نحوه محاسبه دیه جرح و شتم(وکیل مشهد)

در مواقع ناراحتی و عصبانیت، برخی از مردم توانایی کنترل خشم خود را از دست داده و نزاعی منجر به ضرب و شتم صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی فرد مصدوم با مراجعه به دادگاه، اقدام به شکایت کرده و دادگاه مجازات پرداخت دیه را برای فرد مقصر تعیین می‌کند. بسیاری از مبلغ دیه مطلع نبوده و این عدم آگاهی مسبب مشکلاتی برای آنان است. این موضوع آنان را نیازمند مشاوره حقوقی ضرب و شتم می‌کند. در این مطلب به همه نکات لازم درباره مبلغ دیه در ضرب و شتم پرداخته شده است.

 

نحوه محاسبه دیه جرح و شتم(وکیل مشهد)

در نحوه محاسبه دیه ملاک اصلی و اولویت با میزان عمق جراحت است و میزان بخیه برای یک جراحت یا اندازه و طول زخم ایجاد شده مد نظر نیست. البته لازم به ذکر است که در زخم هایی که عمیق و طولانی هستند تعداد جراحت ملاک است. هر چقدر جراحت عمیق‌تر و نزدیک به استخوان بوده، مبلغ دیه افزوده می‌شود

 

انواع جراحات(وکیل مشهد)

مأمومه

مصدومیت سر به میزانی که به کیسه مغز آسیب رسیده باشد مامومه نام دارد.

مبلغ دیه متعلق به این آسیب به میزان یک سوم دیه کامل است.

 

حارصه

حارصه به معنای خراشیده شدن پوست که بدون خونریزی می‌باشد.

مبلغ دیه متعلق به آن ۰٫۰۱ دیه کامل است.

 

متلاحمه

متلاحمه به بریده شدن گوشت گفته می‌شود.

توجه داشته باشید با این که جراحت عمیق است ولی حتی به پوست روی استخوان نرسیده است.

مبلغ دیه سه صدم دیه کامل است.

 

سمحاق

به زخمی عمیق که برخلاف متلاحمه به پوست روی استخوان رسیده سمحاق می‌گویند.

مبلغ دیه ۰٫۰۴ دیه کامل است.

 

دامیه

آسیب منجر به بریده شدن گوشت و خونریزی کردن که سطحی باشد را دامیه می‌گویند.

مبلغ دیه متعلق به آن ۰٫۰۲ دیه کامل است.

 

موضحه

جراحت منجر نمایان شدن استخوان موضحه نامیده و مبلغ دیه آن به میزان پنج صدم دیه کامل می‌باشد.

 

دامغه

به شکستن استخوان سر که موجب پارگی کیسه مغز شده است دامغه گفته می‌شود. در به این جراحت دیه شکسته شدن سر و ارش پارگی کیسه مغز تعلق دارد.

 

جائفه

به جراحتی که بخاطر وارد نمودن وسیله‌ای در همه جهات مختلف به شکم، پشت،  سینه و پهلو ایجاد شده جائفه می‌گویند و مبلغ دیه به میزان یک سوم دیه کامل است.

توجه داشته باشید در صورتیکه  وسیله از یک طرف بدن وارد و از طرف دیگر خارج شود، دو جراحت جائفه محاسبه می‌گردد. اگر در جائفه آسیبی به اعضای درون بدن برسد یا عضوی از بین برود، دیه آن افزون بر خود دیه جائفه حساب می‌شود.

 

نافذه

به جراحتی نافذه می‌گویند که بخاطر وسیله‌ای (به عنوان مثال گلوله) که در دست یا پا فرو رفته بوجود آید.

دیه برای مرد یک دهم دیه کامل و برای زن ارش ثابت است.

 

ارش

ارش به معنای میزان خسارت وارده به بدن که باید پرداخت شده و مقدار آن در قانون نامشخص بوده می‌باشد .

برای دریافت مشاوره حقوقی ضرب و شتم از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب لامینگو از لینک زیر استفاده کنید:

 

شیوه محاسبه دیه یک کار تخصصی بوده و تنها باید به وسیله پزشک قانونی یا مراجع قضایی انجام گیرد.

 

دیه صدمات منجر به تغییر رنگ پوست

برای محاسبه دیه باید اعداد اعشاری را در مبلغ دیه کامل ضرب کنید.

 

دیه برای تغییر رنگ دادن پوست صورت

  • سیاهی: شش هزارم دیه کامل
  • کبودی: سه هزارم دیه کامل
  • سرخی: یک و نیم هزارم دیه کامل

 

دیه تغییر رنگ پوست دیگر اعضا

  • سیاهی: سه هزارم دیه کامل
  • کبودی: یک و نیم هزارم دیه کامل
  • سرخی: هفتاد و پنج میلیونیوم دیه کامل