چگونگی اخذ طلاق از شوهر معتاد در مشهد

در این مطلب به چگونگی اخذ طلاق از شوهر معتاد می پردازیم :

عدم پرداخت نفقه دلیلی برای طلاق است؟

طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

بر اساس این ماده و طبق نظر وکیل پایه یک دادگستری در صورتی که زوجه مطالبه نفقه به صورت حقوقی انجام دهد و حکم پرداخت نفقه صادر شود و الزام زوج امکان پذیر نباشد در این صورت دادگاه با استناد به ماده قانونی ۱۱۲۹ و شرط ضمن عقد که در سند نکاح درج شده است با توجه به مدت عدم پرداخت نفقه و الزام زوج نسبت به صدور حکم طلاق اقدام می نماید.

بیشتر بخوانید :آمار طلاق در مشهد

 شرایط طلاق گرفتن از شوهر معتاد در قانون

طبق بند ۲ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا  وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجدد به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.

طبق این ماده قانونی و بند ۷ عقدنامه صرف اعتیاد دلیل بر طلاق از همسر معتاد به مواد مخدر (شیشه ، تریاک و …) نیست  بلکه باید شرایط زیر وجود داشته باشد تا دلیل بر طلاق گرفتن از شوهر معتاد شود.

اولا: اثبات اعتیاد شوهر برای طلاق از جانب زن اهمیت دارد زیرا دادگاه لزومی به اثبات موضوع ندارد و شما به عنوان شخص درخواست دهنده باید دلایل اثبات اعتیاد شوهر برای طلاق را به دادگاه ارائه دهید مانند:

۱) مراجعه به مراکز ترک اعتیاد به خصوص داشتن گواهی مراجعه مکرر به مراکز اعتیاد در اثبات اعتیاد مستمر بسیار اهمیت دارد.

۲) مدارک پزشکی اثبات کننده اعتیاد.

۳) شهادت شهود در کنار سایر دلایل در اثبات اعتیاد تاثیر دارد..

بیشتر بخوانید :وکیل طلاق در مشهد

دوماً: اثبات عدم درمان و ترک مکرر  مواد مخدر که باعث خلل بر اساس زندگی بوده لذا وجود اعتیاد دلیل عسر و حرج زن نبوده بلکه اولاً درمان تاثیری نداشته و دوماً اعتیاد مضر بر زندگی مشترک باشد.

شما باید در صورت لزوم جهت اطلاع از راهکارهای دقیق انجام امورات فوق با ما تماس گرفته و از وکیل خانواده مشاوره حقوقی رایگان بگیرید.

و لازم است بدانید علاوه بر ۱۲ بند عقدنامه، زن می تواند از طریق قاعده ” عسر و حرج ” و با اثبات اعتیاد غیرقابل درمان و زیان آور شوهر خود، از دادگاه تقاضای طلاق نماید که البته فرآیند طولانی و سختی را دارد..

اگر مرد معتاد چند بار به کمپ رفته باشد به این معناست که نمیتواند به طور مستمر پاک بماند، بنابراین مدارک کمپ رفتن حتی ناموفق شوهر می تواند برای زن در دادگاه مفید باشد. همچنین اعتیاد سابق شوهر بر فرضی که بعد از آن ترک کرده باشد هیچ اختیاری را به زن برای طلاق نخواهد داد.

مطلب مرتبط:  تعدیل اقساط مهریه

برای اثبات اعتیاد، دادگاه معتاد را به پزشکی قانونی می فرستد ، اما معتادها با ترفندهایی می توانند از مثبت بودن تست اعتیاد رها شوند. بنابراین به غیر از تست اعتیاد، شهادت شهود نیز برای اثبات اعتیاد شوهر موثر است. بعضی از قضات از طریق مددکاری و یا کلانتری محل دستور تحقیق در مورد وضعیت اعتیاد شوهر را صادر می کنند.

بیشتر بخوانید :موارد حق طلاق زن در مشهد

نمونه رای

تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج

دادنامه: ۹۲۸۶۲۷۸۹۶۰۱۴۵۶ مورخ ۱۳۸۹/۸/۴

دعوای طلاق از جانب زوجه به علت اعتیاد زوج، باستی ثابت شود اعتیاد زوج مضر به اساس زندگی خانوادگی است.

نکاح- طلاق- عسر و حرج- اعتیاد زوج-

رای دادگاه

دادخواست خانم (م.ع) فرزند (ت) به طرفیت شوهرش آقای (ن.ب) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش مخلص اظهارات زوجه این است که در سال ٧۴ با خواننده ازدواج کرده و یک دختر ١٩ ساله دارند.خوانده معتاد و عصبی است. مخلص دفاع خوانده این است که اظهار داشت عصبی نیستم، اعتیاد هم ندارم، مدت سه ماه و نیم است که خانم از خانه رفته در این مدت ٣٠ بار به دنبالش رفتم حتی از خودش عذرخواهی هم کردم که اگر قصوری از من دیده ، مرا ببخشد؛ من با زندگیم مشکلی ندارم هفته ای دو بار تریاک مصرف می کنم که مشکلی در زندگی من ایجاد نمیکند؛ دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه مطابق بند ۹ ماده ۸ قانون حمایت خانواده ابتلای زوج به اعتیاد مضری که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، از موجبات طلاق خواهد بود و در مانحن فیه این معنی احراز نشده است و چون زوج مخالف طلاق است و دلیل محکمی که الزام وی به طلاق را ایجاب نماید، ارائه نشده است، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستندا مفهوم مستفاد از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی،حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود.رای صادره حضوری و ظرف ٢٠ روز قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

بیشتر بخوانید :اقسام طلاق چیست؟

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم (م.ع) فرزند (ت) به طرفیت آقای (ن.ب) فرزند (ج) نسبت به دادنامه شماره ٠٠٨٧۵ مورخ ١٣٨٩/٩/٧ صادره از شعبه محترم ٢٧٧ دادگاه خانواده ،موضوع پرونده کلاسهای ٠٠٠٧۶ متضمن صدور حکم به رد دعوای تجدید نظر خواه در خصوص دادخواست تقدیمی مشارالیها به طرفیت تجدید نظر خواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به مجموعه محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آنآن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اینکه جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواهی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان آن نظر و موثر در نقض دادنامه باشد به عمل نیامده و رای دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی،مبانی استنباط، و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال قانونی و مناقصه قضایی است.بناعلی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی فوق الذکر ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

مطلب مرتبط:  نمونه لایحه الزام به تنظیم سند رسمی

همانطور که از رای صادره مشخص است علت عدم صدور رای طلاق عدم اثبات اعتیاد نبوده بلکه با اقرار زوج به مصرف مواد مخدر در بخش اول اثبات اعتیاد شوهر برای طلاق مشخص گردیده ولیکن در خصوص لطمه به اساس خانواده اثبات نگردیده پس شرایط طلاق از مرد معتاد فراهم نشده است.

دقت داشته باشید هر گونه اعتیادی دلیل طلاق نمی باشد و رویه قضایی اثبات آسیب به کیان خانواده از اعتیاد همسر ملاک صدور رای است.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی : در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

بیشتر بخوانید :نکات وکالت در طلاق مشهد

تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد.

آیا نحوه طلاق گرفتن از شوهر معتاد به شیشه با سایر مواد مخدر و الکل فرق دارد؟

در قانون اعتیاد زوج به یکی از انواع مخدر به عنوان شرایط طلاق از مرد معتاد ذکر شده است پس نوع مواد مخدر در صدور حکم طلاق تاثیری نداشته و طلاق گرفتن از شوهر معتاد به مواد روانگردان ،صنعتی و سنتی تفاوتی نداشته و در صورت وجود شرایط مندرج در قانون و ضرر بر اساس خانواده طلاق گرفتن از شوهر معتاد به شیشه با سایر مواد فرقی ندارد.

شرایط گرفتن مهریه از شوهر معتاد

گرفتن مهریه از شوهر معتاد تفاوتی با سایر موارد مطالبه مهریه ندارد البته در صورت وجود اموال امکان توقیف وجود دارد و همچنین اعتیاد شوهر دلیل بر عدم پرداخت نبوده و در صورت صدور حکم شوهر معتاد موظف به پرداخت است.

در صورت اقساط نیز به مانند سایرین در صورت عدم پرداخت و موافقت دادگاه تا زمان پرداخت جلب می گردد.

آیا میتوان از شوهر معتاد طلاق گرفت؟

در صورتی که تمام اقدامات لازم جهت ادامه زندگی ثمر نداشته و اعتیاد همسرمان مستمر بوده و به اساس زندگی لطمه وارد نموده باشد و درمان تاثیری در ایشان نداشته باشد با سایر جوانب حکم طلاق صادر می گردد.

بیشتر بخوانید :تعرفه ثبت ازدواج و طلاق در مشهد

نحوه طلاق گرفتن از شوهر معتاد

در صورتی که زن دچار عسر و حرج شود طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عسر و حرج وضعیتی است که ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه شود وتحمل آن مشکل برای زوجه سخت باشد زن با اثبات این موضوع مانند اثبات اعتیاد شوهر برای طلاق دادخواست دهد.