هزینه طلاق توافقی در مشهد

هزینه طلاق توافقی در مشهد چگونه محاسبه می شود؟

هزینه طلاق توافقی در مشهد شامل چند دسته می شود که مطابق با آخرین قانون و اصلاحات در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشند:

هزینه جلسات مشاوره و اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق

هزینه هر جلسه مشاوره برای هر کدام از زوجین ۵۲ هزار تومان و برای هر دو زوج می شود ۱۰۴ هزار تومان.

حال برای محاسبه کل هزینه مشاوره به ازای تعداد جلسات، کافیست مبلغ هر جلسه را ضربدر تعداد جلسه های مشاوره کنید.

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی همانطور که از نامش پیداست هزینه روند رسیدگی است که در همان ابتدا حین تقدیم دادخواست به دفاتر خدمات قضایی پرداخت می شود؛ که مبلغ آن حدوداً ۲۰۰ هزار تومان است.

اگر در منطقه ای دفاتر خدمات قضایی دایر نشده باشد، هزینه دادرسی باید به حساب بانکی قوه قضاییه واریز گردد.

حق الوکاله وکیل طلاق توافقی

برای اینکه طلاق توافقی با جزئیات بررسی شود، همه موارد قانونی به درستی انجام شود و همچنین به تمام حق و حقوق قانونی خود برسید، لازم است تا یک وکیل طلاق توافقی در مشهد در این مسیر کنار شما باشد.

هزینه مربوط به دفترخانه طلاق

آخرین جایی که برای طلاق توافقی باید هزینه کنید همین دفترخانه طلاق است که میزان آن با توجه به منطقه و شخص دفتر دار، بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان متغییر است.