امحا در جرم جعل چیست؟

امحا در جرم جعل چیست؟

تعریف امحا یا محو کردن امحا یا محو کردن عبارت است از این که به قصد تقلب جمله، رقم یا کلمه ای از سند یا نوشته ای به نحوی پاک شود، که در نگاه اول موجب اشتباه هر بیننده ای شود. محو ممکن است به وسیله آب دهان یا آب خالص و یا محلول...
ادامه مطلب
قانون کاهنده مجازات زندان

راه های کاهش مجازات زندان و حبس در مشهد

قانون کاهنده مجازات زندان حجت‌الاسلام هادی صادقی در گردهمایی مدیران دادگستری‌های استان تهران اظهار کرد: بسیاری از قوانین به گونه‌ای تصویب می‌شود که بیهوده کار را به دادگاه ها می کشاند مثلاً وقتی دو نفر می‌خواهند از...
ادامه مطلب

قانون امور حسبی(باب ششم در هزينه )

باب ششم - در هزينه  ماده  375  - هزينه رسيدگي به امور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد موقع درخواست بيست ريال گرفته مي شود: 1  - درخواست تسليم اموال غائب به ورثه  .  2  - درخواست حكم موت فرضي  .  3  - درخواست پژوهش از رد...
ادامه مطلب

قانون امور حسبی(باب پنجم – در امور راجع به تركه)

باب پنجم - در امور راجع به تركه  فصل اول - در صلاحيت  ماده  162  - امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي شود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه و اداره تركه و غيره . ماده  163  - امور...
ادامه مطلب

قانون امور حسبی (باب چهارم راجع به غائب مفقودالاثر )

باب چهارم - راجع به غائب مفقودالاثر  فصل اول - در صلاحيت دادگاه  ماده  126  - امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است كه آخرين اقامتگاه غائب در آن محل بوده . ماده  127  - هر گاه آخرين اقامتگاه غائب در خارج از...
ادامه مطلب

قانون امور حسبی(باب سوم امور راجع به امین)

باب سوم- امور راجع به امين  ماده  103  - علاوه بر مواردي كه مطابق قانون مدني تعيين امين مي شود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد: 1  - براي اداره سهم الارثي كه ممكن است از تركه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي كه جنين ولي يا...
ادامه مطلب

قانون امور حسبی(باب دوم قیومیت)

باب دوم - در قيمومت  فصل اول - صلاحيت دادگاه قيمومت  ماده  48  - امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد.  دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه...
ادامه مطلب

 قانون امور حسبی(باب اول)

 قانون امور حسبی باب اول - در كليات  ماده  1  - امور حسبي اموري است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف...
ادامه مطلب

نظامنامه حفظ آثار عتیقه ایران

نظامنامه اصلاح شده - حفظ آثار عتیقه ایران ماده اول ـ کلیه آثار صنعتی اقوامی که تا انتهاي دوره زندیه در خاك ایران زندکانی کرده اند عتیقه نامیده می شود. عتیقات یا غیرمنقول است یا منقول.عتیقات غیرمنقول است وقتیکه متصل...
ادامه مطلب
قانون حمايت خانواده

قانون حمایت خانواده در مشهد

متن قانون حمایت خانواده مصوب سال  فصل اول - دادگاه خانواده ماده -1- به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزههاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه...
ادامه مطلب
بالا