دیه کما منجر به مرگ

در قسمت قبل دیه کما رفتن در صورت به هوش آمدن شخص مورد بررسی قرار گردید . با این حال ، گاهی شخصی که به کما رفته است ، فوت می کند . در این صورت سوالی که مطرح می شود آن است که دیه کما منجر به مرگ چقدر است ؟

دیه کما منجر به مرگ در ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . بر اساس این ماده هرگاه در اثر جنایتی ، قربانی بیهوش شود و به کما برود ، چنانچه منتهی به فوت او شود ، دیه نفس ثابت می شود . بنابراین ، طبق این ماده ، دیه کمای منتهی به مرگ ، دیه کامل انسان است که نرخ و مبلغ آن به صورت سالیانه توسط قوه قضاییه اعلام خواهد شد .

 دیه کما ، در صورتی که فرد بهوش بیاید ، بر اساس ارش تعیین خواهد شد 

دیه عوارض ناشی از به کما رفتن

پس از بررسی دیه کما پس از بهبودی و دیه کما در صورت فوت ، لازم است تا این مطلب نیز بررسی شود که آیا می توان برای عوارض ناشی از به کما رفتن نیز دیه یا ارش گرفت ؟

پاسخ به این سوال در ادامه ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که بر اساس آن ، باید دیه عوارض ناشی از کما نیز پرداخت شود . یعنی در صورتی که فرد به کما رفته ، از بابت به کما رفتن دچار عوارضی شده باشد ، با توجه به عارضه به وجود آمده ، دیه آن عارضه مشخص خواهد شد و بسته به موضوع عارضه ، دیه یا ارش تعیین خواهد شد که مبلغ آن طبق نظر کارشناس دادگاه ( پزشک قانونی ) مشخص خواهد شد .