دادخواست تهیه مسکن مستقل

 

در این مقاله به بررسی دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل و مقررات مربوط به آن می‌پردازیم. همانطور که می‌دانید، یکی از اولین نیازهای آغاز زندگی مشترک، تهیه یک مسکن مستقل است. زوجین برای تشکیل خانواده به منزل مسکونی مستقلی نیاز دارند که وظیفه تهیه آن به عهده زوج است. به عبارت دیگر بر طبق قانون پس از ازدواج زوج و زوجه هردو تعهداتی دارند که تهیه مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی همه به عهده مرد است.

  • مسکن مناسب بخشی از نفقه زن محسوب می‌شود. این مسکن باید در شان زوجه باشد و در صورتیکه که زوج این مسکن مستقل را تهیه نکند، زوجه می‌تواند از دادگاه درخواست کند که او را به تهیه مسکن ملزم کند. لازم به ذکر است که تشخیص شان زوجه به عهده دادگاه خواهد بود.
  • در خصوص مسکن مشترک زوجین ذکر این نکته ضروری است که انتخاب مسکن به عهده زوج است مگر در صورتیکه به زوجه حق مسکن داده شده باشد. در غیراینصورت زن باید حتما در منزلی زندگی کند که شوهر تهیه کرده و درصورت امتناع، به تمکین خود عمل نکرده و ناشزه شناخته شده و مستحق نفقه نخواهد بود.
  • اگر مرد برای همسر خود منزل مستقل فراهم نکند، موجب عسر و حرج زن می‌شود و در نهایت منجر به طلاق و جدایی خواهد شد. زیرا بر طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی زن می‌تواند به دلیل عدم تهیه مسکن توسط زوج، از او طلاق بگیرد.

اگر زوج اقامتگاه مشخصی نداشته باشد و برای زوجه مسکن تهیه نکند، و یا اگر در ضمن عقد یا پس از آن، زوج به زوجه حق مسکن بدهد، زوجه می‌تواند منزل جداگانه‌ای از شوهر خود داشته باشد. علاوه بر این موارد در برخی موارد زندگی زوجه در کنار زوج ممکن است خطرات جانی، مالی یا آبرویی برای او داشته باشد، که در این موارد با تشخیص دادگاه برای حمایت از زوجه به او اجازه داده می‌شود که منزل جداگانه تهیه کند. در چنین شرایطی نفقه همچنان به عهده مرد خواهد بود.

گاهی ممکن است پدر زوج خانه‌ ای در اختیار زوجین قراردهد. در این‌جا دو حالت قابل تصور است. اگر این خانه مستقل از خانه شخص پدرشوهر باشد، مشکلی وجود ندارد، اما اگر در داخل خانه پدرشوهر باشد، به نحوی که نتوان آن را مستقل دانست، ممکن است موجب ایجاد عسر و حرج زن شود. به طور کلی تصمیم‌گیری در این موارد بسته به شرایط متفاوت خواهد بود و به نظر دادگاه بستگی دارد.

  • برای تنظیم دادخواست کافی است فرم دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل را پر کنید از بهترین وکیل تهران برای رفع ایرادات دادخواست خود مشاوره بگیرید. در نهایت این فرم را به دادگاه ارسال می‌کنید و به درخواست شما رسیدگی می‌شود.
  • دادگاه خانواده‌ای‌ که در حوزه سکونت شوهر قرار دارد، مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست است. البته در صورتیکه زوج و زوجه هرکدام در دو استان متفاوت اقامت دارند، زن می‌تواند در دادگاه خانواده محل سکونت خود درخواست دهد.

این دعوا یک دعوای غیرمالی محسوب می‌شود و هزینه آن بر طبق دعاوی غیرمالی که معمولا مبلغ اندکی است، تعیین می‌شود.

برای طرح درخواست زوجه باید ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام کند. خواهان برای طرح دادخواست باید عقدنامه، کارت ملی و شناسنامه خود را ارائه کند.

  • همانطور که پیش از این ذکر شد، مرد موظف به تهیه مسکن مستقل برای زوجه است و این مسکن باید در شان زن باشد. تا زمانیکه زوج این منزل مناسب را تهیه نکند، نمی‌تواند زن را به تمکین ملزم کند. بنابرانی اگر زوج دعوای الزام به تمکین را زمانی مطرح کند که برای زوجه مسکن مستقل فراهم نکرده باشد،‌ دعوی او رد خواهد شد.
  • زوج باید اجاره‌نامه یا مبایعه‌نامه مسکنی که تهیه کرده را به دادگاه ارائه کند. در مرحله بعد کارشناس از سوی دادگاه برای بررسی و بازدید از منزل فرستاده می‌شود و در صورتی زن به تمکین ملزم می‌شود که کارشناس این منزل را در شان زن تشخیص دهد.