چرا به وکیل احتیاج داریم؟

امروزه زندگی انسان ها دچار پیچیدگی های خاصی شده است . نمیتوان انتظار داشت که انسان ها تمام جوانب زندگی خود را به تنهایی مدیریت کنند. به خصوص مسائل قانونی و امورات حقوقی که نیاز به تخصص و آگاهی کافی دارند. شاید در ابتدا با خود فکر کنید قوانین کشورها به گونه ای طراحی شده اند که

همه از ان اگاهی دارند . ولی حقیقت این است مفاهیم قانون دارای پیچیدگی های بسیار زیادی می باشند . با رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی، قوانین نیز متقابلا پیچیده تر می شوند. همین موضوع نیز باعث شده است تا نقش وکیل در ایران بسیار پر رنگ باشد و نتوان اهمیت کاری انان را انکار کرد.

همانطور که رشته های مختلف در ایران دارای متخصصان زیادی می باشند . که در این رشته ها تحصیل کرده اند و کسب مهارت و تجربه داشته اند، رشته ی حقوق نیز در کشور ما یکی از رشته های پربازده و پر طرفداری میباشد که افراد بسیار زیادی آن را برای تحصیل انتخاب میکنند . اما تنها تعدادی محدود از این دانش آموختگان دارای مهارت و تجربه کافی می باشند و می توانند مدیریت پرونده های حقوقی مختلف را بر عهده گیرند و در این مسیر پیشرفت کنند، بنابراین انتخاب وکیل در ایران جز مواردی میباشد که نیاز به دقت و تحقیق فراوان دارد و نمی توان بدون تحقیق و بررسی دست به انتخاب زد.

طبق ماده ۶۵۶ میتوان گفت : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

بنابر این هم ی اشخاص حقیقی و حقوقی از لحاظ قانونی این اختیار را دارند تا با بستن عقد وکالت، فرد متخصصی برای پیگیری امورات پرونده ی خود انتخاب کنند.

اهمیت و ضرورت وجود وکیل در ایران

طبق امار و اطلاعات بدست امده در سال ها اخیر میتوان گفت که پرونده های حقوقی که به کمک وکلا در محاکم قانونی مطرح و پیگیری می شوند، امکان موفقیتشان و تسریع روند دادرسی شان بیشتر می باشد و همین موضوع نیز باعث شده است تا نقش وجود وکیل در ایران ( به خصوص در حل و فصل پرونده های حقوقی ) بسیار اهمیت یابد و افراد بسیار زیادی ترجیح دهند تا با اعتماد به یک وکیل با تجربه و متبحر، روند گذران مراحل دادرسی پرونده های خود را به وکلا بسپارند.

توجه داشته باشید که ممکن است در برخی از پرونده ها و دعاوی که در دادگاه ها مطرح میشود، حق با شما باشد و با خود فکر کنید که به دلیل آشکار بودن این موضوع که حق با شما است، دیگر نیاز نیست تا با کمک یک وکیل و مشاوره با او روند دادرسی پرونده را طی کنید. متاسفانه همین تصور اشتباه نیز باعث شکست بسیاری از افراد در پرونده هایی شده است که مسلما حق با آنها بوده است و نتوانسته اند به خوبی از حقوق خود دفاع کنند و از قوانین مربوط به مسئله ی مربوط به خوبی آشنایی نداشته اند.

دعاوی مدنی

یکی از اصلی ترین و مهم ترین کاربرد های وکیل در ایران در هنگام طرح دعاوی مدنی میباشد. اصولا در تمامی دعاوی مدنی، طرفین دعوا این اجازه را دارند تا دو وکیل خبره و با مهارت را برای پیگیری پرونده ی خود و طی شدن روند دادرسی آن به محاکم قضایی معرفی کنند.

دقت داشته باشید که وکالت اصولا با تنظیم سند رسمی و غیر رسمی برای بستن قرارداد عقد وکالت همراه است. اگر قرار است عقد وکالت با سند عادی و غیر رسمی همراه باشد، در اصطلاح میگوییم که وکالت نامه از نوع تنظیمی میباشد . یک وکیل در ایران طبق قوانین مدنی جمهوری اسلامی این اختیار را دارد تا زیر وکالت نامه را تایید کند و از موکل نیز بخواهد آن را امضا کند یا انگشت بزند تا عقد وکالت، رسمیت یابد.

ممکن است در برخی از موارد نیاز باشد تا افراد در خارج از ایران، وکالت نامه را تنظیم کنند که در چنین شرایطی بهتر است در حضور یک مامور کنسولی یا سیاسی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

از طرفی دیگر نیز ممکن است نیاز باشد تا وکالت نامه در جلسه ی محاکمه انجام شود که در چنین شرایطیی باید تمامی مراتب صورت جلسه قید شده و به امضای موکل و وکیل برسد، اگر وضعیت پرونده ی حقوقی به گونه ای باشد که در هنگام انعقاد عقد وکالت، موکل در زندان باشد، باید رئیس زندان و یا معاون او به جای موکل، عقدنامه را امضا کنند و تایید کنند.

وکیل در ایران هنگامی که پیگیری پرونده های حقوقی را بر عهده میگیرد، این اختیار را دارد تا تمام مراحل دادرسی و قانونی پرونده را بر عهده گیرد و تنها در مواردی که موکل آنها را استثنا کرده است حق دخالت نخواهد داشت.

موضوعات وکالت در دعاوی مدنی در حالت کلی به موارد زیر تقسیم میشود:

  • وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی؛
  •  وکالت در سازش و مصالحه؛
  • وکالت در تعیین کار‌شناس؛
  • وکالت برای درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات مربوط به اجرای حکم و گرفتن وجوه پرداخت شده به نام موکل و ….
  • وکیل انحصار وراثت در ایران نیز نوعی دیگر از وکالت امور مدنی میباشد که در سال های اخیر مخاطبان بسیار زیادی داشته است.

دعاوی کیفری

یکی از وظایف اصلی وکیل در ایران مربوط به زمانی میباشد که جرمی کشف می شود و مجرم شناسایی میشود. توجه داشته باشید که در چنین مواقعی متهم حق دارد از همان مرحله ی کشف جرم تا زمان اجرای حکم صادره به کمک یک وکیل خبره تمام مراحل دادرسی را بگذراند.

باید به این نکته توجه داشت که در تمامی نقاط جهان، از مهمترین حقوقی که برای متهمان در نظر گرفته میشود، حق داشتن وکیل و طرح دفاعیه میباشد. در دعاوی که موضوع آنها جزایی میباشد نیز هر دو طرف دعوا می توانند از همان ابتدا وکیل یا وکلای خود را به محضر دادگاه معرفی کنند و از مزایای داشتن وکیل بهره ببرند.

در رابطه با بیشتر پرونده هایی که موضوع آنها کیفری میباشد نیز پس از آنکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا طی شود، مجرمان می توانند برای دیگر مراحل دادرسی و یا در هنگام ارائه کیفرخواست از وکیل کمک بگیرند.

وکیل در ایران باید به این موضوع دقت داشته باشد که هیچگاه نباید در امور تحقیقات و کسب اطلاعات مداخله کند و وظیفه ی اصلی او برای دفاع از متهم هنگامی آغاز می شود که تحقیقات به طور کامل خاتمه یافته باشد و نیاز باشد تا دفاعیه های خود را به محضر دادگاه ارائه دهد و دیگر مراحل دادرسی پرونده را طی کند.

با استناد به ماده ی ۶۷۵ میتوان گفت: (موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.)

حضور وکیل در ایران در تمامی پرونده های کیفری و جزایی به حدی اهمیت دارد که متهم در صورت عدم دسترسی به وکیل و نداشتن هزینه ی کافی نیز میتواند از قاضی پرونده خواهش کند که وکیلی را برای دفاع از او اختصاص دهد.

در چنین مواقعی به به تشخیص دادگاه مبنی بر عدم توانایی متهم برای داشتن وکیل، دادگاه از میان وکلای حوزه ی قضایی و یا از نزدیکترین حوزه ی مجاور برای دفاع از متهم و پیگیری روند دادرسی برای متهم وکیلی را انتخاب خواهد کرد که به این نوع وکیل در ایران، وکیل تسخیری گفته میشود.

وکیل 

در رابطه با موضوع وظایف وکیل در ایران و حوزه ی اختیارات او باید گفت که او در رابطه با موضوع پرونده ی موکل خود حق ندارد، هیچگونه تصرف مستقلی را به اختیار خود انجام دهد و حتی این اجازه را ندارد که وکالت را در ادامه به شخص دیگری بسپارد. در رابطه با این موضوع در ماده ی ۶۷۴ و ۶۷۳ امده است که:

(موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.)

بنابر این نقش وکیل در ایران و اهمیت آن به گونه ای میباشد که نمیتوان آن را انکار کرد. مسلما همه ی وکلا در کشور ما تیز در زمینه های کاری یکسان و پرونده های با موضوع مشترک فعالیت نمیکند و بر حسب تجربه و مهارت هایی که دارند در زمینه های پرونده های مختلفی مشغول به کار میشوند. مسلما زمینه و مهارت کاری یک وکیل ملکی در ایران با کسی که در پرونده های جنایی مهارت و تجربه دارد،( مانند وکیل کلاهبرداری در ایران) متفاوت است و نمیتوان انتظار داشت که همه ی آنان فعالیت مشترکی داشته باشند.

همین موضوع نیز باعث شده است تا به افراد توصیه شود، صرف معروف بودن و مشهوریت خاص یک وکیل در ایران، دست به انتخاب نزنند و قبل از هرگونه اقدامی بهتر است در ابتدا هدف خود از انتخاب وکیل و زمینه ی پرونده ی حقوقی مربوطه را داننند و سپس به سراغ بستن قرارداد با وکیل بروند. بر اساس آمار و ارقام سال های گذشته می توان گفت که این روزها انتخاب وکیل متخصص ملکی، حقوقی در ایران جز مسائل بسیار مهمی میباشد که درصد زیادی از مردم برای حل مشکلات پرونده ی خود به دنبال انتخاب وکیل در ایران میباشند.

توجه داشته باشید که برخی از افراد نیز تشخیص میدهند که  به طور کلی تمام اعمال حقوقی خود را به یک وکیل مناسب بسپارند و از بایت مدیریت شرایط حقوقی شغلی و شخصی، خیالشان راحت باشد.

در ماده ی ۶۶۰و ۶۶۱ نیز به این موضوع پرداخته شده است: (وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. )

مزایای انتخاب وکیل در ایران

مسلما هنگامی که صحبت از انتخاب وکیل در ایران می شود، همه ی ما در رابطه با مزایای انتخاب وکیل مواردی به ذهنمان میرسد که به چند مورد از اساسی ترین انان اشاره می کنیم:

مدیریت زمان:

حقیقتا بدون کمک یک وکیل کارآزموده، افرادی که دارای دغدغه های مالی و غیرمالی بسیار زیادی می باشد و دچار تنگنا در وقت هستند، نمیتوانند وقت و زمان معینی  را نیز مختص رسیدگی به پرونده های حقوقی کنند.

اهمیت وکیل در ایران در چنین مواردی اشکار میشود؛ چرا که امروزه بسیاری از افراد در مشاغلی مشغول کار میباشند که وقت زیادی برای رسیدگی به مسائل دیگر ندارند و اکثرا دعاوی حقوقی و کیفری نیز به گونه ای میباشند که رسیدگی به انها باید در تایم مشخصی انجام شود و این امکان برای افراد وجود ندارد که در هر زمان که میخواهند به سراغ انجام آنها بروند.

رفع اضطراب و نگرانی:

متاسفانه یکی از ویژگی زندگی در این قرن، وجود دغدغه ها و اضطراب و نگرانی می باشد . به همین دلیل نیز افراد فشار روانی شدیدی را در طول روز تحمل میکنند و طرح دعاوی حقوقی و قانونی نیز ممکن است این فشار را چندین برابر کند و دیگر افراد درگیر با اضطراب و استرس نتوانند به هیچ یک از امورات زندگی خود رسیدگی کنند.

سپردن پرونده حقوقی به یک وکیل در ایران می تواند به افراد کمک کند تا از اغتشاش ذهنی خود در رابطه با موضوع پرونده در امان بمانند و دیگر نیاز نباشد تا برای رسیدگی به پرونده و چگونگی طی شدن روند دادرسی آن دچار استرس و نگرانی شوند.

افزایش درصد موفقیت:

مسلما همانطور که برای انجام هر کاری سعی میکنیم از متخصصان با تجربه و مهارت دیده استفاده کنیم، بهتر است برای رسیدگی به پرونده های حقوقی نیز از نقش مهم و پر رنگ وکیل در ایران غافل نباشم و از آنها کمک بگیریم.

با حضور یک وکیل در روند دادرسی به پرونده تان شما دیگر خیالتان از هر جهت راحت خواهد بود و می توانید اطمینان داشته باشد که وکیل شما برای موفقی و پیروزی در پرونده و جلوگیری از تضییع حقوق شما، اعمال حقوقی چون: تنظیم لوایح، ارائه دفاعیه ها ، حضور در جلسات دادگاه و …..را بر عهده خواهد گرفت و این موضوع درصد موفقیت پرونده را افزایش خواهد داد.

کاهش هزینه ها:

شاید در نگاه او اینطور بنظر بیاید که دستمزد وکیل در ایران برای برخی از افراد سنگین است.در چنین مواقعی نیز قانون راه حل های مختلفی برای این افراد ناتوان در نظر گرفته است ( وکیل تسخیری، وکیل معاضدتی و….).

حقیقت آن است که مراحل قانون و روند دادرسی پرونده های حقوقی در ایران دارای مراحل و پیچیدگی های خاصی می باشد که یک فرد در حالت عادی نمی داند که برای روند دادرسی خود باید از کدام راه استفاده کند تا به نتیجه برسد و همین باعث میشود تا برای برخی از راه های قانونی بی نتیجه و طی کردن روند دادرسی هزینه های بسیار گزافی را پرداخت کنند.

با استفاده از وکیل حقوقی در ایران میتوان از پرداخت بسیاری از هزینه ها که در روند دادرسی پرونده ها هیچ تاثیری ندارند، جلوگیری کرد.

تسریع مراحل دادرسی:

هنگامی که اوراق حقوقی توسط وکیل در ایران به نحو احسن تنظیم می شوند و لوایح قضایی و اصل طرح دعوا نیز ایین دادرسی کشور انجام می شوند، متقابلا پیگیری و دفاع در جلسه رسیدگی نیز با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت . همین موضوع باعث میشود که علاوه بر تسریع مراحل دادرسی و جلوگیری از به هدر رفتن زمان طرفین دعوا، پرونده با نتیجه ی مطلوب تری همراه خواهد شد.