وکیل دعاوی موجر و مستاجر در مشهد

دعاوی موجر و مستاجر

امروزه روز دعاوی موجر و مستاجر یکی از بیشترین موضوعات پرونده  های شکایت در دادگاه ها می باشد.موضوع اجاره میتواند آپارتمان, مغازه, باغ ,ویلا , سرقفلی و… باشد.

قرارداد اجاره و قانون حاکم

۱-  آنچه اکنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استیجاری اجرا می شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ است. برای این که قرارداد اجاره یا رابطه استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۷۶ باشد لازم است ضوابطی درباره تنظیم قرارداد رعایت شود. از جمله این که قرارداد به صورت کتبی، ‌در دو نسخه و به امضای دو نفر شاهد و طرفین تنظیم شود.

نکته :   موجر و مستاجر می توانند هر شرطی را که در قانون به طور صریح ممنوع نباشد در قرارداد بنویسند و توافق کنند.

۲-  اجاره محل های مسکونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون ۱۳۷۶ تنظیم شده باشند مشمول قانون سال۱۳۶۲ و محل هایی که برای کسب و کار و تجارت تا تاریخ ۱/۷/۱۳۷۶ به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶ است.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب دعاوی موجر و مستاجر را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

دعاوی موجر و مستاجر | دفتر وکالت الهام آریان کیان | وکیل موجر و مستاجر

تعاریف اولیه اجاره، حق کسب و پیشه و تجارت 

روابط موجر و مستاجر در حال حاضر در ۳ قانون مجزا به کار رفته است.با توجه به موضوع دعوا ،سال اجاره و شرایط اجاره، هرکدام از این قوانین کاربرد خود را دارند.

۱)قوانین موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶

۲)قوانین موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶

۳)قوانین موجر و مستاجر طبق قانون مدنی

انواع دعاوی موجر و مستاجر
دعاوی علیه موجر

دعوی الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره

دعوی الزام به تحویل مورد اجاره

دعوای فسخ اجاره به علت عیب در مورد اجاره

دعوای تعدیل اجاره بها

دعوای تائید بطلان قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین و یا منافع ملک

دعوای تایید بطلان اجاره نامه به دلیل مجهول بودن مورد اجاره

دعوای الزام موجر به پرداخت و استرداد ودیعه

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

دعوای اثبات اجاره

دعاوی علیه مستاجر

دعوای مطالبه اجور معوقه

دعوای مطالبه اجرت المثل

دعوای الزام مستاجر به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک

در این مقاله به تشریح برخی از متداولترین دعاوی موجر و مستاجر می پردازیم:
دعاوی مربوط به ودیعه

ودیعه مبلغی است که هنگام تنظیم قرارداد اجاره به عنوان یک تضمین , موجر از مستاجر دریافت میکند و در قرار داد مبلغ ودیعه، نحوه پرداخت و بازگشت آن مشخص می‌شود و پس از پایان قرار داد مبلغ ودیعه به مستاجر بازگشت داده خواهد شد.

در برخی موارد ممکن است موجر مبلغی را به عنوان خسارت وارده به خانه از ودیعه مستاجر کم کند یا از بازپرداخت ودیعه به دلایل مختلف خودداری کند.

در این مواقع مستاجر می‌تواند از دعوای مطالبه مبلغ ودیعه استفاده کند. در قانون مرجع رسیدگی به شکایت هایی با مبلغ ودیعه کمتر از ۵ میلیون شورای حل اختلاف و با مبلغ بیشتر از ۵ میلیون دادگاه است.

نکته : ملکی که اجاره می‌شود در دست مستاجر امانت است و اگر خسارتی به آن وارد شود مستاجر مسئول نیست مگر اینکه تقصیر کرده باشد.