وکیل مجازات تهدید در مشهد

منظور از ضرر جسمی چیست؟ ضرری است که بعد ها باعث آسیب دیدن جسم طرف مقابل می شود .مثلا اینکه طرف مقابل را تهدید به مرگ یا تهدید به قطع اعضای بدن او یا تهدید به قطعه قطعه کردن اعضای بدن اوکنید.

ب) تهدید به آبروریزی

منظور از ضرر آبرویی یا شرفی چیست؟هر نوع ضرری است که مربوط به آبروی شخص است. مثل رابطه ی فرد و همسرش . مشکلات خانوادگی موضوع تهدید باشد.که شامل مجازات تهدید به آبروریزی میشود.

منظور از ضرر مالی چیست؟ ضرری است که تاثیر بر روی حقوق مالی فرد مقابل میگذارد .مثلا اینکه فرد بگوید: مغازه تورا را آتش میزنم  یا ماشین تورا میسوزانم.

ج)تهدید به اخذ نوشته یا سند

طبق ماده ۶۶۸ قانون مجازات بخش تعزیرات: هر کس با تهدید دیگری را وادار به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر کند و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌ست یا به وی امانت داده شده را از وی بگیرد به  مجازات تهدید حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود.

جرم موضوع این ماده بر عکس تهدید کردن به قتل یا سایر ضرر های مالی نفسی، شرفی .و… مقید و با سو نیت خاصی است یعنی حتما باید در نتیجه تهدید از دیگری سند و نوشته ای داشته باشد .

این جرم مثل جرم تهدید به قتل جرم قابل گذشت می باشد.

دلیل دادن نوشته یا سند و امضا و مهر باید اکراه و تهدید باشد.

د)تهدید کردن به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه

هر کس با هدف زیر سوال بردن امنیت کشور و تشویق مردم جامعه و تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی کند یا ادعا‌ کند که وسایل نام برده بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارتی که به اشخاص و دولت وارد کرده به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شو

مجازات تهدید
ویژگی های تهدید

جرم تهدید جرم مطلق می باشد بدان معنا که به محض استفاده کردن از کلمات و عبارات رعب و وحشت آمیز این جرم به ارتکاب می رسد و مجازات تهدید را شامل میشود.
ایراد خسارت و ضرر به هیچ وجه در این جرم موضوعیتی ندارد.
تهدید امری است که بصورت نسبی است و صرف اینکه از کسی بترسیم تهدید بحساب نمی آید.
تحقق پیدا کردن تهدید منوط به تحقق نتیجه تهدید نیست و چه بسا اصلا نتیجه محقق نشود.
دروغ بودن تهدید هیچ تاثیری در میزان مجازات آن ندارد.
شخص تهدید شونده باید به این موضوع توجه کند که فرد تهدید کننده قدرت انجام تهدید را دارد. برای مثال اگر فرد سالمندی که توانایی این را ندارد که حرکت کند ،دیگری را تهدید به آسیب شدید و جبران ناپذیر جسمی کند.
تهدید به هر نحو چه بصورت شفاهی باشد، چه به صورت کتبی اگر علنی باشد، یا غیر علنی اعم از اینکه در خفا باشد یا در مکان های عمومی انجام شود. موضوع تحقق این جرم مانند توهین به اشخاص حقیقی است.
خواسته شخص تهدید کننده مهم نیست ،حتی اگر هیچ درخواستی نداشته باشد، باز شامل ماده های مذکور قرار میگیرد.
تهدید کردن به هر نحو کافی است. پیامک، ایمیل، یا تلفن همراه در این بخش موضوعیت ندارد.

در صورتی که شما مورد تهدید قرار گرفتید بهتر است هر چه زودتر با مراچعه به وکیل پایه یک دادگستری اقدام به شکایت کرده و حقوق خود را باز پس گیرید.

جرم موضوع این ماده شامل ادعای دروغ است. چون  اگر ادعا کند که وسائلی بمب گذاری شده و در حقیقت هم هم بمب گذاری شده باشند نه تنها جرمی انجام نشده  بلکه باید در خصوص اطلاعی که داده است ، از او تشکر کرد.

به دلیل اهمیت زیاد و میزان ظرفیت هواپیما و کشتی حتی در صورت خصوصی بودن مالکیت آن ، باز هم شامل مجازات تهدید ماده ۵۱۱ می شود و قید عمومی فقط به وسایل نقلیه بر می شود.

سوء نیت خاص که همان قصد بر هم زدن امنیت و تشویش اذهان عمومی است بر خلاف مجازات تهدید ماده ۶۶۸ لازم است

تفاوت تهدید با ادعا در این است که ادعا مربوط به عملی در گذشته است اما تهدید مربوط به آینده است .تهدید ممکن است هم دروغین باشد هم واقعی باشد اما ادعا همیشه بیانی دروغین است .تهدید حتما با کارکرد خود فرد ارتباط دارد اما ادعا این امکان را دارد که راجع به فعل یا ترک فعل دیگری باشد.

ه)تهدید همراه با خشونت

در بالا به این موضوعات اشاره کردیم که تهدید حتما نباید منجر به نتیجه ی خاصی شود. اما هروقت تهدید به اعمال خشونت فوری برای گرفتن مال باشد و در عمل نیز سرقت انجام شود شامل مجازات تهدید ماده ۶۹۹ نمی شود بلکه از موارد سرقت همراه با آزار و تهدید است که با توجه به ماده ۶۵۲ به مجازات تهدید حبس از سه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه منتهی میشود. البته که آزار و تهدید باید در زمان ربودن اتفاق بیفتد.