داوری در دعاوی حقوقی مشهد

داوری چیست ؟

برای پاسخ به این سوال که داوری در امور حقوقی و دعاوی حقوقی چیست باید گفت بر طبق قانون کلیه اشخاصی که اهلیت طرح یا اقامه دعوا دارند یعنی شایستگی ای که قانون به یک نفر می دهد تا آن فرد بتواند صاحب یک حق شود و یا آن را اجرا کند که اکثر افراد دارا می باشند جز افراد محجور از قبیل صغیر ، غیر رشید ، مجانینی که نمی توانند در مراجع قضایی دعوا بر علیه کسی مطرح می کنند و هم می توانند با توافق طرف دیگر دعوا اختلاف خود را به داوری چند داور یا یک داور ارجاع دهند .
نکته قابل توجه این است که در ارجاع به داوری فرقی نمی کند که طرفین دعوا را در دادگاه مطرح کرده اند یا خیر و یا فرقی ندارد که دعوا در کدام یک از مراحل رسیدگی است .

نحوه ارجاع اختلاف به داوری

نحوه ارجاع به داوری به این صورت است که ابتدا افراد باید به داوری مراجعه کنند که مراجعه به داوری بر طبق قانون به دو صورت امکانپذیر است که اگر طرفین معامله در ضمن معامله ملزم شوند یعنی اگر در هنگام انعقاد معامله طرفین معامله در متن قرارداد ذکر کنند که در صورت بروز هر اختلافی در خصوص مورد معامله باید به داوری مراجعه کنند و یا به موجب قراردادی جداگانه توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف در مورد معامله بین طرفین به داوری مراجعه نمایند و همچنین طرفین می توانند داوران یا داور را خودشان انتخاب نمایند انتخاب داور می تواند قبل از بروز هر اختلافی انجام شود و هم می تواند بعد از هر اختلاف نیز تعیین گردد و همچنین اگر طرفین نتوانند در اتخاب داور با یکدیگر توافق کنند انتخاب داور را می توانند به شخص ثالث یا دادگاه بسپارند که لازم به ذکر است که در قانون مشخصاتی که باید داور داشته باشد را بیان کرده است و اشخاصی که نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد تا طرفین اختلاف بتوانند راحتتر داور تعیین کنند و بعد از تعیین و مراجعه به داور از وظایف داور یا داوران این است که با بررسی اختلاف به حل و فصل آن بپردازند .
اصطلاح داوری و مراجعه به داوری در امور حقوقی مانند معاملات و قراردادها همانند میانجی گری در امور کیفری است که به صورت شخص یا موسسه ای می تواند باشد که فرآیند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین در امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید و در حقوق بین الملل و در صورت وجود اختلاف نیز همانند میانجی گری در امور کیفری و داوری در امور حقوقی موسسه داوری بین المللی وجود دارد که وظیفه حل اختلافات بین المللی را بر عهده دارد .