علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن چیست؟

افزایش میزان رقابت در بازار کسب و کار امروز باعث توجه صاحبین مشاغل به ماندگاری در بازار مشتریان است. علاوه بر آن، اهمیت به ماندگاری در اذهان مشتریان می باشد و در این راستا یکی از مهمترین نکات ایجاد وجه تمایز از سایر رقبا می باشد. داشتن علامت تجاری به معنای طراحی و انتخاب نشانه ایی خاص جهت معرفی فعالیت یک مجموعه گامی بلند در این راستا است. علامتی که به صورت گویا در حافظه بصری افراد باقی می ماند و به عنوان شناسه ایی معرف محصول و یا خدماتی به جامعه می باشند. در مواردی که این نشانه درست و به جا طراحی، انتخاب و ثبت شده است حتی نسبت به نام مجموعه ماندگاری عمیق تر و طولانی تری داشته است به عنوان مثال شرکت اپل که امروزه برای همگانی نامی آشناست دارای نشانه ایی می باشد که شاید حتی از نام آن مشهور تر و ماندگار تر باشد.

ثبت علائم تجاری در کوتاه ترین زمان | مراحل ثبت علامت و ثبت نام تجاری

انواع علائم تجاری

علامت تجاری:علامتی که برای تشخیص کالاهائی که توسط شخص یا بنگاه خاص تولید شده اند بکار می رود.
علامت خدماتی:علامتی که برای تشخیص خدماتی که شخص یا بنگاه خاص ارائه می دهند بکار می رود.
علامت جمعی:علامتی که برای تشخیص کالاها یا خدمات تولید شده یا ارائه شده توسط اعضاء یک اتحادیه یا انجمن بکار می رود.
علامت گواهی کننده:علامتی که برای تشخیص کالاها یا خدماتی بکار می روند که مجموعه ای از موازین خاص را رعایت می کنند و توسط مقام گواهی کننده گواهی شده اند.
علامت مشهور:علامتی که در بازار مشهور محسوب و در نتیجه این شهرت از حمایت بیشتری برخوردار می شوند.

علامت خدماتی چیست؟

علامت خدماتی از نظر ماهیت به علامت تجاری بسیار شباهت دارد. هر دو آنها علائم مشخص کننده هستند. علائم تجاری، کالاهای یک شخص را از کالاهای سایر اشخاص متمایز می کنند در حالیکه علائم خدماتی همین کار را در خصوص خدمات انجام می دهند. خدمات ممکن است به شکلهای مختلف باشند مانند خدمات مالی، بانکی، مسافرتی، تبلیغاتی یا تآمین مواد خوراکی و آشامیدنی. علائم خدماتی را طبق همان شرائط و مقررات مربوط به علائم تجاری میتوان ثبت، تمدید، ابطال، انتقال یا اجازه استفاده از آنها را به سایرین واگذار کرد.

علائم جمعی کدامند؟

علائم جمعی بطور کلی به انجمن ها یا تعاونی هائی تعلق دارند که اعضاء آن می توانند از علامت جمعی برای فروش محصولات خود استفاده کنند. انجمن مورد نظر عموما” مجموعه ای از ضوابط را برای استفاده از علامت جمعی مقرر می کند (مانند موازین کیفی) و به شرکتها اجازه می دهد در صورتی که این موازین را رعایت کرده باشند از آن علامت استفاده کنند. علائم جمعی می توانند روشی موثر برای فروش مشترک محصولات گروهی از بنگاهها و موسسات باشند که ممکن است شناسائی علائم انفرادی آنها توسط مصرف کنندگان و یا توزیع آنها توسط توزیع کنندگان عمده دشوار باشد.
علائم گواهی کننده کدامند؟

علائم گواهی کننده برای رعایت موازین مشخص ثبت می شوند ولی به عضویت در هیچ انجمن یا تعاونی محدود نیستند. هر شخصی که محصولات او موازین مقرر خاص را رعایت کرده باشد میتواند از این علائم استفاده کند. در بسیاری از کشورها، تفاوت اصلی بین علائم اصلی و علائم گواهی کننده در این است که علائم جمعی فقط توسط گروه خاصی از بنگاهها و موسسات بکار می روند مثلا” اعضاء یک انجمن در حالیکه هر شخصیکه موازین مقرر شده توسط مالک علامت گواهی کننده را رعایت کند می تواند از آن استفاده کند.

چه علاماتی به عنوان علامت تجاری قابل ثبت می باشند:

هر کلمه، حرف، عدد، ترسیمات دستی یا هندسی، عکس، شکل، رنگ یا ترکیبی از اینها که توانایی معرفی یک مجموعه را داشته باشد و باعث تشخیص یک کالا از سایر کالا ها شود علامت تجاری محسوب می شود و قابل ثبت می باشد . در برخی از کشورها شعارهای تبلیغاتی نیز به صورت انحصاری قابل ثبت می باشد

چه علاماتی به عنوان علامت تجاری قابل ثبت نمی باشند؟ طبق ماده ۳۲ قانون علامت درموارد زير قابل ثبت نيست‌:

الف ـ نتواند كالاها يا خدمات يك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد.

ب ـ خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد.

ج ـ مراكز تجاري يا عمومي را به ويژه درمورد مبدأ جغرافيايي كالاها يا خدمات يا خصوصيات آنها گمراه كند.

د ـ عين يا تقليد نشان نظامي‌، پرچم‌، يا ساير نشانهاي مملكتي يا نام يا نام اختصاري يا حروف اول يك نام يا نشان رسمي متعلق به كشور، سازمانهاي بين‌الدولي يا سازمانهايي كه تحت كنوانسيونهاي بين‌المللي تأسيس شده‌اند، بوده يا موارد مذكور يكي از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحيتدار كشور مربوط يا سازمان ذي‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.

هـ ـ عين يا به طرز گمراه‌كننده‌اي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است‌.

و ـ عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد سازد.

ز ـ عين علامتي باشد كه قبلاً به نام مالك ديگري ثبت شده و يا تاريخ تقاضاي ثبت آن مقدم يا داراي حق تقدم براي همان كالا و خدمات و يا براي كالا و خدماتي است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فريب و گمراهي شود.

مدارک لازم جهت ثبت

۱- تکمیل دونسخه اظهارنامه علامت؛

۲- مدارك مثبت هويت متقاضي؛

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

۳-  مدارك نماينده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

۴-  ۱۰نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر

۵-  درصورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

۶-  ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و …

۷-  استفاده از حق تقدم: درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشوراز مزایای حق تقدم (حداکثر۶ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

۸- نسخه ای ازضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار

۹- رسيد مربوط به پرداخت هزينه های قانونی:

الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ریال برای اشخاص حقوقی ۴۰۰٫۰۰۰ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۵۰۰۱ بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور)را ضمیمه نماید.«جدول پیوست۳»

ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی ۷۴۰۰۰۱ نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(۸۰۳) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.