نکات وکالت در طلاق مشهد

  • گرفتن وکالت زن در طلاق از مرد به دو روش امکان‌پذیر است؛ یا به صورت شرط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج می‌شود و یا به صورت مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ وکالت در طلاق از زوج

اگر زوج خارج از کشور باشد اعطای وکالت از طریق تنظیم وکالتنامه طلاق در سفارت یا کنسولگری ایران نیز است.

  • اگر وکالت در طلاق به صورت شرط در ضمن عقد نکاح باشد از آن‌جایی که عقد ازدواج دائم، قراردادی لازم است وکالت مذکور قابل عزل شدن نیست
  • اگر وکالت در طلاق بعد از عقد، و در دفترخانه به زوجه یا شخص دیگری داده شود از سوی مرد قابل عزل است. مگر آن‌که در وکالتنامه مدت معینی برای این امر مشخص شده باشد و تا مدت مشخص مرد حق عزل را از خود ساقط کرده باشد
  • داشتن وکالت طلاق یا همان تعبیر عامیانه وکالت حق طلاق از سوی مرد به زن به منزله این نیست که مرد دیگر نمی‌تواند همسر خود را طلاق بدهد.
  • مرد می‌تواند وکالت برای طلاق را به غیر از همسرش به دیگری نیز واگذار کند.

به عنوان مثال در صورتی که مردی مقیم خارج از کشور باشد، و به برادر خود در ایران از طریق وکالتی که در سفارت یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت تنظیم کرده، وکالت برای طلاق همسرش را می‌دهد.

  • هیچکس از جمله زنی که از مرد وکالت طلاق دارد، نمی تواند بدون وکیل دادگستری وکالت را اعمال کند به عبارت دیگر کسی می‌تواند در دادگاه وکالت کند که وکیل دادگستری باشد.
  • کامل بودن متن وکالت در طلاق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اهمیت دارد؛ زیرا در بسیاری از وکالتنامه‌هایی که دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند به دلیل نواقص موجود مورد سواستفاده قرار می‌گیرند.