رای دادگاه کیفری چیست؟

دعاوی کیفری چیست؟

به طور کلی و در یک اصطلاح عامیانه و رایج، هرگونه اختلاف و منازعه ای که مابین دو یا چند نفر با یکدیگر مطرح می شود را دعوا می نامند. اما این موضوع در علم حقوق متفاوت از عرف و معنای جامعه می باشد به طوری که از دعوا تقسیم بندی های متفاوتی ارائه نموده اند. که یکی از این تقسیم بندی ها به دعوای حقوقی یا کیفری می باشد.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب دعاوی کیفری و حقوقی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

وکیل دعاوی کیفری
وکیل دعاوی کیفری رای کیفری دادگاه

رای دادگاه کیفری

اگر رای توسط دادگاه کیفری صادر شود ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد.

رای از سوی قاضی در پرونده‌های مختلف صادر می‌شود که ممکن است حقوقی باشد یا کیفری، اما همین رای کیفری هم موارد و موضوعات مخصوص به خود را دارد که باید به آن توجه داشته باشید.

رای به طور کلی تصمیم قضایی دادگاه درباره یک پرونده خاص است و اگر از سوی دادگاه کیفری صادر شود به آن رای کیفری گفته می‌شود.

مطابق با ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه  بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت کند. رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

بر اساس قانون قاضی برای انشای رای یک هفته زمان فرصت دارد و اگر در مدت زمان مشخص و رای صادره را انشاء نکند او به محکومیت انتظامی تا درجه ۴ محکوم می‌شود و البته از جمله موارد دیگری که قاضی باید به آن توجه داشته باشد این است که این رای باید مستند باشد یعنی مطابق با مواد قانونی حکم صادر شود و قاضی نمی‌تواند نظریات و ایده شخصی خود را در حکم وارد کند.

به موجب ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری رای دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشا پاکنویس یا تایپ شود و به امضای دادرس یا دادرسان برسد.

بر اساس این ماده شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رای، مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رای و سمت ایشان، مشخصات طرفین دعوا و وکلا آن‌ها و گردش کار و متن کامل رای باید حتما در دادنامه و رای نهایی درج شود.