ایا زن از زمین کشاورزی شوهرش به ارث میبرد؟

آیا زن از زمین کشاورزی شوهرش ارث می‌برد؟

  در رابطه با نحوه ارث بردن زوجه از زوج اولین نکته ای که باید آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم آن است که رابطه زوجیت بین زن و شوهر ناشی از عقد دائم بوده یا عقد موقت اهمیت این موضوع بدین خاطر بوده که زن تنها در صورتی از...
ادامه مطلب

میزان ارث فرزندان از مادر(وکیل خانواده در مشهد)

سهم الارث فرزندان از مادر چگونه است؟ وارث شخصی است که حق دارد سهمی از دارایی متوفی (شخصی که فوت کرده است) را دریافت کند. در حقیقت علت وضع قوانین راجع به ارث، تعیین تکلیف نسبت اموال شخصی است که فوت کرده است. در هر کشور ، بسته...
ادامه مطلب
استثنات ارث

وراث متوفی بدون فرزند، چه کسانی هستند؟

وراث متوفی بدون فرزند، چه کسانی هستند؟ طبق قانون وراث متوفی به شرح زیر میباشد: مطابق قانون، ورثه : طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه) درجه اول: پدر و مادر و اولاد متوفی درجه دوم: اولاد اولاد (نوه ها) درجه سوم:...
ادامه مطلب
استثنات ارث

استثنائات ارث (حبوه )

استثنائات ارث (حبوه ) : موضوعی که در این مقاله میخواهیم درباره آن به بحث وبررسی بپردازیم در خصوص یکی از استثنائات ارث به نام حبوه میباشد. اصل در مسئله ارث این است که تمام وارث در جمع اموال متوفی از ایشان ارث خواهند برد و این...
ادامه مطلب

قانون ارث فرزند فوت شده چیست؟

قانون ارث فرزند فوت شده چیست؟ در تقسیم ارث که بر اساس گواهی انحصار وراثت تکلیف وراث در آن مشخص می شود ، سهم هر کدام بر طبق طبقاتی که نسبت آنها را با متوفی مشخص می کند ، پرداخت می گردد ، فرزندان متوفی در طبقه اول نسبت...
ادامه مطلب