تعرفه وکیل در مشهد

اگر شما به یک وکیل و یا مشاور حقوقی صرفا برای کسب اطلاعات و راهنمایی در مورد راهکارهای قانونی در رابطه با موضوعات مختلف حقوقی مراجعه کنید و بین شما قرارداد وکالتی تنظیم نشده و توافقی در میان نباشد باید طبق جدول زیر برای پرداخت حق مشاوره عمل کنید :

نوع خدمت نرخ تعرفه
تنظیم دادخواست ، شکواییه ، لایحه دفاعیه و اظهار نامه حداکثر پنجاه میلیون ریال
هر یک ساعت مشاوره حداقل پانصد هزار ریال حداکثر پنج میلیون ریال
حق الزحمه صرفا مطالعه پرونده توسط وکیل حداقل دو میلیون ریال حداکثر پنج میلیون ریال

البته اگر به هر صورتی مبلغ دیگری غیر از موارد بالا بین شما و مشاور حقوقی یا وکیل توافق شده باشد ، این توافق معتبر است و باید براساس آن عمل کرد نه براساس تعرفه ای که در جدول بالا اشاره کردیم .

کسانی که برای پیگیری پرونده های خود وکیل استخدام می کنند ممکن است عملکرد وکیل خود را متخلفانه دانسته و بخواهند از او شکایت کنند . برای طرح شکایت از وکیل باید به کانون وکلایی که وکیل در آنجا عضو است مراجعه کنند . بعد از آن ، برای تشخیص موجه یا بلا وجه بودن ، شکایت به دادسرای انتظامی وکلا فرستاده می شود .