زنا و همجنس‌گرایی در مشهد

براساس ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع (همبسترشدن) زن و مرد، بدون وجود علقه (عقد) زوجیت.

همچنین اگر یکی از طرفین جماع، نابالغ باشد، زنا صورت گرفته است و مجازات تنها برای فرد بالغ می‌باشد.

جماع با میت نیز زنا محسوب می‌شود و مجازات آن حد است مگر اینکه مرد با همسر متوفی خود زنا کند که مجازات وی ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق می‌باشد.

مجازات زنا در قانون مجازات اسلامی

براساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی؛ مجازات مقرر برای زنا در موارد زیر اعدام می‌باشد:

  1. زنا با محارم نسبی (مادر، پدر، عمه، عمو، دایی، خاله، خواهر و برادر، فرزندان و خواهرزاده یا برادرزاده ها و..)
  2. زنا با همسر پدر که به موجب آن زانی (مرد) اعدام می گردد
  3. زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که به موجب آن زانی اعدام می گردد
  4. زنای به عنف (جبر و خشونت) یا اکراه (اجبار) از سوی زانی، موجب اعدام زانی می گردد

در موارد دیگر اگر مرتکب غیر محصن باشد، مجازات وی ۱۰۰ ضربه شلاق می باشد.

بیشتر بخوانید:حقوق مرد در ازدواج

نکته اول: در موارد ۲ و ۳، مجازات زانیه (زن) با توجه به شرایط تابع سایر احکام می‌باشد. به این معنا که محصنه یا غیرمحصنه بودن و یا عنف و اکراه و اختیار آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مورد مجازات وی تصمیم گیری می‌شود.

نکته دوم: چنانچه در زنای محصنه و یا زنا با محارم نسبی، زانیه (زن) بالغ و زانی (مرد) نابالغ باشد، زانبه فقط به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

در موارد دیگر اگر مرتکب غیرمحصن (مجرد) باشد، مجازات وی ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.

برای اثبات زنا، علاوه بر ادله و مدارک، اقرار متهم نیز مهم است، هرگاه متهم کمتر از چهار بار به زنا اقرار نماید به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. این مورد در مورد لواط (همجنس گرایی مرد) و مساحقه (همجنس گرایی زن) نیز صادق است.

مجازات تجاوز یا زنای به عنف

براساس تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی اگر کسی با زنی که راضی به جماع با او نباشد، زنا کند (حتی در حالت مستی، بیهوشی و یا خواب)، حکم وی زنای به عنف بوده و اعدام خواهد شد. همچنین زنا با اغفال و فریب دادن دختر نابالغ، ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، حتی اگر موجب تسلیم وی گردد، نیز زنای به عنف بوده و همان حکم را دارد.

لازم به ذکر است در مورد زنای به عنف اگر زن باکره باشد، علاوه بر حکم اعدام، زانی موظف به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز می باشد. و اگر زن باکره نباشد زانی علاوه بر حکم اعدام، موظف است مهرالمثل بپردازد.

بیشتر بخوانید:نکاتی در باره صدور حکم رشد

زنای محصنه به چه معناست؟

احصان در لغت به معنای ازدواج کرده است. به مرد متاهل محصن و به زن متاهل محصنه گفته می‌شود. البته احصان زمانی محقق می‌شود که همسر فرد؛ دائمی، سالم، بالغ و عاقل بوده و فرد هر زمان که بخواهد امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را داشته باشد.

زنای محصنه به معنای “جماع زن و مرد بدون علقه زوجیت در حالی که یکی از طرفین و یا هردوی آنها متاهل باشند” می‌باشد.

چه مواردی فرد را از احصان خارج می کند؟

براساس ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی موارد ذیل فرد را از احصان خارج می کند:

  • مسافرت
  • حبس
  • حیض (قاعدگی)
  • نفاس (ایام زاج بودن زن، ایام خون ریزی پس از زایمان)
  • بیماری مانع از مقاربت
  • بیماری های خطرناک که قابل انتقال هستند مانند ایدز

بیشتر بخوانید:مجازات توهین وافترا در مشهد

مجازات زنای محصنه چیست؟

براساس ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مجازات حد زنا برای زانی (مرد زنا کننده) محصن و زانیه (زن زنا کننده) محصنه، رجم (سنگسار) می‌باشد. البته لازم به ذکر است که برای انجام این حکم موافقت رئیس قوه قضائیه لازم است. درغیر اینصورت چنانچه جرم ثابت شده باشد حکم برای زانی محصن و زانیه محصنه اعدام خواهد بود و اگر جرم به اثبات نرسد مجازات هر یک از آنها ۱۰۰ ضربه شلاق می باشد.

نکته: زانی محصن، اگر قبل از دخول مرتکب زنا شود، مجازات وی تراشیدن موی سر، یک سال تبعید و ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.

لواط چیست و مجازات آن چه می باشد؟

لواط به معنای آمیزش جنسی مرد با مرد می باشد.

براساس ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی؛ مجازات لواط برای فاعل ۱۰۰ ضربه شلاق و برای مفعول اعدام می باشد. لازم به ذکر است که اگر لواط به عنف، اکراه یا احصان باشد مجازات برای فاعل نیز اعدام است.

نکته: در لواط اگر فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، حکم فاعل نیز اعدام است.

بیشتر بخوانید:طلاق به دلیل عدم تفاهم اخلاقی

مساحقه چیست و مجازات آن چه می باشد؟

مساحقه به معنای آمیزش جنسی زن با زن می باشد.

براساس ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی؛ مجازات مساحقه ۱۰۰ ضربه شلاق می باشد. در مجازات مساحقه تفاوتی بین فاعل و مفعول، مسلمان و یا غیرمسلمان، محصن و غیرمحصن، عنف و یا غیرعنف نمی باشد.

لازم به ذکر است مجازات همجنس گرایی به غیر از مساحقه و لواط، از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا ملامسه، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

نکته مهم:

براساس ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی اگر ادله کافی برای اثبات وقوع جرایم منافی عفت وجود نداشته باشد و متهم تمامی اتهامات را انکار کند، تحقیق و بازجویی بیشتر در مورد موضوعات پنهان، ممنوع می باشد. البته مواردی مثل عنف و اکراه، اغفال یا ربایش شامل این نکته نمی شوند.