وکیل وصیت در مشهد

وکیل وصیت در مشهد ، پرونده های وصیت در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد با توجه به فنی بودن مباحث وصیت و ارث ، اثبات و تنفیذ آن نیاز به یک وکیل خوب و مجرب وصیت است. برای درخواست وکیل متخصص دعاوی و امور  به ارث می توانید از طریق شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری در مشهد نسبت به تعیین وقت مشاوره و وکالت اقدام نمایید.

وکیل وصیت

وصیت در اصطلاح حقوقی این است که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خود به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به ‌طوری ‌که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد. وکیل وصیت در مشهد ، وصیت به ۲ نوع وصیت عهدی و وصیت تملیکی تقسیم می شود.

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر

یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید.

وصیت کننده موصی،

کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له،

مورد وصیت موصی به

وکسی که به موجب وصیت عهدی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود.

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند. وصیت تملیکی اصولا عقد است و وصیت عهدی ایقاع است.

انواع وصیت نامه

وصیت‌نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی نوشته می‌شود. وصیت‌نامه خودنوشت نیز به وصیت‌نامه‌ای گفته می‌شود که دارای تاریخ روز و ماه و سال است، موصی (وصیت‌کننده) آن را با خط خود نوشته باشد و به امضا برساند و در غیر این صورت وصیت‌نامه فاقد اعتبار است.

وصیت‌نامه سری را می‌توان به خط فرد یا دیگری نوشت

اما در هر صورت باید امضای موصی را داشته باشد

و فرد می‌تواند پس از نوشتن وصیت‌نامه آن را در صندوق امانات به امانت قرار دهد. وکیل وصیت در مشهد ، کسی که سواد ندارد، نمی‌تواند وصیت‌نامه خودنوشت و سری را بنویسد، البته کسانی که قادر به صحبت نیستند نیز از تنظیم وصیت‌نامه سری معذور هستند.

وکیل وصیت در مشهد

زمان تاثیر قبول

قبول موصی له قبل از فوت موثر نیست و موصی له می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له ، موصی به را قبض کرده باشد. وکیل وصیت در مشهد منظور از موثر نیست این است که قبول الزام آور نیست و پیش از مرگ تملیک محقق نمی شود. وکیل ارث در مشهد فایده و اثر قبولی موصی له پیش از فوت موصی این است که او را بعد از فوت ، از قبولی مجدد بی نیاز می کند.

قبض ، شرط لزوم وصیت

نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است، وکیل وصیت در مشهد بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

رد بعد از قبول ، امکانپذیر است مگر آنکه موصی له ، موصی به ، را قبض کرده باشد.

در واقع قبض در وصیت شرط لزوم است

و وصیت را به عقد لازم تبدیل می کند.

اگر موصی له با آگاهی از مفاد وصیت ،

موصی به را قبض کند ،

قبض نوعی قبولی ضمنی محسوب می شود.

در صورتی که موصی له قبل از قبولی فوت کند ، وکیل تقسیم ترکه در مشهد نظر مشهور وراث را قائم مقام مورث در قبولی دانسته اند ولی به نظر می رسد که اصولا با فوت موصی له وصیت باطل می شود مگر اینکه مفاد ایجاب بر بقاء آن برای وراث دلالت کند یا ثابت شود که موصی له پیش از فوت ، وصیت را به طور ضمنی پذیرفته است.

وکیل وصیت نامه در مشهد

تبعیض در موصی به

موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.

حکم ماده فوق ، مبنی بر امکان تبعیض در وصیت ،

استثنایی بر قاعده لزوم مطابقت قبول یا ایجاب است.

تبعیض در وصیت در صورتی صحیح است که  موصی به قابلیت تفکیک داشته باشد یا موصی با این کار مخالف نباشد و یا در صورت تعهد فرعی برای موصی له موجب تفکیک این تعهدات نشود.

اهلیت تصرف موصی

موصی باید نسبت به مورد وصیت جائز التصرف باشد. در مواردی که  شخص اهلیت وصیت کردن ندارد بر خلاف سایر اعمال حقوقی ، عدم اهلیت او از نوع تمتع است نه تصرف؛ و ارتباط وصیت به شخصیت موصی مانع از آن است که ولی یا قیم یا وصی ، بتواند به نمایندگی از او انشاء وصیت کنند.

اهلیت موصی در زمان انشاء وصیت کافی است

و نیازی نیست که تا زمان مرگ باقی بماند.

پس جنون موصی پس از وصیت ، تاثیری در آن ندارد.

وصیت ورشکسته  صحیح است

منتها پس از پرداخت دیون طلبکاران ، اجرا می شود

وصیت راهن ، راجع به مرهونه ، صحیح است

و منافاتی با حق مرتهن ندارد

زیرا حق مرتهن بر حق موصی له مقدم است.

اگر موصی مکره باشد ولی پس از رفع اکراه ، وصیت را بر هم نزند ، سکوت او نوعی تنفیذ ضمنی محسوب می شود. اگر وارثان با آگاهی از مکره بودن موصی وصیت را اجرا کنند بدین معنا است که به قائم مقامی موصی ، وصیت را تنفیذ نموده اند.

وکیل تنفیذ وصیت در مشهد

تصرف ورثه در موصی به

ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلامد  نکرده است. اگر تاخیر این اعلام  موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید..

تصرف اعم است از تصرف مادی یا حقوقی

محروم کردن وارث

اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست. وصیت به محرمان به خاطر مخالفت با قواعد آمره ، باطل است و امکان تنفیذ آن وجود ندارد.  وکیل تنفیذ وصیت نامه در مشهد در جایی می توان وصیت را تنفیذ خواست که برخلاف نظم عمومی یا قواعد امره نباشد.

حق رجوع از وصیت

موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند. قابلیت رجوع از وصیت حکم است ، نه حق ؛ به همین دلیل قابل اسقاط نیست. پس موصی نمی تواند ضمن انشاء وصیتی ، بطلان تمام وصایای بعدی را اعلام کند.

اگر موصی ثانیا وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.

علاوه بر انشاء وصیت مخالف ،

رجوع ضمنی ممکن است به سبب انتقال موصی به ،

اتلاف آن ، از بین بردن جهت وصیتنامه یا خود وصیتنامه باشد.

تصرفات اداری موصی در مال خود ، مثل اجاره یا حتی رهن دادن موصی به ، دلالت بر رجوع از وصیت ندارد. در صورتی که تقدم و تاخر در دو وصیتنامه احراز نشود و اجرای رهن دادن موصی به ، دلالت بر رجوع از وصیت ندارد.

وکیل برای اثبات وصیت

تقدم و تاخر وصیت

در صورتی که تقدم و تاخر دو وصیتنامه احراز نشود و اجرای هر دوی آنها ممکن باشد باید هر دو را اجرا کرد و اگر اجرای هر دو از ثلث تجاوز کند باید از هر دو به نسبت کسر کرد  و اگر اجرای هر دو آنها ممکن نباشد باید هر دو وصیت را باطل دانست.

اگر موصی له نخستین ثابت نماید که وصیت معارض ،

بدون توجه به وصیت اول انشاء شده است ،

رجوع  محقق نخواهد شد. وکیل وصیت در مشهد

اگر موصی ، موصی به را در معرض تلف قرار دهد ،

رجوع محقق می شود ولو موصی به ، تلف نشود

مثل هبه ی موصی به که با عدم قبول متهب واقع نشود

یا اعطای وکالت جهت فروش موصی به.

اگر جهت وصیت پرداخت دین باشد و موصی خودش آن را بپردازد وصیت منفسخ می شود پاره کردن وصیت نامه خودنوشت یا سری، نشانه ی رجوع است وای در مورد وصیتنامه ی رسمی ، باقی ماندن وصیتنامه در دفتر اسناد رسمی اماره ی بقاء وصیتنامه است مگر خلاف آن اثبات شود .