آیا در ماه های حرام دیه دو برابر میشود؟

تغلیظ دیه : گاها بین مردم شنیده می‌شود که اگر شخصی در ماه حرام مرتکب جرمی شود یا حادثه رانندگی موجب دیه رخ دهد مرتکب جرم یا راننده باید دیه را دو برابر بپردازد.

در حالی که این باور غلط است بدین دلیل که طبق برخی مواد قانون مجازات اسلامی چنانچه در ماه های حرام حادثه یا جرمی رخ دهد که در نتیجه آن یک شخص می بایست به دیگری دیه بپردازد صرفاً یک سوم مبلغ دیه به اصل افزوده می شود نه اینکه به اندازه کل دیه.اصطلاحاً به این مقررات در عالم حقوق تغلیظ دیه می‌گویند.

لازم است بدانیم که حکم تغلیظ دیه صرفاً در خصوص حوادث و پیشامدهایی جاری می شود که در نتیجه آن حادثه جان یک انسان سلب شود به عبارت دیگر در پیشامد هایی که به اعضا و منافع اشخاص ( منفعت مثل بینایی و شنوایی ) صدمه‌ای وارد می‌شود ، دیه افزایش پیدا نمی‌کند و افزایش دیه صرفا مختص قتل است.

بیشتر بخوانید:دیه به کما رفتن

توضیح : هرگاه رفتار جانی و فوت کسی که جنایت بر علیه او واقع شده و هر دو در ماههای حرام یا در محدوده حرم مکه واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیر عمدی باشد علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز افزوده می گردد.

مثلا :  اگر الف در ماه محرم با دیگری نزاع کند و چاقویی در شکم ایشان فرو کند و در نهایت شخص اخیر در همان ماه محرم یا ماه حرام بعدی به سبب ورود همان چاقو فوت کند.

 

میزان افزایش دیه به چه مقدار است ؟

برفرض که خانواده مقتول قصد قصاص نداشته باشند و خواهان دیگه باشند قاتل موظف است علاوه بر پرداخت دیه نفس (۳۳۰ میلیون) یک سوم دیگر (۱۱۰ میلیون) دیه نیز بپردازد یعنی مجموع ۴۴۰ میلیون تومان .

بیشتر بخوانید:نزاع و مراجعین پزشکی قانونی

همین فرد در خصوص محدوده حرم مکه (صرفاً کعبه ومسجد الحرام) نیز قابل تصور و جاری است.

باید توجه نمود که طبق قانون برای افزایش دیه لازم است هم ورود چاقو و هم فوت مجنی علیه هر دو در ماه حرام واقع شوند حتی اگر فوت شخص یکی از ماههای حرام چند سال بعد هم محقق شود همچنان دیه افزایش پیدا می‌کند و لزومی ندارد که تمامی آنچه بیان شد صرفاً در یک بازه زمانی ۳۶۵ روزه واقع شود.

ماه های حرام  : ( محرم ، رجب ، ذی القعده ، ذی الحجه)

مضافاً اینکه حکم تغلیظ دیه در خصوص جرایم غیر عمدی همانند حوادث رانندگی نیز جاری است البته باز هم تاکید می شود منوط به اینکه تصادف و فوت هر دو در ماه های حرام واقع شود .

بیشتر بخوانید:سقط جنین

در نهایت قابل ذکر است که برخلاف تصور عموم مردم ماه‌های رمضان و صفر به عنوان ماه حرام محسوب نمی‌شوند و دیه  قتل در این دو ماه بدون یک ریال افزایش پرداخت میشود.