دادخواست طلاق توافقی به همراه نمونه دادخواست در مشهد

نمونه دادخواست طلاق توافقی

موضوع طلاق توافقی همانطور که از عنوان آن فهمیده می شود، رضایت زوجین برای انجام طلاق و رهایی از ادامه زندگی زناشویی است.

نحوه عملی آن بدین صورت است که زوجین در خصوص سایر مسائل مالی و غیر مالی با یکدیگر در خارج از دادگاه توافق داشته باشند. به عنوان مثال در مورد پرداخت نفقه و مهریه و نحوه ی آن و همچنین در خصوص پرداخت مخارج فرزندان تا سن ۱۸ سال و حضانت آنها در صورت وجود، با یکدیگر در خارج از دادگاه توافق کرده باشند و همچنین در خصوص نحوه پرداخت نفقه ایام عده (۳ ماه و ده روز) بعد ازصدرور حکم طلاق با یکدیگر توافق داشته باشند.

 

دادخواست طلاق توافقی

نحوه تنظیم دادخواست طلاق توافقی

در صورت تحقق عملی موارد فوق زوجین می توانند با تقدیم دادخواست با عنوان طلاق توافقی، به دادگاه خانواده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.

پس از تشکیل پرونده طلاق توافقی به نحو فوق، دادگاه حقوقی بدوی خانواده، طرفین را دعوت کرده و ابتدا سعی در صلح و سازش آنها می نماید تا بنیان زندگی خانوادگی فرو نپاشد. به موازات این اقدام آنها را به سازمان بهزیستی نیز برای ادامه مذاکرات صلح و سازش معرفی می کند. در صورت عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین، مجددا توسط دادگاه مورد و نحوه ی پرداخت نفقه زوجه و فرزندان در صورت وجود و همچنین نحوه ی پرداخت مهریه و تعیین تکلیف حضانت فرزندان (اینکه فرزندان در نزد پدر یا مادر زندگی نمایند) را صورت جلسه و به امضای زوجین می رساند. سپس زوجین با معرفی داوران به دادگاه موصوف، دادگاه به داوران دستور می دهد که با مذاکره مجدد در درجه اول نسبت به ادامه زندگی اقدام نمایند و در صورت عدم توفیق صلح و سازش بین زوجین توسط داوران، مراتب را کتبا به دادگاه اعلام نمایند.

در صورت عدم توفیق داوران در صلح و سازش زوجین و اعلام کتبی آن به دادگاه، دادگاه رسیدگی کننده به پرونده نسبت به صدور حکم طلاق توافقی با لحاظ قراردادن موارد فوق اقدام می نماید.

یادآور می گردد قبل از صدور حکم طلاق توافقی دادگاه زوجه را به پزشکی قانونی معرفی می کند تا این که در صورت احتمال وجود حمل در زوجه، مراتب توسط پزشکی قانونی به دادگاه گزارش داده شود.

اعتبار حکم طلاق توافقی فوق به مدت ۳ ماه می باشد که زوجین بایستی در یکی از دفترخانه های طلاق آن را با دستور دادگاه مذکور اجرا کنند.

لازم به ذکر است که رای دادگاه طلاق توافقی به صورت گواهی عدم امکان سازش زوجین صادر می شود.

همچنین در صورت تعلل یکی از طرفین در مدت مذکور برای حضور در دفتر خانه طلاق، طرف مقابل می تواند از طریق اجرای احکام دادگاه صادر کننده حکم طلاق توافقی نسبت به ادامه عملیات اجرایی و انجام طلاق اقدام نماید.

بیشتر بدانید: حضانت فرزند بدون طلاق

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نحوه تنظیم دادخواست طلاق توافقی بدین صورت است که زوجین در فرم دادخواست، به عنوان خواهان هویت خود را اعلام و در قسمت خواسته نیز تقاضای صدور حکم طلاق توافقی می نمایند. در قسمت ستون دلایل و منضمات نیز عقد نامه و مدارک ازدواج و تصاویر شناسنامه و کارت ملی ملی خود را  درج می کنند و هردو نیز باید زیر دادخواست را امضا کنند. نکته مورد اهمیت این است که در دادخواست طلاق توافقی در ستون خوانده چیزی نباید نوشته شود.

بیشتر بخوانید: هزینه وکیل برای طلاق

نمونه دادخواست طلاق به صورت زیر می باشد:

خواهان خانم/آقای…
خوانده خانم/آقای…
وکیل
خواسته طلاق توافقی
دلایل و منضمات عقد نامه ٫ شناسنامه زوجین ٫ کارت ملی زوجین

ریاست محترم دادگاه های خانواده تهران

با سلام احتراما اینجانبان بر طبق کپی مصدق عقدنامه پیوست از مورخ در عقد نکاح دائم یکدیگر می باشیم که به دلیل عدم تفاهم اخلاقی تمایل به جدایی و طلاق داریم. لذا از محضر محترمتان صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مورد استدعاست.

امضاء

نحوه دادخواست طلاق توافقی با وکالت وکیل

زوجین طبق قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده می توانند یک نفر وکیل پایه یک دادگستری دارای پروانه وکالت را با توافق یکدیگر انتخاب کنند. وکیل دادگستری با رعایت موارد فوق نسبت به طرح دعوی طلاق و انجام سایر تشریفات دادرسی به شرح فوق اقدام می نماید.

نمونه دادخواست طلاق توافقی با وکالت طلاق

برای نمونه دادخواست طلاق توافقی توسط وکیل به دین گونه است که وکیل دادگستری در برگه ی دادخواست در ستون خواهان مشخصات زوجین را می نویسد و در ستون خواسته عنوان طلاق توافقی درج می شود. در ستون نماینده یا وکیل مشخصات خود را می نویسد ودر ستون دلایل و منضمات نیز مدارک ازدواج و شناسنامه و کارت ملی زوجین و وکالتنامه خود را عنوان می دارد.

در شرح دادخواست نیز موضوع طلاق توافقی زوجین را مطرح می کند ودر نهایت گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه خانواده درخواست می کند.

قوانین مرتبط جهت مطالعه بیشتر راجع به درخواست طلاق توافقی و نمونه دادخواست طلاق عبارتند از :

۱- قانون خانواده

۲- قانون آیین دادرسی مدنی

۳- قانون اجرای احکام مدنی