جرم انتشار فیلم و عکس خصوصی در مشهد

 

انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران، یکی از جرایمی است که متاسفانه در سطح جامعه رواج پیدا کرده است . حتی در برخی از موارد، متهم جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران، با استفاده از عکس و فیلمی و صدایی که از دیگری دارد، اقدام به اخاذی نیز کرده  و معمولا بزه دیده یعنی قربانی جرم، برای حفظ آبرو خواسته های عیر قانونی بزهکار را عملی می سازد .

البته قانونگذار همچون سایر جرایم، برای مقابله با جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی ، مقرراتی را وضع کرده است . این قواعد و مقررات از قربانیان جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی حمایت کرده و مجازات های شدیدی را در مورد بزهکار اجرا می کند. حفظ آبروی اشخاص تا اندازه ای برای قانون گذار اهمیت داشته که حتی تهدید به انتشار عکس و فیلم دیگری نیز جرم محسوب شده است .

به همین دلیل، در این مقاله به بررسی جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی و تهدید به آن پرداخته؛ ابتدا جرم انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران را مورد بررسی قرار داده و سپس، تهدید به انتشار فیلم ، عکس و صدا دیگران و حکم مجازات آن را توضیح می دهیم.

 

جرم انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران

یکی از جرایم شایعی که این روزها در دادسراها و محاکم کیفری مطرح می شود، سوء استفاده از فیلم و عکس های خصوصی و خانوادگی دیگران و اخاذی از آنها در برخی موارد می باشد . از آنجا که انتشار فیلم و تصاویر خصوصی دیگران، بدون رضایت آنها ، در اکثر مواقع موجب هتک حرمت افراد و بردن آبروی آنها می شود، قانون گذار نیز این عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است تا بدین وسیله هم از قربانیان جرم انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران حمایت کرده و هم تا اندازه ای با ارعاب بزهکاران این جرم، از وقوع آن در جامعه جلوگیری نماید.

جرم انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی و یا همان ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. به موجب این ماده :«هرکس به وسیله سامانه های رایانه‎ ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

بنابراین همانطور که ملاحظه می شود، مطابق ماده ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی و یا همان ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای، انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران از جمله جرایم رایانه ای در نظر شده و مجازات آن عبارت است از: حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات.

لورم لازم به ذکر است که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس تعیین شده در ماده فوق به نصف کاهش یافته است.

جرم تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران

در بخش قبل به معرفی جرم انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی دیگران پرداخته و تضیح دادیم که این جرم و مجازات آن در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی و یا همان ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. اما گاهی بزهکار، اقدام به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران نکرده و صرفا قربانی جرم را تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی وی می کند.

جرم تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران در ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی و یا همان ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای، مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. به موجب این ماده: « هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

بنابراین مطابق ماده ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی و یا همان ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای، تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران جرم بوده و مجازات آن عبارت است از: حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات.

نکته قابل توجه در رابطه با حکم مجازات تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران، آن است که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس تعیین شده در ماده فوق به نصف کاهش یافته است.