وکیل جعل عنوان در مشهد

جرم جعل عنوان جدایی از جرم جعل است که از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی می‌گردد و در قانون مجازات برای آن مجازات در نظر گرفته شده‌است و به منظور اتفاق این جرم بایستبی از وکیل جعل عنوان در مشهد استفاده کنید.

منظور از این جرم یعنی که اگر شخص بدون سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشکری دخالت دهد و یا معرفی نماید مرتکب جرم جعل عنوان شده است چه‌بسا که اگر برای این عمل از سند و یا اوراق و یک کارت جعلی نیز استفاده نماید به مجازات حبس نیز محکوم خواهد شد.

وکیل جعل عنوان در مشهد در این زمینه بسیار در روند طرح شکایت و تنظیم ادله می‌تواند کمک کند و یا می‌تواند از اتهامات وارده به مرتکب (متهم) به خوبی دفاع نماید.

در این مطلب قرار است در مورد جرم جعل عنوان و وکیل جعل عنوان در مشهد و مسائل مربوط به این جرم، بپردازیم.

جعل عنوان چیست و چه مجازاتی دارد؟

برای این‌که به رفتار این جرم آگاهی بهتر و مستند دسترسی داشته باشیم می توانیم به ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی که در فصل هشتم (غصب عناوین و مشاغل) در کتاب چهارم این قانون آمده است مراجعه کنیم که این ماده جرم جعل را این‌گونه تعریف می‌کند و در پی آن مجازات را شرح می دهد:

«هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.»

مجازات جرم استفاده از سند مجعول هم همان‌طور که می‌دانید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال و یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته خواهد شد.

اما به‌طورکلی سایر مقررات نیز وجود دارد که به عناوین قوانین خاص برای جلب مجازات‌هایی را تعیین کرده‌اند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

کدام مشاغل دولتی هستند؟

شاید برای شما هم سوال شده باشد که چه مشاغلی را می‌توان دولتی در نظر گرفت؟

برای پاسخ به این سوال طبق نظریات و تجارب وکیل جعل عنوان در مشهد باید توجه داشته باشید، مشاغلی که درآمد آن‌ها از طریق بودجه عمومی باشد و این‌که آنان در مقام اعمال وظایف دولت نقش خود را ایفا می‌کنند به همین دلیل است که از اهمیت بالایی برخوردار است و مشاغل دولتی تلقی می‌گردد.

در این مشاغل افراد سودجو و فرصت‌طلب از موقعیت خود گاهاً استفاده می‌کنند و خود را به‌عنوان یک کارمند دولتی با یک سمت بالا معرفی می کنند تا به هدف خود برسند که از جمله مصادیق جرم جعل عنوان نیز از همین موارد است.

عناوین و مصادیق دیگر جرم جعل عنوان در قوانین خاص

همان‌طور که گفته شد علاوه بر قانون مجازات اسلامی در برخی از قوانین خاص دیگر نیز برای جرم جعل عنوان برخی عناوین دیگری را مطرح کرده‌اند و مجازاتی برای آن تعیین شده که به‌طور مثال می‌توان به موارد زیر که مورد تاکید وکیل جعل عنوان در مشهد واقع شده بپردازیم ؛

قانون وکالت

اگر به ماده ۵۵ قانون نگاهی بیندازیم خواهیم دید که بیان کرده اگر هر یک از افراد وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به‌طورکلی هر کس که دارای پروانه وکالت نباشد، اقدام به هرگونه فعالیت اعم از مشاوره حقوقی و غیره نماید و یا به دلیل عضویت در مؤسسات حقوقی خود را در دعوی اصیل قلمداد کند به حبس تا شش ماه محکوم می‌گردد.

قانون مطبوعات

در ماده ۳۲ قانون مطبوعات آمده است که هر کس خود را در نشریه بر خلاف واقعیت و به دروغ صاحب پروانه انتشار و یا مدیرمسئول معرفی کند و یا بدون داشتن پروانه اقدام به انتشار نشریه کند طبق نظریه حاکم شرع یا قاضی به مجازاتی که مقرر است محکوم خواهد شد.

مقررات امور پزشکی

طبق مقررات امور دارویی و پزشکی چنانچه شخصی در امر پزشکی، داروسازی، دندان‌پزشکی دخالت کند و یا بدون مجوز به این مشاغل مشغول گردد و یا برای رسیدن به منافع و اهداف اقدام به غصب عنوان نماید علاوه بر تعطیلی کار به حبس و نیز جریمه نقدی محکوم می‌شود.

وکیل جعل عنوان در مشهد

قاعدتاً جرم جعل عنوان نیز همانند سایر جرائم و موضوعات کیفری امری تخصصی است و باید توسط وکیل جعل عنوان در مشهد مورد بررسی قرار بگیرد زیرا زمانی امکان دارد که جرم جعل اتفاق نیفتاده و یا سوء‌تفاهمی رخ داده در این موارد همانطور که گفته شد وکیل جعل عنوان در مشهد می‌تواند به رفع اتهام با دفاعیات خود بپردازد.