بیمه تامین اجتماعی در مشهد

سازمان و بیمه تامین اجتماعی

بر اساس ماده ۱ قانون تامین اجتماعی : ” به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه هاى اجتماعى و استقرار نظـام هماهنگ و متناسب با برنامـه هـاى تـأمین اجتمـاعى ، همچنـین تمرکـز وجـوه و درآمدهاى موضوع قانون تأمین اجتماعى و سرمایه گذارى و بهـره بـردارى از محـل وجوه و ذخائر ، سازمان مستقلى به نام « سازمان تأمین اجتماعى » وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که در این قانون « سازمان » نامیده می شـود ، تشـکیل می گردد . سازمان داراى شخصیت حقوقى و استقلال مالى و ادارى است و امور آن منحصرا طبق اساسنامه هایی که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، اداره خواهد شد . “

براساس این ماده باید گفت که وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه گر ، تحت پوشش گرفتن کارگران و حقوق بگیران می باشد . این سازمان جمعیتی بیش از ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده و منابع مالی آن از حق بیمه های دریافتی تامین می شود .

با توجه به این توصیفات با وجودی که اصول و مبانی این سازمان به نحوی تدوین شده که با نظام اقتصادی کشور در یک مسیر و همسو باشد اما قابل ادغام با هیچ سازمان یا موسسه دولتی یا غیر دولتی نیست . این سازمان تعهداتی را در قبال بیمه شدگان برعهده دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم .

برای استفاده راحت تر کارگران و کافرمایان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی سامانه ای تحت عنوان سامانه تامین اجتماعی راه اندازی شده که امکانات فراوانی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد . برای اطلاع از امکانات این سامانه و نحوه دسترسی به آن می توانید مقاله ذیل را مطالعه کنید .

وظایف و تعهدات سازمان تامین اجتماعی

سازمان بیمه تامین اجتماعی استاندارد های سازمان بین المللی کار را تحت پوشش قرار داده و سازوکار های این سازمان توسط قانون تامین اجتماعی تعیین می شود . براساس این قانون ، تعهدات سازمان تامین اجتماعی موارد ذیل را شامل می شوند :

 

حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری

​ مستمری بازنشستگی

​ مستمری از کارافتادگی

​ مقرری بیمه بیکاری

​ غرامت دستمزد ایام بیماری

​ پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی

​ کمک هزینه ازدواج

​ مستمری بازماندگان

بیمه شدگان تامین اجتماعی می توانند با ثبت نام در سامانه تامین اجتماعی ، به منظور مشاهده سوابق بیمه ای خود و اطمینان از واریز حق بیمه توسط کارفرما از طریق این سامانه و بدون نیاز به مراجعه حضوری اقدام نمایند . به منظور اطلاع از نحوه مشاهده سوابق بیمه ای می توانید مقاله ذیل را مطالعه نمایید .

 

مشمولین بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی یک راهکار برای تضمین امنیت شغلی و آسودگی خیال کارگران و کارمندانی است که همواره دغدغه دوران بازنشستگی و مخارج درمان یا دوره بیکاری خود را دارند . بیمه شدگان با توجه به خدماتی که سازمان تامین اجتماعی در اختیار آن ها قرار می دهد می توانند مستمری دوران بازنشستگی ، حقوق بیکاری و مواردی از این دست را دارا شوند . به طور کلی مشمولین بیمه تامین اجتماعی به دو دسته ذیل تقسیم می شوند :

۱- بیمه اجباری : تمام کسانی که تحت شمول و مخاطب قانون کار قرار می گیرند یعنی کارگران و کارفرمایان در این دسته جای می گیرند . آن طور که در ماده چهار قانون تامین اجتماعی آورده شده است : “مشمولین این قانون عبارتند از :
‌الف ) افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می ‌کنند .
ج ) دریافت‌کنندگان مستمری های بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت

۲- بیمه خویش فرما یا غیر اجباری : کسانی که تحت شمول بیمه اجباری قرار نمی گیرند و به هر علتی کارفرما ندارند می توانند خود را بیمه اختیاری یا خویش فرما کنند . به غیر از آن اگر در گذشته کارفرما داشته و بیمه اجباری داشتید اما به هر علتی قطع همکاری کرده اید می توانید از طریق بیمه خویش فرما و به صورت پرداخت منظم حق بیمه ، همچنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرید .

مشمولان بیمه تامین اجتماعی که سابقه پرداخت حداقل شش ماه حق بیمه را داشته و بدون میل و اراده خودشان بیکار شده باشند ، می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند . برای دریافت بیمه بیکاری لازم است حداقل ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری این موضوع به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع داده شده و در سامانه جامع روابط کار یا سامانه ثبت درخواست بیمه بیکاری ثبت نام به عمل آید .