وکیل عزل و نصب قیم

در این مطلب به شما توضیح داده میشود که قیم به چه کسی گفته می شود و وظایف آن به چه صورت است و موارد مرتبط پس  تا آخر  با ما همراه باشید.

قیم:
به کسی گفته می شود که از طرف دادگاه و به درخواست قاضی برای حمایت و اداره اموال و نگهداری از مهجور، طفل صغیر، سفیه، دیوانه یا غیر رشید انتخاب شده باشد و در اصطلاح امین حاکم گفته می‌شود.
به دلیل اینکه شخص محجور به تنهایی ناظر بر کارها و اعمال خود نمی باشد قانونگذار به جهت حفظ حق و حقوق آنها نهادی به نام قیمومیت پیش بینی کرده است تا از این راه اعمال محجور کنترل کنترل شود و حق و حقوق آنها نیز ضایع نشود.
طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیمت انتخاب شود باید قیم او نیز مسلمان باشد.

بیشتر بخوانید:قیمومیت و حضانت با کیست و قیم چه شرایطی برای قیمومیت دارد؟

وظایف قیم:

۱) قیم وظیفه مراقبت به درمان و بهداشت و سلامتی مولی علیه را نیز بر عهده دارد ماده ۸۲ قانون امور حسبی بیان می‌دارد قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و…. و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت را بپردازد.

۲) اگر وظیفه دارد که عمل ضایع شدن مولیان علیه را بفروشند و از پول به دست آمده با رعایت مصلحت مولیان علیه مالی خریداری کند یا به طوری که صحیح است اقدام کند.

۳) قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولیون علیه صورت کلی و جامع از دارایی های او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود به دادستانی که مولیان علیه در حوزه آن سکونت دارد نشان دهد و دادستان یا نماینده او باید به میزان دارایی مولیان علیه تحقیقات لازم را انجام دهند..

بیشتر بخوانید:استثنائات ارث (حبوه )

۴) باید اسناد و اشیای قیمتی مولیان علی را با اطلاع دادستان در محل ایمنی نگهداری کند و وجوه نقدی را ک مورد نیاز نیست در بانکی معتبر بگذارد و قیم باید حداقل سالی یک بار حساب مولیان علیه خود را به دادستان یا نماینده او گزارش دهد و اگر ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان گزارش ندهد به حکم دادگاه و تقاضای دادستان از خواهد شد.

۵) اگر باید حساب زمان تصدی خود را پس از رشد و کبر یا رفع حجر به مولیان علیه سابق خود بدهد اما اگر قیمومیت قبل از رفع حجر به اتمام برسد باید حساب را به قیم بعدی بدهد حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند وی را از دادن صورتحساب و معاف کند.

۶) قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولیون علیه صورت کلی و جامعی از دارایی‌های او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود به دادستانی که مولیان علیه در حوزه آن سکونت دارد نشان دهد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را انجام دهد قیم وظیفه دارد اموال ضایع شدن ایم اولین علیه را بفروشد و از پول به دست آمده با رعایت مصلحت مالی خریداری کند و یا به مصلحت اقدام کند.

.بیشتر بخوانید:درخواست ابلاغ اجرای رای

در چه مواردی معاملات قیم باید با اجازه دادستان باشد؟

برخی معاملات ممکن است به زیان محجور باشد از جمله:

۱)فروش اموال غیر منقول.
۲) رهن اموال غیر منقول.
۳) معامله ای که در نتیجه آن قیم دیون مولیان علیه شود.
۴) وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج.
۵) صلح.

نکات مهم دیگر:

۱- امور قیمومیت باید در محل اقامتگاه محجور باشد اگر در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محدود در آن حوزه سکنی دارد انجام می شود.

۲- در صورتی که محدود در خارج از ایران اقامت داشته باشد مطابق قانون مدنی و امور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین می کند.

۳- در مواردی که فرد فوت شده دارای سه قاری باشد که محل زندگی آنها متفاوت است است دادگاهی که ابتدا اوری یک نفر از غار تعیین قیم کرده است می تواند برای صغار دیگری که در آن حوزه سکونت ندارند قیمت مشخص کند چنانچه بقیه معین نشد دادگاه کوچکترین تغییر در آن حوزه سکونت دارد برای تعیین قیمت نسبت به تمام صفر صلاحیت و ارجعیت دارد اگر مشخص نشود کدام یک کوچکترین است هر یک از دادگاهی که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

۴- چنانچه در هامة گاه محدود دادگاه صلاحیتدار برای اموری از جمله قیمومیت این باشد که این امور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به سکونت محدود خواهد بود در مواردی که اقامتگاه محروم نامعلوم باشد امور قیمومیت با دادگاهی است که مهجور در آن حوزه پیدا شود.

بیشتر بخوانید:ازدواج فرزند خوانده با سرپرست مشروط می‌شود

۵- بعضی و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور با دادگاهی است که ابتدا تعیین قیم کرده است.

۶- همچنین زن می تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومیت را قبول کند.

مواردی که لزوم نصب قیم وجود دارد:

۱- صغاری که ولی مشخصی ندارد.

۲- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها مربوط به زمان کودکی آنها بوده و ولی مشخصی نداشته باشند.

۳- برای مجانین و اشخاص غیر رشید به جنون یا عدم رشد آنها مربوط به زمان کودکی آنها نباشد.

نکات مربوط به عزل قیم:

۱) اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب( سرقت کلاهبرداری اختلاس خیانت در امانت هست که ناموس )شده و به موجب حکم محکوم شده باشد.

۲) اگر قیم به موارد غیر از موارد فوق محکوم به حبس شود و نتواند امور مالی مولیان علیه را اداره کند.

۳) اگر مشخص شود که قیم ویژگی امانت راهداران بوده است یا این ویژگی از او سلب شده است.

۴)اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی آن علیه معلوم شود.

۵) اگر قیم ورشکسته اعلام شود.

بیشتر بخوانید:ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول

۶) اگر مشخص شود غیر از اصل مالی که برای مولی آن علیه بوده جزء دارایی‌های وی اعلام نکرده باشد مسئول هرگونه ضرر و زیان است اگر عمل او از روی قصد و سوء نیت باشد ازل خواهد شد.

۷) در صورت لزوم مدنی خاص درخواست کند از قیم تضمیناتی در مورد اداره اموال مولی علیه بخواهد اگر قیم سرپیچی کند از خواهد شد در صورتی که قیم طی مدت یک ماه از تاریخ مطالب گزارش حساب مولیان علیه راندهد به حکم دادگاه و تقاضای دادستان از خواهد شد.

۸) هنگامی که قیم مجنون یا فاقد رشد شود.

۹) اگر زن بی همسری هرچند مادر مولیان علیه که قیم بوده است ازدواج کند باید مراتب را به مدت یکماه از انعقاد نکاح به دادستان اطلاعات دهد در غیر اینصورت عزل خواهد شد.

مدارکی که مراجعه کننده جهت طرح دعوای قیمومیت لازم دارد:
یک مدارکی منجمله شناسنامه کارت ملی طرفین حکم دادگاه شهادت شهود سایر ادله و مدارک و مستندات.

وکیل عزل و نصب قیم :

با توجه به موارد فوق که بیان گردید انتخاب یک وکیل امور حسبی می‌تواند به تسریع روند پرونده کمک شایانی بکند.
چرا که وکیل متخصص با تجربیات خود در این زمینه می تواند در سریع ترین زمان ممکن و کمترین هزینه نسبت به پرونده اقدام کرده و حقوق موکل خود را تماماً دریافت و حفظ نماید.

بیشتر بخوانید:قانون اثبات حق در مشهد