پاسخ به سوالات قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

در این مطلب به شما پاسخ به سوالات قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری ارائه می شود:

۱) با توجه به تغییرات متعددی که در مورد کاهش مجازات های تعزیری انجام شده و میزان مال مدنظر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، در پرونده ای که برای آن مجازات درجه ۷ یا ۶ در نظر گرفته شده، برای آغاز کار ، پرونده به دادسرا فرستاده می شود یا به طور مستقیم به دادگاه اعمال می شود؟

برای پاسخ به این سوال، به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری می پردازیم که طبق آن اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است
چنانچه بعد از تحقیقات مقدماتی دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه ۷ است، پرونده برای ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می شود و اگر بازپرس آن را جرم درجه هفت تشخیص ندهد ، به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت نیاز برای صدور قرار، کیفرخواست و پرونده به دادگاه ارسال می شود.

بیشتر بخوانید :مجازات توهین وافترا در مشهد

۲) شخصی که چند جرم مشابه با یکدیگر و چند جرم متفاوت با جرم های اولیه گفته شده انجام داده باشد، دادگاه دارای صلاحیت برای پردازش به این پرونده کدام است و مجازات مرتکب در نهایت چگونه تعیین می شود؟

پاسخ این سوال: در قانون در مورد جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر اینگونه گفته شده که در ابتدا هر یک از جرایم مشابه مطابق با بند قانونی قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم مشابه به دادگاه ذیصلاح فرستاده شده و هر کدام به تنهایی تعیین کیفر می شوند و در نهایت چون این جرایم غیر همنوع نیز محسوب می‌شوند، هر کدام از آنها به تنهایی مجازات برایشان تعیین شده و این فرآیند طبق بند ب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر می شود.

قانون جدید مجازات حبس تعزیری

۳) طبق بند ب ماده ۱ قانون مجازات اسلامی و تغییراتی که در آن رخ داده، مجازات جرم آدم ربایی از جرایم سطح ۱ تا ۳ خارج و به این معنی که دادگاه کیفری یک دیگر صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و از این دادگاه به دادگاه کیفری دو منتقل می شود و این به معنی این است که مجازات اعلام شده کمتر از سطح ۳ بوده و به مجازات های سطح چهار تا هشت منتقل می شود و این موضوع باعث ایجاد ابهام در اذهان می‌شود که اگر جرم آدم ربایی دارای رفتار حیله و تقلب باشد شرایط به چه منوال ادامه پیدا می کند؟

بیشتر بخوانید :اسید پاشی و مجازات آن

در پاسخ به این سوال صرف نظر از بیان کلمات حیله و تقلب در سوال ایجاد ابهام می کند باید گفت که تغییرات ایجاد شده در قانون نسبت به جرم آدم ربایی صرفاً برای عدم وجود این موضوع در نظر گرفته شده و در صورتی که موضوع بیان شده مشمول تهدید یا ضرر به عنف نباشد مشمول قسمت دوم ماده ۶ اصلاحی قانون مجازات اسلامی می شود. در صورتی که عمل آدم ربایی به عنوان تهدید یا ضرر به عنف شناخته شود دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی به این موضوع متفاوت خواهد بود.

۴) با توجه به بند ت ماده ۱ قانون جدید التصویب قانون مجازات اسلامی، تعیین ارزش مالی که مورد تخریب قرار گرفته و نحوه ارزشیابی جبران آن چگونه صورت میگیرد؟ در بیانی واضح تر مبلغ قیمت مورد نظر برای جبران تخریب نسبت به زمان وقوع جرم ملاک قرار می گیرد یا زمانی که شخص مجرم اقدام به پرداخت قیمت مال تخریب شده می پردازد؟

قانونگذار در نص قانونی صراحتاً اعلام کرده که ارزش مال مورد تخریب قرار گرفته شده طبق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ب ماده ۶۸ همین قانون توسط فرد شاکی یا مالباخته تعیین یا با توافق صورت‌گرفته میان طرفین تعیین می شود و برای تعیین قیمت مال مورد تخریب ، به قیمت آن شی در زمان وقوع جرم پرداخته می شود

بیشتر بخوانید :وکیل مجازات تهدید در مشهد

۵) در تبصره ی بیان شده در مورد ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۹ ، الف) با تغییرات رخ داده در این قانون و با قبول این فرض که به بیش از حداقل نباید صورت بگیرد آیا در زمینه پرونده هایی که قاضی احیاناً بالاتر از حداقل رای صادر کرده می توان او را به دادگاه انتظامی معرفی کرد یا خیر؟

ب)آیا این مقر را در مورد مجازات‌هایی مانند شلاق یا جزای نقدی که دارای حد و حدودی مانند حداقل و حداکثر می باشند نیز قابل اجراست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که الف) اگر دادگاه بدوی بدون بیان علت مجازات را بیش از حداقل قانونی گفته شده در متن قانون قرار دهد، با توجه به تبصره گفته شده در قانون در مورد ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، پرونده به هنگام مطرح شدن در دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را با توجه به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح می کند و در هر حال این تخلف برای قاضی ثبت می شود و بازی مورد پیگرد قرار میگیرد اما موجب نقض اساس دادنامه بدوی نمی شود.

ب) این تبصره به مجازات‌هایی مانند شلاق و جزای نقدی مربوط نشده و طبق تسلیحات جدید قانون و صرفاً مربوط به مجازات هایی مانند حبس است.

بیشتر بخوانید :مجازات مزاحمت برای بانوان در قانون و نحوه شکایت در مشهد