آشنایی با هرویین و مجازات آن در مشهد

جرم و مجازات هروئین چیست؟

هروئین چیست؟

هرویین یکی از مواد مخدر هایی است که از گیاه خشخاش و از مرفین که خاصیت مسکن دارد به دست می آید و به شکل پودر سفید رنگ و قهوه ای می باشد.این ماده اولین بار برای مبارزه با بیماری سل استفاده شد.از هرویین به صورت قرص و با دوز های معین در مواقع لزوم برای مصارف پزشکی هم استفاده می شود.کشور های افغانستان و پاکستان از تولید کنندگان بزرگ این ماده مخدر هستند.

جرایم مواد مخدر از تولید گرفته تا مصرف در تمامی کشورها جرم محسوب می شود. البته کیفیت و کمیت و نوع  آن در کشورهای مختلف متفاوت است.اما به طور کلی از لحاظ قانونی و قبح اجتماعی مواد مخدر غیر قانونی و نا پسند است.

نظام کیفری حاکم بر هروئین

به صورت کلی، قانون گذار در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ دو رویکرد کیفری گوناگون را در خصوص طبقه بندی روان گردان و مواد مخدر از جمله هروئین برگزیده است؛

۱- رویکرد کیفری موجود در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

۲- رویکرد کیفری موجود در ماده ۸ قانون مذکور

هنگامی که از رویکرد کیفری سخن می گوییم، منظور ساز و کار ها و مکانیسم حقوق جزایی در خصوص یک مورد معین است؛ به این منظور که قانون گذار، جهت مواد مخدر موضوع ماده ی ۴ قانون مذکور یک دسته مقررات و مجازات متناسب با آن مواد را تعیین کرده؛ در صورتی که با توجه به مواد موضوع ماده ی ۸ این قانون، مقررات و مجازات ها نیز متفاوت شده است. به بیان ساده تر، قانون گذار در ماده ی ۸ حدّت و شدت و سخت گیری بیشتری را اعمال کرده است؛

دلیل آن هم معین و واضح است؛ ضرر و زیان بیشتری که مواد موضوع ماده ی ۸ نسبت به مواد موضوع ماده ی ۴ دارند. هروئین از دسته مواد های مخدر موضوع ماده ی ۸ است . چنانچه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ فروش و خرید بیشتر از ۵ کیلو مستوجب اعدام بوده است، فروش و خرید سی و یک گرم هروئین برای اعدام مرتکب کفایت می کرد؛ بنابراین در اعمال مجازات مربوط به آن قانون گذار راه صحیحی را در پی گرفته است. در مرحله ی اول به بررسی نظام کیفری حاکم بر این دو ماده که نظامی مشابه هم هست خواهیم پرداخت و پس از آن به تغییرات الحاقی ماده واحده مصوب ۱۳۹۶ خواهیم پرداخت.

مجازات هروئین چیست؟

عناوین مجرمانه ی متعددی در ماده ی ۸ ذکر شده است؛ از جمله، وارد کردن، مبادرت به ساخت، تولید،صدور،توزیع، ارسال، خرید یا فروش، در معرض فروش قراردادن، نگهداری، مخفی کردن و حمل کردن. در صورتی که هر کدام از مورد های فوق ارتکاب یابد، با توجه به “مقدار مواد” (منظور میزان خلوص مواد) مجازات های ذیل به تناسب اجرا خواهد شد:

صور مختلف مجازات هروئین:

وارد کردن ساخت و  تولیدو توزیع و خرید یا فروش و نگهداری و مخفی کردن و حمل کردن مواد مخدر در کشور ایران جرم است ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر بیان می دارد:

وارد کردن و ساخت و تولید و خرید یا فروش و نگهداری و مخفی کردن و حمل کردن هرویین جرم است ؛ مجازات دارد. در صورتی که هر کدام از مورد های فوق ارتکاب یابد، با توجه به “مقدار مواد” (منظور میزان خلوص مواد) مجازات های ذیل به تناسب اجرا خواهد شد:

۱-همراه داشتن هروئین تا پنج سانتی گرم،از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه ی شلاق.

۲- همراه داشتن هروئین بیشتر از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳-همراه داشتن هروئین بیشتر از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه ی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴-همراه داشتن هروئین بیشتر از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه ی شلاق.

۵- همراه داشتن هروئین بیشتر از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶-همراه داشتن هروئین بیشتر از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

به طور مثال، شخصی که ۳۱ گرم هروئین به کشور وارد کرده، در حال حاضر مجازات او چگونه است؟

در نگاه سطحی بند ۶ ماده ی ۸ را مورد استناد خود قرار دهیم. اما نکته ی پر اهمیتی که وجود دارد این است که در آغاز می بایست تا جائی که برایمان قادر است از اعدام مرتکب خودداری کنیم؛ به این دلیل که اعدام در اسلام امری است استثنایی و “اصل حرمت دماء” اقتضاء می کند که به سادگی جان مسلمانی را از او سلب نکنیم؛ به این منظور عامل هایی را می توانیم مد نظر قرار دهیم از قبیل مقدار خلوص مواد، آگاهی مرتکب از نوع مواد، احتمال وجود موانع مسئولیت کیفری و غیره. به بیان دیگر، در صورتی که ثابت شد که این سی و یک گرم هروئین یک گرم ناخالصی داشته است، جهت عدم محکومیت مرتکب به اعدام کافی است؛ در صورتی که ثابت شد که مرتکب تحت شرایط اکراهی و اضطرار این کار را کرده است، مسئولیت کیفری ندارد و مجازاتی بر دوش او نیست. ولی در صورتی که همه ی این حالات برای مرتکب مفروض نباشد، او طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ اعدام می شد؛ ولی در حال حاضر به علت الحاق ماده واحده دیگر مقدار سقف ۳۰ گرم نیست و سقف آن برای عناوین مجرمانه ی نگهداری، خرید، حمل و مخفی کردن به ۳ کیلوگرم و برای دیگر عناوین مجرمانه مذکور به ۲ کیلوگرم افزایش پیدا کرده است.

البته اثبات مقدار مواد مخدر که تجاوز از سقف قانونی آن بکند نیز به تنهایی جهت اعدام مرتکب کفایت نمی کند و اضافه بر مقدار ، قانون گذار اعدام را منوط به احراز یکی از بند های الف، ب و پ ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۹۶ کرده است که از قرار ذیل است؛

۱-«مورد هایی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، زمان ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (هدف از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می باشد)

۲- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان پائین تر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»

۳- مورد هایی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیشتر از پانزده سال داشته باشد.»

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).

جرم و مجازات هروئین چیست جرم هروئین هروئین چیست شیشه مواد مخدر جرم مواد مخدر مواد مخدر مجازات هروئین نظام کیفری حاکم بر هروئین مجازات هروئین چیست جرم هروئین چیست وکیل وکیل پایه یک دادگستری نظام کیفری