وکیل معاضدتی در مشهد

معاضدت در لغت به معنای کمک کردن و یکدیگر را یاری کردن می باشد ، یکی از انواع وکالت که در قانون بیان شده است و مخصوص امور و دعاوی حقوقی می باشد ، وکیل معاضدتی است . در ماده ۲۴ قانون وکالت اینگونه آمده که وکیل معاضدتی ، وکیلی است که برای کسانی که توانایی و قدرت پرداخت حق الوکاله را ندارند تعیین شده است و افراد می توانند از کانون وکلا تقاضای وکیل معاضدتی کنند . کانون پس از بررسی شرایط متقاضی و انجام تحقیقات در صورتی که شرایط لازم احراز شد ، وکیل معاضدتی را به وی معرفی می کند . وکیل معاضدتی حق رد پرونده را ندارد و حق الوکاله ایشان نیز در صورتی که موکلش محکوم له واقع شده و محکوم به وصول شود از آنچه وصول شده پرداخت خواهد شد .

در غیر این صورت طبق قانون ، کانون وکلا حق الوکاله وکیل معاضدتی را پرداخت خواهد کرد . ( بر طبق ماده ۲۳ قانون وکالت )

شرایط درخواست وکیل معاضدتی

شرایط  درخواست وکیل معاضدتی بر طبق ماده ۲۴ قانون وکالت عبارت است از  :

۱ – فرد متقاضی توان مالی برای پرداخت حق الوکاله را نداشته باشد .

۲- فرد تقاضای وکیل معاضدتی را داشته باشد و شخصا ذینفع یا دارای سمت در دعوای مطرح شده را داشته باشد .

۳- دعوای در امور حقوقی باشد .

۴- هم خواهان و هم خوانده می توانند درخواست وکیل معاضدتی را بنمایند .