اجرت المثل زن ناشزه در مشهد

اجرت المثل زن چیست

علاوه بر اینکه بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی ، دریافت اجرت المثل زن پیش بینی شده است ، در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز شرایط دریافت اجرت المثل برای زنان پیش بینی شده است . بر اساس این ماده :

” چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ” .

شرایط تعلق اجرت المثل به زن

با عنایت به ماده ۳۳۶ قانون مدنی ، از جمله شرایط دریافت اجرت المثل زن می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • طلاق نباید به درخواست زن باشد ؛
  • طلاق از طرف مرد نباید به علت تخلف زن از وظایف زناشویی اش باشد ؛
  • زوجه کارهایی را انجام داده باشد که به لحاظ شرعی به عهده وی نبوده است . مانند آشپزی ، نظافت و غیره ؛
  • زن باید این قبیل کارها را به دستور زوج انجام داده باشد ؛
  • زن باید با قصد دریافت مزد این قبیل کارها را انجام داده باشد ؛ یعنی اگر قصد تبرع یا نیکی داشته است ، اجرت المثل به او تعلق نمی گیرد .

اجرت المثل زن ناشزه

سوال مهمی که اکنون قصد داریم به آن پاسخ دهیم آن است که آیا به زن ناشزه اجرت المثل تعلق می گیرد ؟ تکلیف اجرت المثل زن ناشزه چیست ؟

لازم به ذکر است که به موجب مقررات قانونی ، زن ناشزه به زنی گفته می شود که از شوهر خود تمکین نمی کند و وظایف زناشویی خود را انجام نمی دهد . به عنوان مثال ، در صورتی که زن از تمکین خاص یعنی روابط زناشویی با همسرش خودداری کند یا به محلی غیر از محل سکونت همسر برود ، مرتکب عدم تمکین شده است و عنوان زن ناشزه را دارد .

همانگونه که گفته شد ، از جمله شرایط تعلق اجرت المثل به زن آن است که زن درخواست طلاق نکرده باشد . به علاوه اینکه طلاق از طرف مرد به علت تخلف زن از وظایف زناشویی یا عدم تمکین یا همان نشوز زن هم نبوده باشد . بنابراین ، اگر زن ناشزه شود ، بر اساس قانون معمولا به او اجرت المثلی تعلق نخواهد گرفت . البته در این شرایط ممکن است که زن بتواند برای دریافت نحله اقدام کند .