انحصار ورثه چیست و چقدر طول میکشد ؟

انحصار ورثه چقدر طول می کشد؟

یکی از سوالات مهمی که برای ورثه مطرح می شود،این است که انحصار ورثه چقدر طول می کشد .اما قبل از آن باید بدانیم که انحصار ورثه چیست و مراحل آن به چه صورت است؟

انحصار ورثه چیست؟

هر کدام از مراحل انحصار ورثه باید در زمان مخصوص خود و با پرداخت هزینه آن صورت بگیرد. مشخص کردن تکلیف مال و اموال کسی هم که فوت شده است، یکی از کارهایی محسوب می‌شود که بعد از فوت یک نفر باید انجام شود.مخصوصا اگر فرد فوت شده، اموال زیادی هم داشته باشد. قانون می‌گوید که اول باید تکلیف کسانی که ارث میگیرند و سهم هر کدام در اموالی باقی مانده مشخص شود. این کار را اصطلاحا «انحصار وراثت» می‌گویند. حالا این برگه یا گواهی انحصار وراثت را چطور باید تهیه کرد و چه مراحلی را برای بدست آوردن آن باید انجام داد کرد

 انحصار ورثه چیست و چقدر طول میکشد ؟

برای گرفتن گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف برویم وآخرین محل اقامت دائمی فرد فوت شده را تحویل دهیم. بنابراین باید به این نکته مهم توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت فرد فوت شده ایجاد شود همچنان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

چه مدارکی باید همراه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت ارائه شود؟

درخواست کتبی انحصار وراثت شامل مشخصات کامل نام، و اقامتگاه فرد فوت شده و همه ورثه و نسبت هر یک از ورثه با فرد فوت شده باید به همراه مدارک زیر به شورای حل اختلاف ارائه شود:
*کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی
*فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده
* کپی شناسنامه ورثه
*گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال
*آخرین محل اقامت فرد فوت شده و گواهی اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی در این مرحلهفقثط مشخصات فرد فوت شده و دارایی و اموال او در فرم مخصوصی به اداره دارایی تحویل داده می شود و نیازی به پرداخت مالیات به هیج وجهه نیست.
*رسیدگی به دعاوی درباره ایرانیان غیر شیعه مثل کلیمی زرتشتی مسیحی در هر مورد بر اساس قوانین همان آیین انجام می شودپس اگر فرد فوت شده از اقلیت های مذهبی بود نظر مرجع مذهبی مربوط به آیین خود را درباره تقسیم وراث باید همراه درخواست ارائه دهد.
و میرسیم به بحث اصلی…

وکیل زمین شهری

انحصار ورثه چقدر طول میکشد؟

 

انحصار ورثه چقدر طول میکشد؟ با توجه به اسناد و مدارک که تحویل داده میشود برگه انحصار وراثت را برای صادر میکنند. وقتی که در مهلت یک ماهه ای که از زمان نشر آگهی میگذرد هر شخصی که از این قضیه سود میبرد. به درخواست صدور برگ انحصار وراثت اعتراضی داشته باشد، به عنوان مثال آن شخص ادعا کند ورثه ای که اعلام شدند تمام ورثه نبوده اند و در این موضوع بصورت عمدی یا سهوی قصد تقلب را داشته اند یا شخصی مدعی شود که وصیت نامه ای ازفرد فوت شده موجود است، شورای حل اختلاف روی کار می آید و در مواردی که صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارد با تشکیل یکسری جلسه و دعوت از طرفین به موضوع بصورت کامل رسیدگی و در مواردی که خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است با ارجاع اعتراض، رسیدگی به موضوع را در شورا تا تعیین تکلیف در دادگاه متوقف کرده و حکم را برای آن صادر می کند.

میرسیم به اینکه انحصار ورثه چقدر طول می کشد؟

مرحله اول :فرم مخصوص رادریافت کنید

.
اولین مرحله برای اخذ گواهی انحصار وراثت این است که از کجا فرم مخصوص درخواست گواهی انحصار ورثه را تهیه کنید، شما باید مستقیم به شوراهای حل اختلاف بروید. شما باید به شورای حل اختلاف شهری بروید که آخرین خانه و اقامتگاه فرد فوت شده بوده است .و این موضوع که به کدام شعبه شورا بروید بسیار اهمیت دارد. فرم مخصوص را در انتهای این صفحه برای شما آورده ایم. در این فرم باید اسامی تمامی افرادی که ازفرد فوت شده ارث می‌برند را با مشخصات کامل انها و نسبت آنها بافرد فوت شده بنویسید.اما اینگونه نیست که کار فقط با پر کردن این فرم تمام شود بلکه شما باید به ۲ محل دیگر برای تکمیل فرم ومدارک خود رفته و دوباره با این فرمی که تهیه کرده اید به شورای حل اختلاف برگردید.

مرحله دوم: وقت تأیید تمامی وراث فرارسیده است

در این مرحله باید به دفتر اسناد رسمی سری بزنید که معمولا دفاتر اسناد رسمی در هر محله‌ای یافت میشوند. شما همان فرمی که از شورای حل اختلاف دریافت کرده اید را به همراه برگ فوت فرد فوت شده و همچنین کارت ملی‌ و اصل و کپی‌شناسنامه تمام کسانی که ارث میبرند را باید به یک دفتر اسناد رسمی ببرید. توجه به این موضوع داشته باشید که در این مرحله باید یک شاهد که همه یکسانی که ارث میبرند را را می‌شناسند همراه خود به دفاتر اسناد رسمی ببرید. در واقع این مرحله برای این است که فرد دفتردار، برگ شهادت‌نامه‌ای را تنظیم کند وافراد شاهدی کهبا خود برده اید با دادن امضا و گواهی، وراث فرد فوت کرده را به‌طور کاملا رسمی در همان فرم مخصوصی که دریافت کردید تأیید کنند. یکی از مدارکی است که شوراهای حل اختلاف در گام‌های بعدی از شما می‌خواهند همین فرم ثبت‌شده است.

مرحله سوم: به ارث هم مالیات تعلق میگیرد

افرادی که ارث میبرند باید فهرستی از اموال منقول و غیرمنقول باقی‌مانده از فرد فوت شده تهیه کنند.باید تکلیف اموال و دارایی‌های فرد فوت شده هم در این مرحله مشخص شود.. بعد یکی از وراث باید با مراجعه به اداره دارایی تکلیف مالیات بر ارث را مشخص کند. این مالیات براساس یکسری قوانین مشخص محاسبه می‌شوند و شما میتوانید با یک جست‌وجوی اینترنتی ساده نحوه محاسبه آن را درک کنید. فقطاین موضوع را خاطر نشان کنیم که این مالیات براساس اینکه وراث چه نسبتی با فرد فوت شده دارند دریافت می‌شود. همچنین در انتهای این مقاله می‌توانید با طبقه‌بندی نسبت وراث آشنا شوید بعد اداره دارایی به شما رسیدی می‌دهد که این رسید هم برای فرم مخصوص درخواست گواهی انحصار ورث

مرحله چهارم: مراجعه به شورای حل اختلاف

فرم مخصوص انحصار وراثت که امضای همه وراث و شاهدان پای آن است.در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت قانونی شده است. گواهی فوت فرد فوت شده کپی برابر اصل شناسنامه تمام وراث،کپی برابر اصل عقدنامه همسر فوت شده ، دادخواست گواهی انحصار وراثت و رسید گواهی مالیاتی تمام مدارکی هستند که مهم و ضروری هستند.باید به همراه داشته باشید

.