جرم زنا در اسلام(وکیل مشهد)

جرم زنا در اسلام

به رابطه جنسی مقعدی یا مهبلی با شرایط خاص حقوقی رابطه جنسی میان زن و مرد بدون وجود رابطه ازدواج میان آن ها زنا گفته می شود.

مردی که مرتکب زنا شده‌است را زانی ، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.

جرم زنا از جرامی می باشد که برای اثبات و یا عدم اثبات  آن نیاز به وکیل خبره و با تدبیر است.

زنای با محارم :

به ارتباط جنسی بین افرادی که به واسطه ی هم خونی با هم محرم شده اند زنای با محارم گفته می شود که حد زنا در این جرم اعدام است.

زنای به عنف :

هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی ، خواب یا مستی ارتباط جنسی برقرار کند  رفتار او در حکم زنای به عنف است و مجازات شخص اعدام است.

در موارد زنای به عنف و حکم در آن ، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد ، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

زنای محصنه :

در صورتی که مرد و زن متاهل مرتکب به جرم زنا شوند به مرد زناکار محصنه و به زن زناکار محضنه می گویند و در صورت اثبات جرم زنا توسط هریک از آنها مجازات اعدام برای آنعها رقم میخورد.

در این مورد در صورتی که هریک از زوجین به یکی از دلایل مسافرت طولانی ، حبس ، بیماری های مقاربتی و…مرتکب جرم زنا شوند به صد ضربه شلاق محکوم می شوند.

زنای غیر محصنه :

در صورتی که دختر و پسر مجرد و فاقد همسر باشند و به اختیار خود ارتباطی جنسی باهم برقرارکنند مجازات برای دفعه ی اول صد ضربه شلاق است و با تداوم پیدا کردن جرم به بار چهارم مجازات شلاق به اعدام تبدیل می شود.

زنای ذهنی :

 زنای ذهنی تصور و فکر کردن به امور جنسی و رابطه جنسی با نامحرم است. به لحاظ شرعی خود فکر گناه در امور جنسی به خصوص اگر غیر اختیاری باشد گناه نیست. ولی انسان باید از مقدماتی که باعث این افکار می شود پرهیز کند و در صورت اختیاری بودن چنانچه آثار بیرونی داشته باشد و موجب تحریکات جنسی شود این امور گناه است.

زنای دهان ، زنای دون

زنای دهانی یا همان رابطه ی دهانی و رابطه ای که در آن دخول نباشد زنا محسوب  نمی شود و عنوان جرم رابطه نامشروع است که قابل تعزیر است و در صورت اثبات آن تا ۹۹ ضربه شلاق دارد و در صورتی که جرم به تفخیذ (فرو بردن آلت جنسی مرد بین ران های شریک جنسی دیگرش) تغییر پیدا کند و اثبات شود ، برای هر دو طرف مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق حدی دارد.

اثبات زنا (اقرار ، شهادت و علم قاضی)

سه شیوه برای اثبات زنا وجود دارد که مجازات در هریک از آنها برای اثبات جرم زنا متفاوت می باشد.

برای اثبات زنا  ۳ شیوه مختلف می توان نام برد که هریک از آنها شرایط ویژه خود را دارند و مجازات هریک متفاوت می باشد.

سه مورد اقرار ، شهادت و علم قاضی از شیوه های اثبات زنا هستند و مجازات جرم زنا برای هریک از آنها در ذیل توضیح داده شده است.

۱) اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

اقرار باید با نوشتن یا لفظ باشد و در صورت عذر آوردن  ، با فعل از قبیل اشاره واقع می شود ولی در هر صورت باید واضح و بدون پیچیدگی باشد و تنها در صورت عاقل و بالغ بودن فرد اقرار او مورد قبول است.

از دیگر شرایطی که شخص برای اقرار به جرم باید داشته باشد این است که شخص باید به اختیار خود ، بدون ارعاب و ترس و نه تحت اجبار اینکار را انجام دهد.

برای احتیاط فرد باید در ۴ جلسه اعتراف کند که زنا کرده است و در نهایت اقرار باید حتما در حضور قاضی باشد و اقرار پیش شخص دیگری اعتبار ندارد.

۲) از دیگر راه های دیگر برای اثبات جرم زنا ، شهادت می باشد و در این مورد شرایطی خاصی در نظر گرفته شده تا کسی نتواند از روی سوء قصد اقدام به شهادت کند.

طبق شرایط خاص شهادت ، ۴ مرد عادل که با چشم خود زنا را دیده باشند و یا ۳ زن و ۲ مرد که با چشم خود دیده باشند یعنی این تعداد فرد باید دیده باشند که آلت مرد به اندازه ختنه گاه وارد آلت زن شده است.

۳) در ارتباط با مورد سوم (علم قاضی) ، با توجه به ادله و شواهد موجود در اصل موضوع  ، قاضی پرونده با بررسی مدارک و شواهد تصمیم نهایی را می گیرد.

مجازات جرم زنا در صورت اقرار

حد زنا برای زنی و زانیه سنگسار است و در صورت عدم امکان اجرای سنگسار با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم و موافقت رئیس قوه قضائیه ، چنانچه جرم با شهادت ۴ شاهد اثبات شده باشد ، محکوم به اعدام است و چنانچه شخص اقرار به زنای محصنه کند ، مجازات جرم برای او در نظر گرفته می شود که ممکن است به ۱۰۰ ضربه شلاق حدی محکوم شود.

مجازات زنای زن شوهر دار

چنانچه زن شوهر دار مرتکب به زنای محصنه شود آنگاه مجازات سنگسار در حق او ، با توجه به اینکه زنای او از چه طریقی اثبات شده متفاوت خواهد بود و در صورتی که زن شوهر دار با پسربچه نابالغ رابطه برقرار کند مجازات او صد ضربه شلاق است

مجازات زنای مرد متاهل

مردی که همسر دائم دارد ، هرگاه قبل از دخول ، مرتکب این جرم شود محکوم به صد ضربه شلاق ، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری محکوم می شود.

زنا با زنی که در عده است چه حکمی دارد؟

طبق ماده ی ۱۰۵۴‌قانون مدنی زنا با زنی که در عده ی رجعیه است موجب این می‌شود که زن تا اید بر ان مرد حرام شود و زنا با ان زن حکم زنا با زن شوهر دار و همان مجازات کیفری را دارد‌.

اما زنا با زنی که در عده ی وفات یا عده ی طلاق باین یا عده ی دیگری بجزعده ی رجعیه باشد موجب حرام ابدی نخواهد بود  و همانطور که زنا با زن آزاد ایجاد حرمت نمی کند ، یعنی زانی می تواند بازانیه ازدواج نماید.