خیانت و آثار حقوقی آن در مشهد

خیانت کردن امروز یک موضوع فراگیر در زمینه حقوق است که معمولا باعث فروپاشی کانون خانواده می شود . بعضی از افراد هستند که بعد از متوجه شدن خیانت همسر خود به خاطر حفظ آبرو و یا وجود فرزند آن را مخفی کرده و بعضی هم از همسر خود شکایت می کنند و به دنبال اجرای حکم حقوقی آن هستند .

اما از آنجایی که خیانت کردن جزو موارد منافی عفت ( کاری که خلاف عرف جامعه باشد ) محسوب می شود ، حتی اگر این عمل شاکی خصوصی هم نداشته باشد ، باز هم مجازات شخص خیانت کار از بین نمی رود .

منظور از خیانت چیست ؟

جرم خیانت در ماده ۶۳۷ قانون این‌ گونه تعریف شده است كه « هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت ( محرم نشده باشند ) نباشد مرتكب خیانت ( غیر زنا ) شوند ، به ۹۹ ضربه شلاق محكوم خواهند شد . »

منظور از خیانت یعنی خلاف وعده عمل کردن ، یعنی شما حرف هایی را با همکار یا دوستتان بزنید که اگر همسرتان بشنود ناراحت شود جوری که دیگر به شما اعتماد نداشته باشد . به طور کلی منظور از خیانت رابطه ای است که خارج از چارچوب ازدواج باشد و شخصی ، به جای تجربه کردن لذت های مختلف با همسر خود ، آن را با فرد سومی تجربه کند که این موضوع باعث زیر پا گذاشتن تعهد ، از بین رفتن رابطه و در نهایت عذاب وجدان فرد خیانت کار نیز می شود .

وقتی زن و شوهری با همدیگر پیمان ازدواج می بندند ، وارد دنیای جدیدی می شوند . یعنی تمایل خود را برای داشتن یک تعهد طولانی نسبت به همدیگر ابراز کرده اند و با آغاز رابطه موظف هستند به این تعهد و پیمانی که بستند پایبند باشند و هر گونه کار یا فعالیتی که خارج از آن تعهد باشد خیانت به حساب می آید .

آثار حقوقی خیانت

از نظر قانون زن و مردی که با هم پیمان بستند و ازدواج کردند نباید به همدیگر خیانت کنند اما امروز به دلایل مختلفی مثل بی خطر شمردن خیانت ، کمبود توجه از طرف مقابل ، نبود عشق و علاقه ، هوسرانی و … باعث زیر پا گذاشتن تعهد و خیانت کردن زن و مرد به یکدیگر می شود .

خیانت کردن آثار حقوقی را به دنبال خواهد داشت که این آثار برای زن و مرد متفاوت است و زمانی که یکی از زوجین متوجه خیانت همسر خود شود و از وی شکایت کند طبق قانون با آن فرد برخورد خواهد شد . در ادامه آثار حقوقی خیانت برای زن و مرد گفته شده است .

 آثار حقوقی خیانت زن شوهردار

بعد از اینکه خیانت زن ثابت شود مرد می تواند در مورد ادامه زندگی به تنهایی تصمیم گیری کند و یا حتی طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می تواند با مراجعه به دادگاه برای طلاق زن دادخواستی را ارائه دهد . در این صورت ( اثبات خیانت زن ) حتی اگر در سند ازدواج آن ها حق طلاق به زن داده شده باشد مرد می تواند حق طلاق را از او بگیرد .

اما اگر مردی فقط به زن خود اتهام خیانت بزند و نتواند آن را در دادگاه ثابت کند ، زن می تواند علیه آن مرد اعاده حیثیت ( جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی که زن دیده است ) کند .

 آثار حقوقی خیانت مرد متاهل

اگر مردی به طور مخفیانه و بدون اجازه همسر اول خود ازدواج مجدد کند و تاییده دادگاه را نیز برای ازدواج مجدد خود نداشته باشد یعنی خیانت کرده است و طبق قانون حق طلاق از آن گرفته خواهد شد و به زن داده می شود .

دیگر آثار حقوقی خیانت مرد و زن

اگر زن و مردی متاهل به همسر خود خیانت کنند و رابطه زنا داشته باشند ، جرم زنا بر مبنای شرایط آن دارای مجازات اعدام ، ( رجم ) سنگسار ، صد ضربه شلاق ، تراشیدن موی سر و تبعید است به طوری که :

 اگر زن خیانت کار با مرد متاهل رابطه داشته باشد : حکم آن ها رجم و یا سنگسار است .

 اگر مرد خیانت کار با زن متاهل رابطه داشته باشد : حکم آن ها رجم و یا سنگسار است .

نکته : البته در موارد بالا در صورتی که دلیلی برای این کار باشد ، مثلا زن یا مرد خیانت کار دسترسی به همسر خود نداشته باشند قاضی می تواند حکم آن ها را تغییر دهد .

 خیانت مرد به زن و زن به مرد ، در صورتی که نفر سوم از محارم نسبی ( افرادی که به آن ها محرم هستند , ازدواج کردن با آن ها ممنوع است . ) باشد : حکم برای آنها اعدام است .

 مردی که همسر دائم دارد و قبل از این که با او رابطه جنسی داشته باشد به آن زن خیانت کند و با زن دیگری زنا کند : حکم آن ۱۰۰ ضربه شلاق ، تراشیدن موی سر و تبعید به اندازه یک سال قمری می باشد .