وکیل شناسنامه جعلی در مشهد

شناسنامه معرف هویت اشخاص می باشد که با آن پدر، مادر، فرزند، محل تولد، سن، تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و تاریخ وفات هر شخص مشخص می گردد. داشتن شناسنامه برای دولت نیز فوایدی دارد مثلاً هویت و جنسیت مردم کشور ،تعداد زن و مرد و همچنین سن مردم و حیات و مرگ افراد را تعیین می کند و مسلماً با داشتن این اطلاعات مسئولان کشور بهتر می توانند اهداف و برنامه های اقتصادی، سیاسی ،فرهنگی، نظامی و … را بطور دقیق تری اجرا نمایند.

وکیل جرم جعل شناسنامه

به دلیل اهمیت موضوع و برقراری نظم در کشور، به طور قانونی تنظیم و تشخیص مندرجات مدارک هویتی مردم به دست مسئولان حکومتی انجام می گیرد و شناسنامه هر فرد با ارائه گواهی تولد به اداره ثبت احوال محل تولد تنظیم و صادر می شود

پس هیچ کس حق ندارد مندرجات آن را دستکاری و تغییر دهد  البته ممکن است افراد با انجام اقدامات متقلبانه و با هدف غیرقانونی و مجرمانه دست به تغییر دادن و حتی ساختن مدارک شناسایی جعلی بزنند.

قانونگذار پیرو این امر قوانینی وضع نموده و این اقدام را جرم اعلام کرده است. وکیل شناسنامه جعلی در مشهد لازم به ذکر است که شناسنامه به عنوان یک سند هویتی به این دلیل اکه توسط کارمندان و مسئولان دولتی تنظیم می شود سند رسمی است. این اسناد که مربوط به احوال شخصیه افراد هستند اسناد ثبت احوال، اسناد هویتی یا اسناد سجلی نامیده می‌شوند. بنابراین احوال شخصیه هر شخص مانند ولادت، نسب ، ازدواج ، طلاق و وفات در شناسنامه درج می گردد. به همین جهت نیز بسیار حائز اهمیت است.

تشخیص شناسنامه جعلی 

عمل جعل به منزله ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سندی با هدف ارتکاب جرم و عمل غیر قانونی می باشد.

مسلماً جعل شناسنامه با ارتکاب اعمال حرفه ای بر روی آن انجام می گیرد و با اصل آن شباهت زیادی دارد و به آسانی قابل تشخیص نیست لذا در صورتی که در جعلی بودن شناسنامه‌ای تردید کردید لازم است اقدام به طرح دعوای کیفری کنید و پس از طی مراحل دادرسی کارشناس رسمی دادگستری که متخصص در این حوزه است با اعمال روشهای تشخیص اصالت یا جعلیت اسناد ، قضیه را برای شما و دادگاه روشن می نماید.

همانطور که در نوشته وکیل شناسنامه جعلی در مشهد اشاره کردیم شناسنامه سندی رسمی است بر اساس اصول و قواعد حقوقی نسبت به اسناد رسمی در دعاوی و دادگاه نمی‌توان ادعای انکار و تردید کرد؛ تنها راه اعلام مخالفت با شناسنامه، ادعای جعل است. جعل شناسنامه به دلیل تاثیر منفی آن در روابط حقوقی اشخاص و همچنین تاثیر آن در امنیت و نظم کشور، هم جنبه خصوصی و هم جنبه عمومی دارد لذا نسبت به این جرم هم مدعی خصوصی می تواند شکایت کند و هم مدعی عمومی یعنی دادستان یا مسئولان اداره ثبت احوال.

مجازات جرم جعل شناسنامه و سایر اسناد هویتی

مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به جرم جعل تزویر و استفاده از سند مجعول اختصاص دارد. استفاده از تجربیات وکیل جعل شناسنامه در مشهد می تواند به حل مشکل شما کمک نماید.

ماده ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر نموده است:

«هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از‌ نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

جعل شناسنامه توسط کارمندان دولت

اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

«هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیرمجاز مهر های سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

لازم به ذکر است که در ارتکاب جرم جعل شناسنامه قصد و انگیزه مرتکب اهمیت زیادی دارد به طوری که اگر تنها عمل تغییر (خراشیدن تراشیدن قلم بردن الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) بر روی شناسنامه انجام شود بدون این که مرتکب قصد و انگیزه مجرمانه داشته باشد تنها محکوم به جزای نقدی از ۱۰۰هزار تا ۵۰۰ هزار ریال خواهد شد

ولی اگر با هدف ارتکاب جرم و با سوءنیت این عمل انجام شود مورد از موارد جعل اسناد تلقی می شود و مرتکب به مجازات قانونی جعل شناسنامه محکوم خواهد شد.مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می تواند شما را از نگرانی در بیارد.

وکیل شناسنامه جعلی در مشهد

جعل شناسنامه مستقل از جرم استفاده از شناسنامه جعلی است. وکیل جعل در مشهد لذا هرکس علاوه بر جعل شناسنامه از آن استفاده هم بکند مرتکب دو جرم شده و محکوم به مجازات هر دو جرم خواهد شد.

مطابق قانون هرکس اسناد سجلی را با علم به تزویر و تقلبی بودن آن مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

آیا درخواست صدور شناسنامه المثنی در صورت موجود بودن شناسنامه اصلی جرم است؟

وکیل شناسنامه در مشهد باید خاطر نشان نمود که حفظ اسناد سجلی و شناسنامه به منظور حفظ نظم و مختل نشدن امور از الزامات اولیه افراد در جامعه است اما در صورتی که فردی با هدف مجرمانه بر خلاف واقع و با ادعای دروغین مفقودی شناسنامه، اقدام به درخواست شناسنامه المثنی کند مسلماً مرتکب جرم شده است.(جرم استفاده از شناسنامه مکرر)

بند به ماده ۲ قانون تخلفات جرائم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ،مجازات این جرم را حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات بیان کرده است.

استفاده از کپی شناسنامه به جای اصل آن

در بسیاری از سازمانها و ادارات در صورت نیاز به اسناد هویتی از افراد کپی شناسنامه و سایر اسناد را درخواست می کنند؛ دقت داشته باشید استفاده از کپی شناسنامه جرم نیست و عملی قانونی است اما اگر شناسنامه به طوری کپی شده باشد که با ظاهر آن شباهت زیادی داشته و قابل تشخیص از اصل آن نباشد یا به جای اصل شناسنامه به مراکز مربوطه ارائه شود مسلماً جرم تحقق یافته است.

ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد:

«عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود

و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌ دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».