وکیل آدم ربایی در مشهد

وکیل آدم ربایی در مشهد ، از آنجایی که این جرم جزء جرایم حساس و مجازات سنگینی نیز در این مورد وضع شده است، در صورتی که شاکی یا متهم پرونده کیفری هستید، به دنبال بهترین وکیل جرم آدم ربایی که در این زمینه تخصص و تجربه کافی دارد، باشید که نسبت به تمامی قوانین و مقررات اشراف و اطلاع کامل داشته باشد تا به هر ترتیب بهترین نتیجه را برای موکل خود در بر داشته باشد.

وکیل پرونده آدم ربایی

آدم ریابی جرم شدیدی است که قوانین آن از گذشته با مجازات سنگین وضع شده است، آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که به یکی از مهم ترین حقوق انسان یعنی آزادی شخصی لطمه وارد می کند و بیشتر شخصیت معنوی قربانی را مورد تعرض قرار می دهد. و شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی، مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم ربایی است. و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک با دخالت وکیل آدم ربایی در مشهد و متخصص کیفری است. دراین مقاله سعی داریم ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به قوانین و مقررات پیرامون آنها نیز بپردازیم.

مفهوم آدم ربایی

انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه فریفتن یا با زور انجام گیرد. وکیل پایه یک مشهد گاهی اتفاق می‌افتد که برخی اشخاص برای رسیدن به هدف خاصی مانند دست‌یابی به پول، انتقام‌گیری، وادار کردن دیگری به انجام دادن کاری خاص و… شخصی را می‌ربایند. به این عمل، هم در اصطلاح عامیانه وهم درعلم حقوق، آدم‌ربایی گفته می‌شود.

ربودن یعنی:

«جابه‌جا کردن دیگری بدون رضایت وی، خواه به‌طور پنهانی یا به‌صورت علنی.» مطابق این تعریف دو شرط مهم برای تحقق جرم آدم‌ ربایی عبارت است از منتقل ‌کردن دیگری از مکانی به مکان دیگر و رضایت نداشتن شخص ربوده‌ شده است. مطابق ماده ۶۲۱ رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم آدم‌ ربایی «ربودن» است.

آنی بودن جرم

آدم‌ربایی یک جرم آنی است؛ یعنی به‌ محض این ‌که رباینده فردی را می‌رباید، جرم محقق می‌شود و استمرار رفتار شرط نیست. وکیل حرفه ای آدم ربایی لذا اگر رباینده بعد از ربودن قربانی جرم، او را مخفی کند، جرم دیگری تحت عنوان جرم توقیف یا مخفی کردن غیرقانونی مرتکب‌ شده‌ است.

“آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن، سفر نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون دلیل، محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی و شبه بردگی، لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است.

قانون اساسی و آدم ربایی:

 • اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.”
 • اصل ۳۲ قانون اساسی درباره ی یکی از حقوق افراد که حق آزادی تن می باشد و از بارزترین مصداق آزادی های شخصی است، وکیل کار کشته ؛ چنین بیان می کند: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.»
 • اصل ۳۳ نیز آورده است: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.»

پس هر کسی حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهای مجاز راه برود و از آزادی تن بهره مند باشد.

قوانین خصوصی پیرامون آدم ربایی:

 • طبق ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵: “هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر با خشونت، تهدید، حیله یا به هر نحو دیگر، خودش یا توسط دیگری، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد”.
 • تبصره مجازاتِ شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.
 • هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد، شخصا و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس، مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است، بشود، در صورت وقوع قتل، محکوم به اعدام است و دادرسان، حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس با خشونت، به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس با خشونت به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.»

در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت، اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی وضع شده است.

 • هرگاه رباینده با تهدید و خشونت باعث شود که قربانی از روی ترس، ظاهراً مقاومت نکند و با او همراه شود، جرم آدم‌ربایی تحقق می‌یابد.
 • دادن وعده‌‌ و ترغیب‌ کردن شخص به همراهی با خود در صورتی که آن وعده انجام نشود، آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود، مثل این ‌که پسری با وعده‌ ازدواج، دختر را با خود به شهر دیگری ببرد، اما بعداً از انجام وعده سر‌ باز زند.
 • وجود رابطه زوجیت یا رابطه سببی و نسبی مانع ارتکاب جرم آدم‌ ربایی نمی شود. لذا اگر زن یا مردی که از همسر خود متارکه کرده‌، طفل مشترک را که تحت حضانت طرف مقابل است برباید، مرتکب جرم آدم‌ربایی شده است.
 • برای تحقق آدم‌ربایی، همکاری مجرم در ارتکاب جرم ضرورت ندارد؛ یعنی لازم نیست رباینده شخصاً قربانی را برباید بلکه اگر این کار را «توسط دیگری» انجام دهد، مانند این‌که فرد دیوانه‌ای را ترغیب کند که کودکی را برباید، مجازات فاعل جرم برای او تعیین خواهد ‌شد.
 • اگر کسی شروع به ربودن دیگری کند، اما موفق به اجرای خواسته خود نشود، به مجازات شروع به جرم آدم‌ربایی (یعنی سه تا پنج سال حبس) محکوم می‌شود.

 

شروع به جرم آدم ربایی

به موجب تبصره ماده ۶۲۱ ق.م.ا (کتاب پنجم): «مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است». تصریح قانونگذار به واژه «ربودن» به معنای جرم محسوب نشدن شروع به اخفا نیست. وکیل برای آدم ربایی مشهد ، در تشخیص و تمایز شروع به ربودن از عملیات مقدماتی و جرم تام ربودن به ویژه با توجه به مستمر بودن آن باید با عنایت به ماده ۱۲۳ ق.م.ا نظریه عینی را پذیرفته است: «… عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد.».

مثلا اگر شخصی که در صدد به زور سوار کردن دیگری به خودرو است، بر اثر مقاومتِ شخصِ مورد نظر، ناکام بماند یا به‌ محض این‌که راننده مسیر خود را به‌ قصد ربودن مسافر تغییر دهد، با اقدام بموقع مسافر در بیرون پریدن از خودرو مواجه شود، عمل او در حد شروع به جرم تلقی می‌شود.

 • ربودن نوزاد: مطابق ماده ۶۳۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است، بدزدد یا مخفی کند یا او را به‌جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه تائید شود که طفل مذکور مرده بوده است، مرتکب به یکصد هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
 • مخفی کردن اموات: مطابق ماده ۶۳۵ این قانون «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی کند، به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

قبل از اقدام برای پرونده سازی و کسب اطلاعات دقیق تر در زمینه ی این جرم حتما با حضور در دفتر وکالت با یک وکیل آدم ربایی باتجربه مشورت نمایید

عوامل تشدید کننده مجازات آدم‌ربایی

این عوامل مطابق ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ عبارت از موارد زیر است؛

■ ︎اول: سن مجنی‌علیه کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی باشد، خواه شخص ربوده‌شده دختر باشد یا پسر، و خواه رباینده علم به سن قربانی داشته باشد یا خیر.

■ ︎دوم: ربودن با استفاده از وسیله نقلیه انجام شده باشد، اعم از این‌که آن وسیله، زمینی، دریایی یا هوایی باشد و اعم از اینکه وسیله ربایش، موتوری یا غیرموتوری باشد.

توجه: اگر رباینده پس از ربودن فرد، برای تغییر دادن مکان شخص ربوده‌شده از وسیله نقلیه استفاده کند، مشمول تشدید مجازات نمی‌شود، مگر این‌که این اقدام و ربایش اولیه کاملاً در ادامه یکدیگر باشند؛ مثل این‌که رباینده، طفلی را از کنار مدرسه بغل کند و پس از دقایقی سوار بر اتومبیل کرده و بگریزد.

■ سوم: رباینده آسیب جسمی یا حیثیتی به قربانی وارد آورد. فرقی نمی‌ کند که آسیب واردشده به مجنی‌علیه ناشی از خود عملیات آدم‌ربایی باشد، مانند این‌که مجنی‌علیه در مقابل عملیات آدم‌ ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد، یا این‌که آدم ‌ربا به ‌قصد اذیت و آزار مجنی‌علیه، آسیبی به او وارد ‌کند. اما لازم است که آسیب همراه یا در ارتباط با آدم ‌ربایی باشد تا موجب تشدید مجازات شود. بنابراین اگر مجنی‌علیه در محل اختفای خود اقدام به خودکشی یا خودزنی کند، مجازات رباینده تشدید نمی شود.

اما اگر بر اثر مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح، آسیبی به قربانی برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود. همچنین ضرورتی ندارد که آسیب از سوی خود رباینده وارد شده‌ باشد. به‌عنوان مثال اگر پس از مخفی کردن قربانی، اشخاص دیگری او را مورد تجاوز جنسی ( وکیل تجاوز در مشهد ) قرار دهند، مجازات رباینده به ‌دلیل ورود آسیب حیثیتی تشدید می‌شود و متجاوزان نیز به مجازات جرم ارتکابی خود محکوم می‌شوند.

رای دیوان عالی کشور در جرم آدم ربایی

• عدم ارجاع امر به متخصص و پزشکی قانونی جهت تعیین وضعیت روانی متهم مربوط به آدم ربایی که در روز روشن و با دوچرخه اقدام به ارتکاب جرم نموده، موجب نقص رای است.رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور:(مورخه ۱۳۷۱ پرونده کلاسه ۷۱/۳۳۵/۲)

• صرف داد و فریاد در داخل اتومبیل دال بر قصد آدم ربایی نیست.رای شعبه ۲ دیوان عالی کشور:(مورخه ۱۳۷۱ پرونده کلاسه ۷۱/۳۶/۲)

• با توجه به اظهارات شکاک و اقاریر متهمان، نظر به اینکه علت غایی و هدف نهایی متهمین، سرقت محموله و بار تریلی بوده و تمامی اقدامات و عملیات انجام شده ازناحیه متهمین، تمهید و مقدمه برای سرقت بار ورق آهن کامیون بوده است نتیجتا در قضیه مطروحه آدم ربایی مصداق ندارد. (رای شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور(شماره:۵۶۸ مورخه ۱۳۷۱)

رسیدگی به جرم آدم ربایی در مشهد مطابق قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد که با حضور ۳ قاضی عالی رتبه رسیدگی می شود، بر اساس قانون در صورتی که متهم وکیل برای خود انتخاب ننموده باشد دادگاه تکلیف دارد  در جرم آدم ربایی برای حفظ حقوق متهم در برخورداری از وکیل آذم ربای، یک وکیل تسخیری برای متهم  تعیین نمای.

با توجه به اهمیت این اتهام در صورتی که شاکی یا متهم پرونده های کیفری هستید بایستی به دنبال یک وکیل خوب باشید و لزوما باید وکیل پایه یک دادگستری باشد. وکلایی که در مشهد اقدام به پذیرفتن وکالت نسبت به موضوعات آدم ربایی می نمایند را بعنوان وکیل آدم ربایی در مشهد می شناسند.