تعرفه مشاوره وکیل دادگستری در مشهد

مسلما وکلا و کارشناسان حقوقی برای در اختیار گذاشتن علم و تجربه خود و همچنین ارائه راه حل های مناسب مستحق حق المشاوره هستند . مبلغ متعارف برای حق مشاوره در آیین نامه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا دادگستری مشخص شده است . در ادامه به توضیحات لازم در مورد تعرفه مشاوره وکیل دادگستری در سال ۹۹ می پردازیم . Continue reading “تعرفه مشاوره وکیل دادگستری در مشهد”

بالا