طلاق توافقی در مشهد

ساده ترین و کم دردسر ترین نوع طلاق ، طلاق توافقی است که این روزها به دلیل زمان بر نبودن مراحل رسیدگی که برای انجام آن لازم است ، تبدیل به طلاقی رایج شده است . علاوه بر این ، طی کردن مراحل طلاق توافقی بدون نزاع و درگیری طرفین انجام می شود و از دعاوی احتمالی مربوط به آن کاهش می دهد .

برخلاف آنچه که عموم مردم تصور می کنند در طلاق توافقی حتما لازم نیست زن مهریه خود را ببخشد و از حق و حقوق قانونی خود چشم پوشی کند بلکه هر توافقی که بین زوجین صورت گرفته باشد معتبر است .

در واقع لازم است طرفین در خصوص مسائل مالی و غیر مالی به توافق برسند . از جمله کلیه مسائل مربوط به طلاق از جمله مهریه ، اجرت المثل ، حضانت فرزندان بعد از طلاق و زمان و مکان ملاقات با فرزندان که می تواند در حین جلسه رسیدگی یا قبل از آن و به موجب سند رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد .

مراحل طلاق توافقی

در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مراحل و شیوه به خصوصی وجود دارد که آن را از سایر انواع طلاق مجزا می کند . مطابق این قانون ، در تمامی موارد طلاق بجز طلاق توافقی ، زوجین باید توسط دادگاه به داوری ارجاع شوند . مثلا در طلاق از طرف زن و طلاق از طرف مرد ، زوجین به داوری ارجاع داده می شوند و دادگاه پس از بررسی نظر داوران رای صادر می کند .

اما در طلاق توافقی ، نیازی به انجام این کار نیست ، به این دلیل که طرفین با هم توافق کرده اند . لذا زوجین تنها باید به واحد مشاوره خانواده مراجعه کرده و مشاور بایستی نظر خود را برای تعیین تکلیف ، به دادگاه ارائه نمایند . برای اخذ نوبت مشاوره ابتدا باید در سامانه تصمیم طلاق ثبت نام کرده و سپس روز ، ساعت و مرکز مشاوره را در این سامانه انتخاب کنند .
پس از آن ، قاضی با بررسی نظر کارشناس مشاوره ، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می کند که زوجین باید این گواهی را تا سه ماه از تاریخ صدور ، به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق برده و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را تقاضا کنند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد گواهی عدم امکان سازش کلیک کنید . در این نوع از طلاق ، طرفین بایستی حتما در دفترخانه حاضر باشند تا طلاق ثبت شود . یعنی عدم حضور یکی از طرفین در دفترخانه برای ثبت طلاق ، مانع از انجام طلاق خواهد شد .

مدارک طلاق توافقی

برای انجام مراحل قضایی طلاق توافقی باید ابتدا با به دفاتر خدمات قضایی ، نسبت به ثبت دادخواست طلاق توافقی اقدام کرد . پس از آن ، تاریخ و ساعت جلسه رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود تا در آن تاریخ به دادگاه مراجعه کنند .

مدارک مورد نیاز برای طلاق توافقی شامل اصل و کپی شناسنامه ، اصل و کپی کارت ملی و اصل و کپی عقد نامه یا سند ازدواج است . علاوه بر این ، اجرای صیغه طلاق توافقی مستلزم این است که زن در صورت باکره بودن ، گواهی سلامت را به دفتر ثبت ازدواج و طلاق ارائه داده و در صورتی که باکره نیست ، گواهی عدم بارداری خود را به همراه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه برای ثبت طلاق ارائه کند .