نحوه شکایت از کارفرما در مشهد

شکایت از کارفرما در مشهد

معمولا بسیار پیش می‌آید که کارفرمایان، کارگران یا کارمندان خود را بیمه نمی‌کنند یا حقوق و مزایای آنها را پرداخت نمی‌کنند امّا قانون برای این کارگران راهکار در نظر گرفته تا بتوانند از طریق قانونی شکایت کرده و حق خود را بگیرند؛ در این مقاله به نحوه و مراحل شکایت از کارفرما و مسائل مربوط به آن می‌پردازیم.

شکایت از کارفرما بابت حقوق در مشهد

معمولا بیشترین شکایتی که از کارفرماها انجام می‌شود بابت پرداخت نکردن حقوق است؛ باید بدانید که مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعاوی مربوط به پرداخت حقوق، اداره‌ی کار است، بنابراین کارگر برای شکایت از کارفرما بابت حقوق، مزایا و… باید به اداره‌ی کار مراجعه کند امّا اگر در محل کار کارگر آسیب جسمی، حیثیتی و… دیده باشد، باید برای شکایت به دادسرا مراجعه کند.

بنابراین برای شکایت از کارفرما بابت حقوق و مزایا باید با در دست داشتن مدارک لازم مانند قرارداد، استشهاد و… به اداره‌ی کار مراجعه کرده و دادخواست تنظیم کنید تا پرونده در اسرع وقت پیگیری شود

شرایط شکایت از کارفرما در مشهد

شکایت کارگر از کارفرما تحت شرایطی امکان پذیر است و چنانچه این شرایط وجود داشته باشد، کارگر می تواند جهت احقاق حق خویش به مراجع صالح در اداره کار شکایت نماید اما لازم است که دلیل موجه و قانونی جهت شکایت کارگر وجود داشته باشد.

شکایت از کارفرما می تواند دلایل متعددی داشته باشد ، از جمله عدم پرداخت حقوق و مزایای کار، اخراج غیر قانونی، عدم بیمه نمودن کارگر و….

سوال : آیا می توان از کارفرما برای عیدی ندادن شکایت کرد ؟

.مراحل شکایت از کارفرما در مشهد

جهت شکایت از کارفرما لازم است که در وهله اول دادخواست شکایت تنظیم و ثبت گردد. در دادخواست شکایت لازم است که  کلیه مطالبات کارگر بیان گردد .مطالبات کارگران عبارتند از : حق بیمه، سنوات ،حق السعی، اضافه کاری ها و….

 

نکته حائز اهمیت

برخی از مطالبات کارگر را در یک دادخواست به صورت همزمان نمی توان مطالبه نمود ،برای مثال کارگری که بابت اخراج غیر قانونی شکایت می نماید، نمی تواند به صورت هم زمان درخواست بازگشت به کار و مطالبه حق  سنوات را داشته باشد.

چرا که اگر قصد بازگشت به کار دارد، مطالبه حق سنوات معنا نمی یابد و چنانچه قصد مطالبه سنوات را دارد، دیگر امکان بازگشت به کار را ندارد. چنانچه فردی هر دو این موارد را باهم مطالبه نماید به هیچ کدام ترتیب اثر داده نمی شود.

 

در سابق ثبت دادخواست در ادارات کار به صورت سنتی انجام میگرفت اما در حال حاضر ثبت دادخواست به صورت الکترونیکی است و متقاضی شکایت لازم است که دادخواست شکایت خویش را در سامانه اداره کار ثبت نماید که البته به جز دادخواست لازم است که مدارک و مستندات نیز بارگذاری گردد که این امر مراحل خاص خود را می طلبد که خارج از بحث می باشد و جهت  خودداری از اطاله کلام از ذکر جزئیات خودداری می گردد.

پس از اینکه اسناد و مدارک ثبت می گردد، زمان رسیدگی در مراجع صالح رسیدگی کننده در اداره کار به متقاضی شکایت ابلاغ می گردد که این امر هم توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده میشود و متقاضی لازم است که به پنل کاربری خویش مراجعه نماید و زمان و آدرس محل حضور را مشاهده نماید.

از طرفی دیگر به کارفرما نیز این امر ابلاغ می گردد تا وی نیز جهت حضور در مکان مقرر حاضر گردد.

 

ذکر یک نکته مهم:

چنانچه ابلاغ به کارفرما صورت گیرد، او نیز لازم است در سامانه اداره کار ثبت نام نماید و در غیر این صورت به عرایض کارفرما در مراجع صالح رسیدگی کننده ترتیب اثر داده نمی شود.

متقاضی شکایت لازم است که در زمان مقرر در مکان مشخص شده حضور یابد تا به شکایت وی رسیدگی صورت گیرد.

 

چطور می توانم از کارفرما شکایت کنم؟

نحوه شکایت از کارفرما در سابق به صورت فرم هایی بود که فرم دادخواست نامیده می شد و متقاضی مشخصات خود و کارفرما و مطالباتش را در آن درج می کرد و در مراجع اداره کار به واحد ثبت دادخواست مراجعه می نمود و فرم را ثبت می نمود. در حال حاضر به جهت جلوگیری از حجم مراجعه کنندگان حضوری و به جهت سهولت کار ثبت دادخواست به صورت الکترونیکی انجام می گیرد و همینطور متقاضی بایستی آدرس کارفرما و اسناد و مدارک خود را به صورت اسکن شده در فرم دادخواست الکترونیکی ثبت نماید .

 به جهت نوپا بودن این روش ، برخی از مراجع اداره کار هنوز قسمتی از اعمال لازم را به صورت سنتی انجام می دهند.

 مدت زمان شکایت از کارفرما چقدر است؟

مدت زمان شکایت از کارفرما بسته به اینکه موضوع شکایت و مطالبات  کارگر چه مواردی است، متفاوت است. گاهی قانون گذار جهت برخی از مطالبات کارگران زمان مشخصی را قرار داده است، که چنانچه کارگری خارج از این مدت مطالباتی داشته باشد در مراجع صالح رسیدگی کننده در اداره کار به درخواست وی رسیدگی نمی شود.

مثال: کارگری که قصد دارد، جهت اخراج غیر قانونی  از کارفرما شکایت نماید بایستی دادخواست شکایت خویش را ظرف یک ماه از اخراج غیر قانونی در مراجع صالح رسیدگی کننده در اداره کار مطرح نماید . در غیر این صورت به دادخواست وی ترتیب اثر داده نمی شود.

 

مدارک مورد نیاز جهت شکایت از کارفرما

چنانچه کارگر قصد شکایت از کارفرما را داشته باشد لازم است که اسناد و مدارک لازم جهت اقامه دعوا را داشته باشد چراکه در غیر این صورت حتی در صورت طرح شکایات در مراجع صالح، دادخواست وی رد می گردد .

از این رو دارا بودن اسناد و مدارک محکمه پسند در درجه اول اهمیت در شکایت از کارفرما قرار دارد.

اولین و مهم ترین موردی که بایستی اثبات گردد این است که بین کارگر و کارفرما رابطه کارگر و کارفرمایی محرز گردد، چراکه در این صورت است که کارگر می تواند از کارفرما تحت عنوان مطالبات کارگری درخواستی داشته باشد.

چنانچه رابطه کارگر و کارفرمایی وجود نداشته باشد، امکان رسیدگی به چنین امری در مراجع صالح اداره کار وجود ندارد و لازم است که به سایر مراجع صالح رسیدگی کننده رجوع شود.

 

سوال: رابطه کارگر و کارفرمایی به چه صورتی اثبات می گردد ؟

اولین و البته مهم ترین سندی که سبب اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی می گردد قرارداد کار فی مابین کارگر و کارفرماست. قرارداد کار، چنانچه کتبی باشد و شرایط کار و حق و حقوق کارگر در آن قید شده باشد، امکان انکار کارفرما را تا حد بالایی کاهش می دهد.

 

البته لازم به ذکر است که…

گاها کارفرما ادعای جعل نسبت به قرارداد کار ارائه شده توسط کارگرمی نماید که البته رسیدگی به ادعای جعل کارفرما درمراجع اداره کار رسیدگی نمی گردد و به چنین ادعایی در اداره کار ترتیب اثر داده نمیشود و چنانچه ادامه رسیدگی به سند مزبور وابسته باشد تا زمان رسیدگی به ادعای مزبور، رسیدگی در مراجع اداره کار متوقف می گردد.

 

از دیگر مدارکی که کارگران معمولا جهت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی بدان استناد می نمایند، فیش های  واریزی از حساب کارفرما به حساب کارگر می باشد که بسته به اینکه این پرداخت ها به چه صورت باشد، (چک، کارت به کارت و… ) ساز و کار متفاوتی  را دارا می باشد.

لیست پرداخت حق بیمه نیز از دیگر مستنداتی است که نشان می دهد کارگر مزبور در کارگاه یا شرکت و در کل در مجموعه مورد شکایت به کار اشتغال داشته است.

مدارک و مستنداتی که بایستی به مراجع صالح در اداره کار ارائه گردد بایستی رابطه کارگر و کارفرمایی را به اثبات برساند که البته این اسناد و مدارک بسته به شرایط و عمل مورد اشتغال متقاضی متفاوت می باشد.

گاه کارگران بدین دلیل که سند و مدرکی ندارند از شکایت صرف نظر می نمایند در حالیکه  طرق متفاوتی جهت اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی و مطالبات کارگران وجود دارد که گاه کارگران از آن بی اطلاع می باشند و اینجاست که لزوم مشاوره با وکیل اداره کار متخصص می تواند کمک شایانی به کارگران بنماید.

 

محل شکایت از کارفرما

مراجع صالح رسیدگی کننده به دعاوی کارگر و کارفرما اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی می باشد . مراجع اداره کار، مخصوصا در شهرهای بزرگ در مناطق مختلفی وجود دارند که با توجه به اینکه محل کار متقاضی شکایت در کدام منطقه باشد، نزدیک ترین اداره کار آن منطقه صالح به رسیدگی می باشد.

 

چرا برای شکایت کردن از کارفرما به وکیل نیاز دارم؟

در طرح شکایت از کارفرما در وهله اول اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی در درجه اول اهمیت قرار دارد و سپس لازم است که اسناد و مدارک کافی جهت اثبات حقوق و مزایای مطالبه شده وجود داشته باشد و لازم است که کارگر ملتفت باشد که چه حق و حقوقی دارد که میتواند مطالبه نماید. چراکه به کرات دیده می شود که برخی از کارگران از بدیهی ترین حق و حقوق قانونی خویش که قانون کار به آنان اعطا نموده است بی خبرند و از این رو با نا آگاهی سبب ضایع شدن حق و حقوق خویش می شوند.

از این رو توصیه می شود  که کارگران، پیش از هر اقدامی با حقوق خویش آشنا شوند تا بدانند که چه حق و حقوقی به آنان تعلق میگیرد و چه حقوقی را می توانند مطالبه نمایند و چه حقوقی را نمی توانند .

گاهی کارگران با تصورات واهی و بدون هیچ سند و مدرکی طرح شکایت می نمایند و همین امر سبب می گردد که دعوا مزبور محکوم به شکست باشد. البته بسیار مشاهده می شود که کارگران اسناد و مدارک کافی نیز دارند اما بدین جهت که از مدارک مزبور در جایگاه صحیح استفاده نمی نمایند حق قانونیشان را نمی توانند مطالبه نمایند.

فلذا بهتر است با مشاوره حقوقی مشورت و هم فکری های لازم به عمل بیاید تا در جلسه رسیدگی مانعی سبب تضییع حق کارگران نگردد.

 

مزیت طرح شکایت کارگر از کارفرما توسط وکیل اداره کار چیست ؟

  • اشراف بر قوانین اداره کار، بیمه تامین اجتماعی، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط  و استخراج مستندات صحیح  و قانونی
  • عدم نیاز به حضور کارگر در مراجع رسیدگی کننده (این امر بدین جهت که بسیاری از کارگران تمایل به رو به رویی با کارفرما سابق خویش ندارند بسیار کارساز است.)
  • به کار بردن به موقع از واژه ها  و مستندات به همراه فن بیان قوی وکیل اداره کار در مراجع رسیدگی کننده
  • آشنایی با  رویه و روند رسیدگی در مراجع صالح  رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما

 

وکلای متخصص اداره کار وکیل پرس چه خدماتی را به شما ارائه می دهند؟

  • ارائه مشاوره تلفنی رایگان با وکیل اداره کار متخصص
  • مشاوره حضوری با چند تن از وکلای صاحب تجربه در دعاوی اداره کار
  • پرداخت حق الوکاله یک وکیل متخصص و بهره بردن از راهنمایی و هم فکری چند وکیل متخصص اداره کار
  • قبول وکالت در کلیه دعاوی کارگر و کارفرما
  • در جریان قرار دادن موکلین از روند رسیدگی در مراجع صالح