وکیل فروش مال غیر در مشهد

وکیل فروش مال غیر در مشهد میتواند راهگشای شما در پرونده ای باشد که شاید شما در آن هیچ قصد و سوءنیتی نداشته اید.

اگر بخواهیم به طور ساده فروش مال غیر را تعریف کنیم؛ یعنی انتقال اموال فردی به فرد دیگر بدون اطلاع مالک اموال. در این مطلب به بررسی جرم فروش مال غیر، خریداری مال غیر و جرم مالک، مجازات فروش مال غیر، رد مال و توضیحاتی از این قبیل برای انتقال مال غیر میپردازیم.

این جرم دو جهت دارد اعم از خصوصی و عمومی، به این معنا که نه تنها بخاطر این که ضرر به دیگری رسانده می شود قابل تعقیب است بلکه به دلیل آسیب به آرامش جامعه و خدشه‌دار شدن نظم عمومی با مرتکب برخورد خواهد شد.

منظور از انتقال مال مذکور به این معناست که عین (یعنی خود آن مال مانند آپارتمان) یا منفعت (اجاره دادن ملک دیگری به ثالث) آن مال را بدون رضایت مالک اصلی به دیگری واگذار شود، این عمل را انتقال مال غیر تلقی می شود و جرم می باشد.

وکیل فروش مال غیر در مشهد برای پاسخ به این سوال می گوید می بایست بین مطلع بودن خریدار از مالکیت طرف مقابل و مطلع نبودن از این امر قائل به تفکیک شد، با تفکیک قائل شدن بین این دو امر متوجه خواهیم شد که خریدار مال غیر گاهی مجرم و گاهی بی گناه می باشد بدین صورت که اگر خریدار اصلاً متوجه نبوده باشد که مالی را که دارد میخرد مال فروشنده نیست و مال مالک دیگری دارد که این مورد چون خریدار از این قضیه مطلع نیست تقصیری ندارد و بی گناه است لذا باید مال خریداری شده را به مالک اصلی اش برگرداند.

حالت دوم زمانی است که خریدار در حین معامله از این موضوع که فرد مقابل مالک نیست و مال متعلق به دیگری است و باز هم اقدام به خرید آن مال نماید او نیز مرتکب جرم شده است و به عنوان معاون جرم تلقی می گردد منتهی اثبات سؤنیت و اطلاع خریدار از این که مال متعلق به دیگری است اما باز هم آن را خریده با دادستان یا شاکی خصوصی است.

جرم مالک
در بحث فروش یا انتقال مال غیر گاهی مالک در شرایط خاص مجرم شناخته می شود و مجازات دارد البته که شاید از نظر عموم و عرف گفته شود که مال بنده خدا بدون اینکه خودش در جریان باشد فروخته شده است حالا مجازات هم بشود؟!

در پاسخ باید خدمت شما عرض کنم که در صورتی مالک اصلی مجازات می شود که اگر نهایت تا ۱ ماه بعد از این که متوجه شد مال او توسط دیگری بدون اذن او فروخته شده است.

اظهارنامه ای مبنی بر اینکه مالکیت خود را به خریدار اطلاع دهد ننویسید و به خریدار نرساند و این مهلت یک ماهه بگذرد و مالک چنین کاری نکند به عنوان معاون جرم تلقی می گردد چرا که شاید خود مالک با فروشنده هماهنگ کرده است تا که از خریدار کلاهبرداری کنند.

وکیل فروش مال غیر در مشهد شما را راهنمایی میکند؛ برای شکایت از فروش مال غیر چگونه اقدام کنیم
وکیل فروش و انتقال مال غیر در مشهد شما را راهنمایی میکند؛ برای شکایت از فروش مال غیر چگونه اقدام کنیم

مالم را فروخته اند! باید به کجا شکایت کنم ؟
دوستان عزیز توجه داشته باشید اگر مالی دارید بسیار مراقب باشید چرا که بسیار مورد در این زمینه رؤیت شده است اما بد نیست بدانید که برای شکایت می بایست شکایت کیفری مطرح نمایید که این خود نیازمند تنظیم شکواییه‌ای است که اگر تخصص در تنظیم شکواییه‌ ندارید، حتماً با یک وکیل فروش مال غیر در مشهد این قضیه را در میان بگذارید.

علی الحال مرجع رسیدگی به این شکایت دادسرا است، البته دادسرایی که جرم در حوزه قضایی آن رخ داده باشد که به واقع دادسرایی که محل تنظیم قولنامه یا دفتر خانه انتقال سند در آن انجام شده است صالح به رسیدگی می باشد.

مجازات فروش یا انتقال مال غیر
مجازات این جرم را مواد قانون مجازات راجب فروش مال غیر مصوب ۵ فروردین ۱۳۰۸ با صدای بلند داد می زند که بیان می‌کند:

اگر کسی مال غیر را به علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگر منتقل کند کلاهبردار محسوب میشود و مطابق با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری مجازات آن حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی را که دریافت کرده است، بازگرداندن مال به صاحب آن، و چنانچه مرتکب از کارکنان و یا مأمورین دولتی باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم می گردد.

همچنین این جرم از جمله جرائم غیر قابل گذشت است و با گذشت شاکی باز هم مرتکب مجازات می شود منتهی فقط شاید در جریمه نقدی چون شاکی او را بخشیده، تخفیف دهد.

رویکرد جدید قانون کاهش حبس تعزیری در رابطه با فروش مال غیر
وکیل فروش مال غیر در مشهد بیان می دارد:

توجه کنید از آن جا که فروش مال غیر طبق موارد گفته شده مانند کلاهبرداری تلقی می شود مجازاتش هم مانند کلاهبرداری خواهد بود اما با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به استناد ماده ۱۱ این قانون، مجازات فروش مال غیر به شرطی که مبلغ آن از حد نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد که در حال حاضر مساوی و یا کمتر از یک میلیارد ریال می باشد، قابل گذشت تلقی می گردد و طبق تبصره این ماده ( ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ) حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت تا نصف تقلیل می یابد.

رد مال به چه صورت خواهد بود؟
در رابطه با فروش و انتقال مال غیر می بایست در دادگاه، انتقال مال غیر اثبات گردد و بعد از آن فرد محکوم به رد مال به صاحب اصلی می شود البته اگر ملک مورد نظر با سند رسمی به فرد دیگر فروخته و انتقال داده شده باشد، مالک می بایست بعد از اثبات جرم در دادگاه کیفری از طریق طرح دادخواست در دادگاه حقوقی تحت عنوان ابطال سند جعلی و خلع ید را خواستار شود
همانطور که می دانید در مورد مال های شریکی یا به اصطلاح حقوقی اموال مشاع، اگر شریک علاوه بر سهم خود سهم شریک یا شرکا دیگر را به دیگری منتقل کند جرم است و از مصادیق فروش مال غیر محسوب می شود که برای این مورد با توجه به حساسیت بالا پیشنهاد می شود قبل از هرگونه اقدام، حتما با یک وکیل فروش مال غیر در مشهد یا وکیل ملک مشاع در مشهد مشاوره داشته باشید.

معامله فضولی یا فروش مال غیر
برای بیان وجه تمایز بین این دو توجه کنید که معامله فضولی که در مواد ۲۴۵ تا ۲۶۳ قانون مدنی تصریح شده در واقع مشابه با فروش مال غیر است یعنی فردی مال دیگری را بدون اجازه او می فروشد، منتهی این معامله غیر نافذ است یعنی می بایست مالک اصلی تأیید کند تا معامله صحیح شود در غیر این صورت معامله باطل است.

اما در فروش مال غیر شاید ظاهراً اینطور باشد، اما علاوه بر اینکه تنفیذ مالک ملاک نیست و کلاً معامله باطل است همچنین سؤنیت مجرمانه و قصد ضرر و زیان رساندن به مالک اصلی انتقال دهند و خریدار باعث شده تا فروش یا انتقال مال غیر را از معامله فضولی مطروحه در قانون مدنی متمایز کند.

آیا فروش مال مشاع بین وراث جرم است ؟
زمانی که از مال مشاع صحبت میکنیم در واقع منظور این است که همه مالکان در جزء جزء آن مال با یکدیگر شریک هستند و هرگونه انتقالی (اعم از بیع و اجاره و صلح و ……) می باید با رضایت دیگر مالکان انجام شود.

در بین وراث نیز اموال باقی مانده از متوفی یا همان ترکه بین آنان به صورت مشاع است و تک تک وراث تا هنگام تقسیم ترکه مالک جزء جزء آن اموال هستند ،حال اگر بدون اجازه آنان مالی فروخته شود ورثه ای که مالشان انتقال پیدا می کند می توانند به جرم فروش مال غیر از آن دیگر وارث شکایت کنند.

توجه داشته باشید که وراث معترض باید بعد از اطلاع از انتقال مال حتما تا یک ماه ، اظهارنامه ای تنظیم کرده و مالکیت خود را اطلاع دهند تا بتوانند شکایت راجع به این جرم را مطرح کنند .

کلام پایانی
در بسیاری از پرونده ها و حتی بین مردم سوالات فراوانی راجع به فروش مال غیر مطرح می شود مثلاً اینکه چطور و کجا شکایت کنیم و رد مال به چه صورت است و گاهی هم فروش مال غیر با معامله فضولی به اشتباه گرفته می شود. در این مقاله سعی شد تا در مورد پاسخ به این سوالات اقدام شود و ابهامات در این زمینه تا حدودی رفع شود.