وکالت بلاعزل بعد از فوت

در مورد وکالت بلاعزل بعد از فوت نیاز به بررسی ماده ۶۷۹ قانون مدنی است که بیان می دارد ، وکالت به طرق ذیل از بین می رود :
۱ عزل موکل  ۲- به استعفای وکیل  ۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل


موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد . از این ماده مشخص می گردد که وکالت به طور کلی بیان شده است و وکالت بلاعزل را هم شامل می شود . با مرگ یکی از طرفین وکالت بلاعزل هم از بین می رود و موجب انحلال عقد وکالت می شود .
همه عقود جایز از جمله وکالت ، فوت یکی از طرفین باعث انفساخ عقد جایز می شود .

شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل

در صورتی که شرط بقای وکالت بعد از فوت موکل در عقد وکالت گذاشته شود و بیان شود که وکالت بعد از فوت نیز باقی بماند ، این شرط امکان پذیر نمی باشد . وکالت بلاعزل حتی با وجود این شرط هم از بین می رود .
لازم به ذکر است که وکالت بلاعزلی که در معاملات این روزها رواج دارد . مثلا خرید ملک یا ماشین به موجب عقد بیع به صورت وکالت بلاعزل . در این موارد وکالت بلاعزل همانطور که در مطالب فوق بیان کردیم باطل می شود و از بین می رود . ولی عقد بیع به قوت خود باقی است اگرچه وراث باید در دفترخانه حضور پیدا کرده و مبیع را به نام فروشنده نمایند و گرنه خریدار مجبور به طرح دعوا در مراجع قضایی می شود .