وکیل اثبات زوجیت در مشهد

اثبات زوجیت یعنی چه؟

اساسا قانون زمانی عقد نکاح را به رسمیت می شناسد و رابطه همسری را بین یک زن و مرد برقرار می داند که نکاح آن ها مطابق حکم مندرج در ماده (۹۹۳) قانون مدنی در دفاتر ثبت احوال به ثبت برسد.

عدم ثبت ازدواج علاوه بر مسئولیت حقوقی و کیفری که برای زوج در پی دارد می تواند این پیامد را به همراه داشته باشد که به راحتی مورد انکار توسط هر کدام از زن و شوهر قرار گیرد.

در این صورت، طرف دیگر باید وجود رابطه زوجیت را به اثبات برسانند که به اصطلاح اثبات زوجیت گفته می شود.

در این راستا ماده ١٢۵٧ قانون مدنی بیان نموده است:

“هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است.”

مستفاد از ماده فوق الذکر، میتوان اینگونه استدلال نمود که دعوای اثبات زوجیت نیز از همین قاعده پیروی می نماید و زن یا مردی که مدعی اثبات زوجیت است، می بایست با ارائه دلایل و مدارک کافی، این امر را ثابت نماید.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب اثبات زوجیت را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

اثبات زوجیت
اثبات زوجیت

انکار زوجیت

انکار زوجیت به معنای آن است که زن یا مرد نسبت زن و شوهری را بین خود رد نمایند به این معنا که هیچ گونه عقد نکاحی بین آن ها به وقوع نپیوسته است.

انکار زوجیت شرایط خاصی ندارد و به صورت لفظی و به صرف گفتن هم واقع می شود بدون آن که نیازی به ارایه اسناد و مدارک داشته باشد.

در صورتی که یکی از زن یا شوهر، رابطه همسری و وقوع نکاح را بین خود رد نماید و نتواند ادعای خود را نیز ثابت کند به طوری که بعدا مشخص شود ادعای او کذب و بی اساس بوده است مطابق (ماده ۱ قانون انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱ ) به هشت روز الی سه ماه حبس تأدیبی و یا‌ به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

روش های اثبات زوجیت در دادگاه

اقرار:

در میان ادله اثبات دعوا، اقرار جزء مهمترین آنان می باشد. مسلماً وقتی که زوج یا زوجه اقرار بر وقوع و اثبات زوجیت می نماید، این امر مهمترین دلیل محسوب می گردد. بنابراین اگر اقرار وی همراه با شرایط صحت اقرار باشد و حکم بر مبنای آن صادر گردد، چنین حکمی قابل تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود.

 وجود سند کتبی: 

گاهی اوقات ممکن است که زوج و زوجه در اوایل رابطه زناشویی، سند کتبی اعم از عادی یا رسمی، بین خود تنظیم نموده باشند. سند رسمی مورد توافق طرفین، اگر در قالب قباله ازدواج باشد، چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، یک دلیل کاملا محکمه پسند جهت اثبات امر زوجیت می باشد. وجود این سند در فقه نیز مورد قبول و تایید علما می باشد.

مطابق با ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، عدم ثبت واقعه ازدواج جرم انگاری شده بود. این ماده مقرر نموده بوده است:

“به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.”

ماده ۴٩ قانون حمایت خانواده بیان نموده است:

“چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم نماید و از ثبت آن خودداری کند، علاوه بر اینکه ملزم به ثبت ازدواج می شود، به پرداخت جریمه نقدی (از ٨٠ میلیون ریال تا ١٨٠ میلیون ریال) و حبس (از ٩١ روز تا ۶ ماه) محکوم خواهد شد.”

با تصویب این قانون، مجازات پیش بینی شده در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی در مورد عدم ثبت ازدواج (یک سال حبس) لغو شده است.

 شهادت شهود:

شهادت شهود نیز یکی از راههای اثبات زوجیت می باشد. بنابراین اگر در حین عقد ازدواج، شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند، میتوانند با حضور در دادگاه و ادای شهادت، کمک نمایند تا رابطه زوجیت اثبات گردد.

سوگند:

سوگند در میان ادله اثبات دعوا، جزء ضعیف ترین دلایل در اثبات رابطه زوجیت می باشد.