وکیل پایه یک کیفری در مشهد

وکیل پایه یک کیفری طلاق

انجام و پیگیری پرونده های خانواده به صورت تخصصی

طلاق توافقی بدون حضور در جلسات مشاوره

طلاق یکطرفه حضانت و نفقه فرزند استرداد جهیزیه تمکین و دفاع از تمکین رابطه نامشروع نحله و ا‌جرت المثل

دعاوی کیفری و حقوقی ضرب و جرح عمدی سرقت تهدید و توهین فحاشی افترا دیه تصادفات رانندگی و…

تلفن:۰۹۱۵۲۰۲۷۲۷۲