مجازات حمل و نگهداری انواع مواد مخدر

مجازات حمل و نگهداری انواع مواد مخدر

 

در دهه اخیر تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر به مراتب دهه های پیشین رشد شگرفی داشته به گونه ای که در میان جوانان با افتخار از مصرف ماده مخدر یاد می کنند و این را نشانه ای از قدرت و تمامیت تصمیم گیری در یک فرد می دانند و تاسف بار انگیزتر اینکه مصرف مواد مخدر صنعتی رو به افزایش است و دلایلی از قبیل:

  • در دسترس بودن این مواد.
  • نظام ناصحیح فرهنگی و اجتماعی.
  • آمار بالای بیکاری و قوانین زُخمت و ناکارآمد.

که تأثیری در جان یک فرد معتاد ندارد، را می توان از جمله عوامل این افزایش تعداد مصرف کنندگان دانست.

البته موقعیت ژئوپلتیک ایران، که به عنوان شاهراه انتقال مواد مخدر به اروپا محسوب می شود و سود کلان از تجارت مواد مخدر، سود گران مرگ را حتی در قالب یونیفرم های حکومتی به این سوء سوق داده است و دیگر سلامت و منافع ملت ها برایشان پَشیزی ارزش ندارد.

اما نگاه این مطلب جدای از انتقادها، ماهیت ایجاد آگاهی در جامعه دارد که در قوانین مرتبط با مواد مخدر کشور چه می گذرد.

  • اصلاً حمل مواد مخدر چقدر مجازات دارد؟
  • نگهداری آن چطور؟
  • تفاوتی در میزان مجازات مواد مخدر غیر صنعتی با صنعتی وجود دارد؟

در این نوشتار پس از بیان مقدمه در خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه آن، به تشریح مجازات حاملین و نگهداران مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی در دو بخش مجزا پرداخته می شود.