اگر صادر کننده چک فوت کند تکلیف چک چه می شود؟

یکی از مشکلاتی که ذهن مردم را به خود اختصاص داده است این است که آیا بعد از فوت صادر کننده چک می شود چک را وصول و یا به اصطلاح پاس کنیم؟

در صورتی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک، آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.

تا آخر این مطلب همراه ما باشید تا به این موضوع به طور کامل بپردازیم.

تعیین سقف اعتباری برای صادرکنندگان چک - بورس امروز

چک چیست؟

طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال‌علیه) دارد، به دیگری واگذار می‌کند.
چک سندی تجاری است که قانونگذار برای تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته است.
طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد یا با امضای پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود، اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله کرد» در متن آن، حق پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده است، سلب می‌کند و دریافت‌کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند، در نتیجه به نظر می‌رسد شخصیت و خود دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک توسط شخص دیگری وصول یا دریافت شود.
هرچند گروه دیگری از حقوقدانان، نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضا و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.

در صورت مرگ صادر کننده چک، آیا می شود آن را به پول نقد تبدیل کرد؟

اگر چکی در دست دارید که صادر کننده آن فوت کرده حتما مسئله نگران گننده ای برای شماست.
ولی باید بدانید که این یک مسئله نگران کننده نیست و شما میتوانید چک خود را به پول نقد تبدیل کنید.
تبدیل چکی که صادر کننده آن فوت کرده به پول نقد بستگی به شرایط دارد ولی باز هم این امکان برای شما وجود دارد که چک را به پول نقد تبدیل کنید.
پس مرگ صادرکننده چک برای شما مشکلی پیش نمی آورد و می توانید به پول خود برسید.
چنانچه صادرکننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند، زیرا این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.
این امر در مواردی نیز که چک مدت‌دار بوده و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادرکننده است، مصداق دارد.
مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی، بدهی‌های مدت‌دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و به‌روز می‌شود.
در این حالت نیز، چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده است، با مرگ او بدهی مدت‌دارش، حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید، وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند.
از طرف دیگر، به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

اگر صادر کننده چک شما فوت کرد دو حالت پیش میاید:

۱- حساب صادر کننده چک را مسدود کرده باشند. یعنی ورثه به بانک اعلام کرده باشند که صاحب حساب فوت کرده است.
۲- ورثه هنوز به بانک مراجعه نکرده اند برای مسدودی حساب و اعلام فوت صادرکننده چک

در صورتی که ورثه برای اعلام فوت صاحب حساب یا همان کسی که چک صادر کرده است به بانک مراجعه نکرده باشند، شرایط شما و چکی که در دست دارید کاملا عادی ترقی می شود.
پس به بانک مراجعه کرده و چک خود را نقد کنید.

اما اگر بانک از فوت صاحب حساب با خبر باشد، حساب جاری وی مسدود می باشد و امکان نقد کردن چک وجود ندارد.
به عبارت دیگر چک قابل پرداخت نیست زیرا موجودی حساب متعلق به ورثه می باشد.

در چنین فرضی دارنده می تواند برای دریافت وجه چک به دادگاه مراجعه کند.

بیشتر بخوانید…