وکیل معافیت از سربازی درمشهد

به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ افرادی که مشمول خدمت سربازی هستند در صورتی که تنها کفیل والدین خود باشند با داشتن شرایطی می توانند از خدمت سربازی معاف شوند.

یکی از شرایط استفاده از معافیت کفالت این است که مشمول، تنها مراقب و نگهدارنده پدر با سن ۷۰ سال تمام یا کمتر از ۷۰ سالی که نیازبه مراقبت دارد، باشد.

طبق بند یک ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ سن ۷۰ سال تمام به عنوان کهولت سن برای پدر در نظر گرفته شده و پدری که به سن ۷۰سال تمام (وارد سن ۷۱ سالگی شده) رسیده باشد به عنوان نیازمند به مراقبت تلقی می شود و با در نظر گرفتن سایر ضوابط ،طرح پرونده به منظور استفاده از کفالت در هیئت رسیدگی بلامانع خواهد بود.

البته اگرمشمول دارای پدری بیمار که زیر ۷۰ سال سن دارد باشد و بنا به رای شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند به مراقبت تشخیص داده شود می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

در قانون منظور از يگانه مراقب این معنا را می دهد که فرد مشمول تنها فرزند ذكور يا برادر يا نوه بيش از هجده سال تمام است كه مراقبت هريك از بستگان مذكور در اين ماده را به ‌علت نقص عضو، بيماری، كبر سن، صغر سن، يا اناث بودن بر عهده دارد که نيازمندی اشخاص مذکور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بيماری و يا محجور بودن آنها به تشخيص شورای پزشكی است.

متقاضی برای دریافت معافیت کفالت نباید غیبت داشته  باشد و مشمولان دقت کنند که در زمان دارا بودن معافیت تحصیلی هم می‌توان برای معافیت کفالت اقدام کرد.

مراحل دریافت معافیت کفالت پدر

متقاضی دریافت معافیت کفالت پدر ابتدا باید مدارک اولیه را تهیه و به سازمان وظیفه عمومی ارسال کند، پس از آن تاریخی از سمت سازمان وظیفه عمومی تعیین می‌شود که با در دست داشتن مدارک مرحله دوم (نهایی) باید در هیئت رسیدگی شرکت کند و در صورت تایید هیئت رسیدگی می‌تواند معافیت دائم خود را دریافت کند.

در ادامه لیست مدارک اولیه و مدارک نهایی برای دریافت معافیت کفالت پدر را به طور کامل آورده‌ایم.

مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت (مرحله اول)

۱٫ برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان (برگه شماره دو در دفترچه نظام وظیفه)
۲٫ عکس رنگی ۲*۳ زمینه سفید و تمام رخ مشمول
۳٫ تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی
۴٫ تصویر تمام صفحات شناسنامه عکس‌دار
۵٫ تصویر گواهی آخرین مدرک تحصیلی که توسط مراجع صادر کننده یا ثبت اسناد برابر با اصل شده است.(مشمولان دارای تحصیلات غیر دانشگاهی برگه شماره ۳ در دفترچه نظام وظیفه را پر کنند.)
۶٫ برگ تکمیل شده واکسیناسیون(برگه شماره ۴ در دفترچه نظام وظیفه)
۷٫گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولانی که در حین خدمت اقدام می‌کنند.
۸٫ تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر، خواهران و برادران
۹٫ برگ تکمیل شده استعلام آخرین وضعیت مشمول (برگه شماره ۱ در دفترچه نظام وظیفه)
۱۰٫ برگ تکمیل شده معاینه اولیه مشمولان(برگ شماره ۵ در دفترچه نظام وظیفه)

 مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت پدر (مرحله دوم)

۱٫ اصل و تصویر شناسنامه عکس‌دار مشمول(یک نسخه)
۲٫ اصل و تصویر صفحات شناسنامه پدر و مادر مشمول(یک نسخه)
۳٫ تصویر صفحه اول شناسنامه برادران و خواهران مشمول(یک نسخه)
۴٫ گواهی فوت برادر یا برادران مشمول در صورتی که فوت کرده باشند
۵٫ دو قطعه عکس ۳*۴ پدر مشمول
۶٫ یک نسخه تصویر شناسنامه و یا طلاقنامه همسر یا همسران دیگر پدر مشمول در صورت وجود
۷٫ یک قطعه عکس رنگی ۲*۳ زمینه سفید و تمام رخ مشمول
۸٫ برگ تکمیل شده تحقیق وضعیت توسط نیروی انتظامی یا وظیفه عمومی(برگ شماره ۷ در دفترچه نظام وظیفه)
۹٫ اصل گواهی تحصیلی
۱۰٫ برگ معاینه پزشکی برادر بیشتر از ۱۸ سال مشمول مبنی بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداری از مکفول نباشد.
۱۱٫ گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولانی که در حین خدمت اقدام می‌کنند.
۱۲٫ تهیه برگ اول قبض ۲۳۰۰۰ ریالی مخصوص خدمات پستی کارت معافیت و یک عدد پاکت ارسال کارت از دفاتر پستی.
۱۳٫ برگ تکمیل شده تاییدیه وضعیت مشمول (برگ شماره ۸ در درفترچه نظام وظیفه)
۱۴٫ اصل فیش بانکی واریز مبالغ مورد نیاز که در دفترچه نظام وظیفه آورده شده است
۱۵٫ برگ تکمیل شده استعلام آخرین وضعیت مشمول (برگه شماره ۱ در دفترچه نظام وظیفه)

شرایط دریافت معافیت کفالت مادر

مشمولی که می خواهد از معافیت کفالت مادر استفاده کند باید یگانه سرپرست مادری باشند که نیازمندی او به مراقبت با توجه به نقص عضو، بيماری و يا محجور بودن به تشخيص شورای پزشكی برسد.

مشمولان اين ماده تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافيت كفالت موقت استفاده کنند و در پايان مدت ذکر شده در صورت دارا بودن شرايط كفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.

در صورتی که مشمول متقاضی کفالت مادر مطلقه ،دارای برادر کوچک تری باشد که قبل از اتمام سی ماه مهلت موقت،به سن ۱۸ سالگی می رسد ، چنانچه تمایل به اخذ معافیت موقت داشته باشد،رسیدگی و صدور معافیت تا پایان ۱۸ سالگی تمام برادر بلامانع است،در غیر این صورت و عدم تمایل مشمول به استفاده از معافیت موقت،برابر ضوابط به وضعیت دیگر مشمول رسیدگی می شود.

در کفالت مادر،ملاک رسیدگی فاقد شوهر بودن یا ناتوانی پدر مشمول در سرپرستی است در نتیجه مواردی مانند جوان بودن ،شاغل بودن مادر و  … ، مانع رسیدگی به تقاضای مشمول نیست.

مراحل معافیت کفالت مادر

متقاضی دریافت معافیت کفالت مادر نیز باید به مانند مشمولی که قصد دریافت معافت کفالت والد پدر را دارد اقدام کند.

مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت (مرحله اول)

۱٫ برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان (برگه شماره دو در دفترچه نظام وظیفه)
۲٫ عکس رنگی ۲*۳ زمینه سفید و تمام رخ مشمول
۳٫ تصویر کارت ملی یا کارت موقت ملی
۴٫ تصویر تمام صفحات شناسنامه عکس‌دار
۵٫ تصویر گواهی آخرین مدرک تحصیلی که توسط مراجع صادر کننده یا ثبت اسناد برابر با اصل شده است.(مشمولان دارای تحصیلات غیر دانشگاهی برگه شماره ۳ در دفترچه نظام وظیفه را پر کنند.)
۶٫ برگ تکمیل شده واکسیناسیون(برگه شماره ۴ در دفترچه نظام وظیفه)
۷٫گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولانی که در حین خدمت اقدام می‌کنند.
۸٫ تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر، مادر، خواهران و برادران
۹٫ برگ تکمیل شده استعلام آخرین وضعیت مشمول (برگه شماره ۱ در دفترچه نظام وظیفه)
۱۰٫ برگ تکمیل شده معاینه اولیه مشمولان(برگ شماره ۵ در دفترچه نظام وظیفه)

مدارک مورد نیاز برای معافیت کفالت مادر (مرحله دوم)

۱٫ اصل و تصویر شناسنامه عکس‌دار مشمول(یک نسخه)
۲٫ اصل و تصویر صفحات شناسنامه پدر و مادر مشمول(یک نسخه)
۳٫ تصویر صفحه اول شناسنامه برادران و خواهران مشمول(یک نسخه)
۴٫ اصل گواهی فوت پدر در صورتی که فوت کرده باشد و یا نامه‌ای از محاکم قضایی مبنی بر اینکه بیش از یک سال از حبس پدر باقی مانده است. و یا اصل و رونوشت طلاقنامه مادر در صورت طلاق.
۵٫ دو قطعه عکس ۳*۴ مادر مشمول
۶٫ یک نسخه تصویر شناسنامه و یا خلاصه فوت همسر یا همسران دیگر مادر مشمول در صورت وجود
۷٫ یک قطعه عکس رنگی ۲*۳ زمینه سفید و تمام رخ مشمول
۸٫ برگ تکمیل شده تحقیق وضعیت توسط نیروی انتظامی یا وظیفه عمومی(برگ شماره ۷ در دفترچه نظام وظیفه)
۹٫ اصل گواهی تحصیلی
۱۰٫ برگ معاینه پزشکی برادر بیشتر از ۱۸ سال مشمول مبنی بر اینکه به علت بیماری یا نقص عضو قادر به مراقبت و نگهداری از مکفول نباشد.
۱۱٫ گواهی اشتغال به خدمت از یگان خدمتی برای مشمولانی که در حین خدمت اقدام می‌کنند.
۱۲٫ تهیه برگ اول قبض ۲۳۰۰۰ ریالی مخصوص خدمات پستی کارت معافیت و یک عدد پاکت ارسال کارت از دفاتر پستی.
۱۳٫ برگ تکمیل شده تاییدیه وضعیت مشمول (برگ شماره ۸ در درفترچه نظام وظیفه)
۱۴٫ اصل فیش بانکی واریز مبالغ مورد نیاز که در دفترچه نظام وظیفه آورده شده است.
۱۵٫ برگ تکمیل شده استعلام آخرین وضعیت مشمول (برگه شماره ۱ در دفترچه نظام وظیفه)

 

موارد مشترک در استفاده از کفالت پدر و مادر

لازم به ذکر است؛ وجود برادری كه از معافيت تحصيلی استفاده کرده باشد مانع از معافيت كفالت موقت مشمولی كه سرپرستی خانواده را بر عهده دارد، نيست و اين معافيت موقت فقط در طول مدت معافيت تحصيلی برادر مشمول كه خارج از شهرستان محل سكونت به تحصيل اشتغال دارد، معتبر است و مشمول پس ازتمام شدن دوران تحصیل برادرش با رعايت ساير مقررات به خدمت دوره ضرورت اعزام می ‌شود.

درصورتی كه برادر يا برادران يا پدر مشمول به دليل بيماری يا معلوليت زمين‌گير بوده و بنا به تشخيص شورای پزشكی فاقد صلاحيت و يا ناتوان برای سرپرستی باشند و مشمول نيز عملاً مراقبت يا سرپرستی را برعهده داشته باشد، می‌تواند از معافيت كفالت استفاده کند.

از دو برادر، تنها برادر بیش از۱۸ سال مشمول که اشتغال به تحصیل دارد به شرط دارا بودن معافیت تحصیلی معتبر و همچنین تحصیل در خارج از محل سکونت مکفول، مشمول معافیت اس