وکیل ازدواج مجدد در مشهد

ازدواج مجدد:
تعدد زوجات از جمله مباحثی است که انتقادات و مخالفان بسیاری را به خود معطوف کرده.
مخالفان می گویند: عشق و احساسات قابل تقسیم بندی نیست و چندهمسری کانون خانواده را به میدان جنگ تبدیل می‌کنند .
از طرفی دیگر موافقان نیز می‌گویند: ممکن است زن نازا باشد در این صورت نمی‌توان شوهر را از داشتن فرزند محروم کرد .
جدایی از این مباحث قانون ایران با رعایت شرایطی تعدد زوجات را پذیرفته است یکی از شرایط مهم عدم استیفا عدد از جانب مرد است یعنی نداشتن چهار زن دائم.
بدین بیان که اگر مرد چهار زن دائم داشته باشد دیگر نمی تواند همسر پنجمین به عقد دائم اختیار کند هرچند کماکان می تواند ازدواج موقت کند زیرا به چنین ازدواجی به معنای واقعی و حقیقی زوجیت و زواج اطلاق نمی شود .

بیشتر بخوانید :ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول

حال به بیان مواردی پرداخته می شود که به واسطه اثبات یکی از آنها مرد میتواند همسر دوم اختیار کند:
۱- رضایت همسر اول
۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی .
۳- عدم تمکین زن از شوهر .

۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زندگی زناشویی در مخاطره باشد.

۵- محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود.
۶- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.
۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن .
۸- عقیم بودن زن
۹- غایب و مفقودالاثر شدن زن .

چنانچه مردی بدون اثبات و حصول حداقل یکی از این موارد اقدام به ازدواج مجدد نماید هرچند این ازدواج شرعاً صحیح است اما دفاتر ثبت ازدواج اجازه ندارند آن عقد را ثبت کنند که در نتیجه این امر مرد طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده جدید به مجازات جزای نقدی یا حبس محکوم می گردد.
اما جالب است که همسر دوم می تواند دادخواست اثبات رابطه زوجیت تقدیم دادگاه نماید و در صورت اثبات ادعای او در دادگاه خانواده , دادرس حکم به ثبت ازدواج وی صادر می‌کند.
در آخر اینکه اگر همسر اول در چنین مواردی وکالت در طلاق از شوهر داشته باشد می تواند تقاضای طلاق کند در غیر این صورت حق تقاضای طلاق ندارد.