شرایط افتتاح حساب توسط وکیل در مشهد

حقوق و وظایف مستاجر در قانون

قرارداد های اجاره اگرچه مشکلات و مسائل افرادی که یا تمایلی به خرید مسکن ندارند یا نمی توانند مسکن تهیه کنند را حل می کند اما با این تفاسیر مسائل و مشکلاتی را هم پدید آورده است . در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد اجاره...
ادامه مطلب

تعهدات موکل نسبت به وکیل مشهد

یکی از قراردادهای رایج بین افراد عقد وکالت است که با انعقاد و بستن آن طرفین تعهداتی را در برابر یکدیگر بر عهده می گیرند که طرفین قرارداد در عقد وکالت موکل و وکیل می باشد.  در این مقاله به بررسی تعهدات موکل در برابر وکیل...
ادامه مطلب
بالا