وکیل تصادف در مشهد

تصادفات رانندگی و مجازات آن

جرائم ناشی از تخلفات رانندگی منجر به صدمات غیر عمدی اعم از تصادفات منجر به جرح و یا فوت در زمره جرائم شبه عمدی محسوب می گردند و جهاتی که منجر به تصادفات می شود را قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بر شمرده است .

به طور کلی جهات تصادفات رانندگی شامل موارد ، بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده وسیله نقلیه موتوری می باشد که قانونگذار بر حسب مورد ، مرتکب را مستوجب مجازات دانسته است که در زیر به اختصار به آنها می پردازیم.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب تصادفات را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

تصادف
تصادف

مجازات مرتکبین تصادفات رانندگی منجر به جرح و یا فوت :

۱ – هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده منتهی به قتل غیر عمدی شود ، مجازات آن ۶ ماه تا ۳ سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیاء دم می باشد و مجازات حبس قابل تبدیل به جزای نقدی نیست .

۲ – هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده منتهی به هریک از موارد زیر گردد ، مجازات آن از دو ماه تا یک سال حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه مصدوم می باشد :

مرض جسمی یا دماغی ( روحی و روانی ) غیر قابل علاج

از بین رفتن یکی از حواس

از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد

تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص

سقط جنین

۳ – هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده موجب هر یک از موارد زیر گردد ، مجازات آن از ۲ ماه حبس تا ۶ ماه حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه مصدوم می باشد :

نقصان یا ضعف دائمی یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود

از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم بدون آنکه عضو از کار بیافتد

وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود

۴ – بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده موجب صدمه بدنی شود ، مجازات آن از  ۱ ماه تا ۵ ماه حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه مصدوم می باشد .

۵ – در کلیه موارد فوق هر گاه راننده مست بوده یا پروانه نداشته باشد یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است یا آنکه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو و علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات ننموده ننماید و یا از محل هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده ، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم خواهد شد و دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت ۱ سال تا ۵ سال از حق رانندگی محروم نماید و مجازات حبس قابل تبدیل به جزای نقدی نیست .

۶ – مجازات راننده ای که مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خوددای کند و یا به منظور فرار از تعقیب ، محل را ترک و مصدوم را رها کند ، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم در هریک از موارد فوق محکوم خواهد شد و دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید ، راننده در صورتی می تواند برای انجام تکالیف مذکور وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد و در صورتی که راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را در باره او رعایت خواهد نمود .

فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟

طبق قانون تصادفات اگر بعد از وقوع تصادف، مجروح به کمک فوری نیاز داشته باشد و راننده با وجود اینکه می‌تواند به مصدوم کمک کند ولی از این کار خودداری کرده و یا برای ندادن جریمه و فرار از تعقیب محل را ترک کند، برای هر کدام از این موارد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. و دادگاه نمی‌تواند برای شخص محکوم تخفیفی قائل شود.

بجز مجازات راننده فراری در تصادفات ، در بعضی مواقع به دلایل دیگری راننده مجرم شناخته می‌شود که به دو تا شش ماه حبس و پرداخت دیه محکوم می‌شود.

در پی مطلب بالا همانطور که طبق قانون تصادفات آمده است “بی ‎احتیاطی یا عدم رعایت مقررات، عدم‎ مهارت راننده که منجر به ایجاد صدمه بدنی به دیگری یا نقص و ضعف دائم یکی از اعضای بدن یا از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم شود، یا برخی از آسیب های دیگر از جمله وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی را باعث شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد.”

آیا موارد دیگری نیز وجود دارد که باعث تشدید مجازات شود؟

گاهی علاوه بر فرار از صحنه تصادف و بیمه برخی اعمال دیگر که باعث تصادف شده است مجازات مجرم را شدیدتر می‌کند. مانند موارد زیر:

  • اگر راننده مست باشد.
  • اگر راننده گواهینامه نداشته باشد.
  • اگر راننده سرعت غیر مجاز داشته باشد.
  • اگر خودرو راننده خطاکار نقص فنی داشته باشد و به همین دلیل باعث تصادف شده باشد.
  • اگر راننده مقررات عبور و مرور را رعایت نکرده باشد. مانند رعایت نکردن حق تقدم برای عابران پیاده.

در همه موارد گفته شده در بالا راننده متخطی به دو سوم مجازاتی که در قانون آمده است، محکوم می‌شود.

افرادی هم که در تصادف به مقصر اصلی کمک کرده و او را فراری می‌دهند و یا در ارتکاب جرم به او کمک می‌کنند، طبق قانون مجرم هستند. البته میزان این مجازات به نوع جرم بستگی دارد.

اگر راننده صحنه تصادف را ترک نکند و برای نجات مصدوم تلاش کند، امتیازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود.

مثلا اگر راننده برای کمک به مصدوم و برای کاهش صدمات ناشی از تصادف و در صورت نیاز، می‌تواند وسیله نقلیه خود را از محل تصادف حرکت دهد. به شرط اینکه برای کمک کردن به مصدوم هیچ راه حل دیگری وجود نداشته باشد.

همچنین اگر راننده خطاکار، مصدوم را به بیمارستان و یا مکانی برای استراحت و درمان منتقل کند و یا همچنین اگر راننده با اورژانس و یا پلیس تماس گرفت و باعث معالجه مصدوم شود، دادگاه برای او تخفیف قائل می‌شود.

اگر یک راننده دیگر بجز مقصر حادثه، مصدوم حادثه را به بیمارستان منتقل کرد یا با نیروی انتظامی و اورژانس تماس گرفت، راننده فوق تحت حمایت قانون قرار می‌گیرد. مگر اینکه مصدوم و یا افراد دیگر او را مقصر اعلام کنند.